Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


A pászka receptje

 

 

 

 

 

Hozzávalók:

2 kg liszt
2 csomag élesztő
kb. 1/2 1 tej
1 nagy doboz tejföl
30 dkg cukor
10 dkg mazsola
egy bő evőkanál só
10 dkg teavaj a kenéshez
1 db tojás


A lisztet egy nagy tálba átszitálom, közepébe egy kis mélyedést készítek. Kb. 2 dl tej...

Bõvebben...

Jézus-imáról
Jézussal - Jézusért - Jézusban

Vigasztaló Szentlélek – szeretete Istennek-
akaratom, értelmem- érzelmet segítsed-
leszállni Jézushoz- leszállni szívemhez-
oda hol élsz velem- vezeted életem-
oda hol imámmal- mélyíted a hitem-
hitemmel fejleszted- az ima életem-
mert szeretet, imádság- bűnbánat jó böjttel-
visz el mi Atyánkhoz- ki haza vár bennünket-

Mennyei jó
Bõvebben...

Az akathisztosz himnusz szombatja

A teljesen Tisztaságosnak és Istenszülőnek a természetfölötti csodáit ünnepeljük ezen a mai ünnepnapon. Akathisztosznak pedig azért nevezzük, mert azon az éjszakán az egész nép állva virrasztott, s így énekelte el azt a dicshimnuszt az Ige Szülőanyjának.

Ezen a napon, a nagyböjt 5. szombatján Szentséges Nagyasszonyunknak, az Istenszülő és Örökszűz Máriának akathisztosz himnuszát éneke...

Bõvebben...

A csendes apokalipszis

Elmélkedés

Az év aggodalommal kezdődött, ahogy az Írás mondja: rettenetes jelenségek, földrengések, zűrzavarok, háborúk, a tenger pedig „zúgott és háborgott” (vö. Lk. 21, 25)... Egyszóval, mintha szemünk előtt zajlana „a vajúdás kínjainak a kezdete” (Mk. 13, 8).

Mi pedig aggodalommal figyeljük a híreket, tárgyaljuk az eseményeket, megrettenünk, és észre sem vesszük, h...

Bõvebben...

Seraphim Rose atya: A Nagy Böjt, a mi száműzetésünk

Még van időnk; csak jusson eszünkbe, hol van a hazánk, ontsunk könnyeket bűneink miatt, amelyek kiűztek bennünket.

„Babylon folyóinál ott ültünk és zokogtunk, midőn emlékeztünk Sionra.”

A nagyböjti zsoltár e szavai bennünket, orthodox keresztényeket, az Új Izráelre, a mi kiűzetésünkre emlékeztetnek. Az orthodox keresztények számára a földi élet – száműzetés, a Menny p...

Bõvebben...

Lehet-e a szülő szava Isten szava?

„Ha ég a ház, mindenki azt kiáltja: oltani kell a tüzet és menteni, ami menthető! De hányan rohannak a lángok közé, hogy kimentsék a bentrekedteket? Tűzoltók, akiknek kötelességük. Háztulajdonos, aki tulajdonát félti. Néhányan, akiket ezért boldogan nevezünk „hős’-nek.” (1) Mi melyik kategóriába tartozunk? Csak kiabálunk a tűz miatt? Vagy még azt sem?...

Statisztikai tükör tőmondatokb...

Bõvebben...

Gondolatok egy újév hajnalán!

Csodálom Jézus Krisztust ahogyan a földre jön és saját kezébe veszi a dolgokat. Nem mást küld, hogy Ö fáradt cinizmussal, a mennyei trónusán ülve, szemlélje és kommentálja az emberiség vergődését. Ö közénk jött és szembemegy az akkori világ sodrásával, az erőszakos, kapzsi, lusta, élvhajhász semmittevéssel. Utat keres, építkezik, társakat gyűjt, megtanítja őket csendben lenni, befelé fordulv...

Bõvebben...

Kronstadti Szent János: Az imádságról

Kronstadti Szent János ünnepe: január 2.

Az imádság élő víz, amellyel szomjúságát csillapítja a lélek. Az imádság lelki lélegzés. Amikor imádkozunk, a Szent Lelket lélegezzük be, mert a Szent Lélekben imádkozunk (Jud 1,20). Így minden egyházi imádkozás a Szent Lélek lélegzése, lelki levegő a világossággal együtt, lelki tűz, lelki táplálék és lelki ruházat.

Amikor imádkozol a...

Bõvebben...

A karácsonyi ikon etikája

Elmélkedések a karácsonyi ikon előtt

Bevezetés

Minden „értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért” történik – valljuk a Hiszekegyben. A karácsonyi ikon éppen ezt akarja ábrázolni: az üdvösségünkért mi történt karácsonykor. Az ünnepek teológiája és ikonok festészetének sajátos szabályai is az Egyház hitének elmélyülése folyamán, valamint az eretnekségekkel való kü...

Bõvebben...

Böjte Csaba: Meggyújtottam két szál gyertyát!

Talán életem egyik legsötétebb időszaka, a Szent Ferenc Alapítvány beindulása utáni második, harmadik év volt. Az anyagi gondok, a hatósági zaklatások, néhány munkatársam megtorpanása nagyon elkeserített. Kicsinek, sebezhetőnek, gyengének éreztem magamat a mindennapi feladatok előtt. Mindenütt sötét felhők és nehézségek voltak, és én újból és újból megtapasztaltam a magam és a munkatársaim kor...

Bõvebben...

Pravoslavie i mir A magány csapdájában

Néhány hónappal ezelőtt a Novo-Tyihvini női monostor elöljárója, Domnika igumenia (apátnő) a belső magányosságról beszélgetett a nővérekkel.


1. rész - Az ítélkezés

A beszélgetést a monostor honlapján nyilvánosságra hozták, és nagy érdeklődést váltott ki. Mivel a probléma napjainkban rendkívül aktuális és az elmagányosodás társadalmunkban tömeges méreteket öltö...

Bõvebben...

Az imádság lélektani aspektusai

Az imádság lélektani aspektusairól szólva, egy olyan cselekmény emberi aspektusait tárgyaljuk, melynek önmagában véve nem az ember „terápiája” a célja. Az imádság célja elsősorban és tág értelemben az Istennel való kommunikáció, azonban mint az ember tette (actus humani; bár nem emberi tett – actus humanus), vannak emberi, lélektani tényezői is. Ez pedig vizsgálható és leírható a modern pszicho...

Bõvebben...

Ajándék

A nyár az esküvők időszaka. Ilyenkor a fiatal párok lázasan készülődnek. Már hónapokkal előtte kiválasztják az esküvői ruhát, megtervezik a meghívót, gondosan összeállítják a menüsort és megrendelik a vacsorát. Megtervezik az esküvői műsorszámokat, zenét, verset, rózsahintést, rizsszórást, galambreptetést. Arra is van gondjuk, hogy milyen virág legyen az asztalokon, milyen színű takaró borítsa ...

Bõvebben...

Húsvét ideje

Húsvét csodálatos ünnepét a keresztények két különböző időpontban ünneplik, ami a keresztény felekezetek megosztottságának fájdalmas jele. 2010. április 4-én és 2011. április 24-én a Húsvét ünnepe viszont a különböző felekezeti naptárak szerint is ugyanarra a napra esik.

E szöveg szerzői minden felekezet keresztényeit meghívják, hogy közösen készüljünk fel a 2012. április 8.-i Húsvét...

Bõvebben...

A keresztvetés történelmi fejlődése

1. Keresztvetés egy ujjal
 
a) A keresztvetés egy ősi jel

A kereszt jele magunkra rajzolásának a szokása az apostoli időkből származik. A keresztény szerző, Tertullianus (+225 k.) írja: „Minden munkánk kezdetén és végeztével, amikor bemegyünk a házba vagy kijövünk onnan, amikor öltözködünk, vagy idegenbe menni készülünk, a fürdőben, az asztalnál, fénygyújtáskor, ...

Bõvebben...

Nagyszombat Efezoszban

Pár évvel ezelőtt a Görögkatolikus Szemlében beszámolhattam arról, hogyan készültem az IOM (International Organization for Migration) misszióval Koszovóban a Megváltó születésére ramadán alatt a muszlim világban. Most ismét a muszlim környezetben készültem a Feltámadásra Efezoszban, az ókori kis-ázsiai városban.

A Gondviselés és munkahelyem segítségével 2009 nagyhetét Törökországban t...

Bõvebben...

Mária a kegyelem jele életünkben

Máriáról, az ő alakjáról, valójában nem sok szó esik az Újszövetségben. Mégis, ha jól odafigyelünk, láthatjuk, hogy Mária nem hiányzik a keresztény misztérium három lényeges pillanatának egyikénél sem: ott van a Megtestesülésnél, ami benne ment végbe. Jelen volt a Húsvéti Misztériumnál, mert ahogy a Szentírásban olvashatjuk: „Jézus keresztje alatt ott állt anyja” (Jn 19,25), s ugyanígy a Pünkösd e...

Bõvebben...

A szerzetesi vecsernye

Az alkonyati zsolozsma szinte mindig elvezet bennünket a teremtéstől a bűnbeesésen át egészen a Krisztusban való üdvösségünkig. Utat mutat az Isten Igéjében való elmélyüléshez, és Istennek az ember iránti szeretete dicsőítéséhez. Lehetővé teszi számunkra, hogy dicsérjük Istent azokért az eseményekért és szentekért, akiknek az emlékét ünnepeljük és akik ily módon számunkra is jelenvalóvá válnak az ...

Bõvebben...

Hogyan beszéljünk gyermekünknek a Szentlélekről?

Akkor kezdjünk a gyermekeknek a Szentlélekről beszélni, amikor már helyes fogalmuk van a szeretetről. A pünkösdi jelképek, a tüzes nyelvek, a szélzúgás, illetve a galamb nagyon jók, de a kisgyermek még nem igazán tudja ezeket felhasználni a fogalomalkotáshoz. Ő konkrétumokban gondolkodik. A dolgokról nem tudja, hogy mi micsoda. A dolgokat azok hatásában méri fel, értékeli. A Szentlelket is hatásai...

Bõvebben...

Az öröm és a hála fontossága

A mai gyermekek nagy része – de a felnőttek közül is sokan – harsányan, nyüzsgő forgatagban ünnepelnek. A hangos zene, a személytelenné váló tömeg elveszi az igazi örvendezés jó ízét. Az öröm nem a nyüzsgő tevékenységben nyilvánul meg, sem az állandó tréfás kedélyben. Az öröm alapmagatartás, amely abból a biztos tudatból fakad, hogy jól megvagyunk egymással, olyannak fogadnak el, úgy szeretnek, am...

Bõvebben...

Mi gátolja az akarat képzését?

A kényszer és a külső ráhatás (manipuláció)A kényszer nagy veszély az akarat képzésében. Burkoltabb, de legalább ilyen veszélyes a külső ráhatás, a manipuláció. Környezetünk erősen befolyásolja mindannyiunk ítélő és gondolkodó képességét, de a szabad akaratot is. Korábban sokkal kevesebb csatornán hatott ránk a minket körülvevő világ. Ha bezárta valaki maga mögött a laká...

Bõvebben...

A gyermek akaratának nevelése

Mi szülők, nagyszülők, mindannyian megtapasztaltuk már, hogy nem elég megismerni Isten akaratát, hanem nekünk is úgy kell akarnunk, ahogyan ő akarja. Ez pedig nagyon nehéz, mert nemcsak az értelmünk vezet, hanem ösztöneink, környezetünk is befolyásol minket. Ezért nagyon fontos, hogy időben „jórakész” akaratot fejlesszünk ki, és erősítsünk gyermekeinkben. Most azt gondoljuk végig, hogyan fejlődik ...

Bõvebben...

Családi nyaralás

Augusztusban még javában tart a vakáció, amely lehetőséget ad arra, hogy az év többi részében elkövetett mulasztásainkat helyrehozzuk. A lélektelen napi rutin eltávolítja a család tagjait is egymástól, hiszen mindenkinek megvan a maga gondja, az egymással való minőségi foglalkozásra nem mindig jut idő. A nyaralás azonban lehetőséget teremt arra, hogy ezt a hiányzó törődést elkezdhessük bepótolni. ...

Bõvebben...

Dogmatikonok az Istenszülő köszöntésére
9. A tiszta Szűz

Ha figyelmesen vizsgáljuk a 8. hangú nagy dogmatikonunkat, „veretes” szöveggel találkozunk itt is, mint a többi hang esetében. Van benne szentírási idézet, és van benne dogmaként megfogalmazott tanítás is. Így erre is azt a megállapítást kell tennünk, hogy nem a „könnyed műfaj” területére tartozik. A himnusz szent szerzője komoly tanítást akart megfogalmazni és kimondani mind a sugalmazott szentír...

Bõvebben...

Dogmatikonok az Istenszülő köszöntésére
6. A szeplőtelen ara

Az 5. hangú nagy dogmatikonunk egy átfogó szentírási párhuzamra építi fel mondanivalóját. Egymás mellé állít egy nagy ószövetségi és egy nagy újszövetségi eseményt, és ennek értelmét négy fokozatban fejti ki. Ha csupán ennyi lenne a tartalma a himnuszunknak, már akkor is el kellene ismernünk, hogy nem a „könnyed műfaj” területére tartozik. Hát még ha alaposabban megvizsgáljuk a párhuzamok biblia...

Bõvebben...

Dogmatikonok az Istenszülő köszöntésére
7. A boldognak hirdetett Szűz

A 6. hangú nagy dogmatikonunkat – éppen úgy, mint a többi hangút – nem a „könnyed műfaj” szellemében és stílusában állította össze a szent szerzője. Ennek igazolását adja mindenekelőtt az a két bibliai utalás, mely megtalálható benne. Igazolja továbbá a dogmatikai tartalom, sőt a kifejezett hivatkozás a kalkedóni krisztológiai dogmára.

Énekünk két nagy kérdéssel kezdődik. Ezeket lehet köl...

Bõvebben...

Könyvespolc mellett

Olenyin Tolsztoj Kozákok című kisregényének hőse egy léha, átszórakozott, üres, kongó élet után barátaitól elbúcsúzva elindul a Kaukázusba katonai szolgálatra. Elutazása előtt barátai, rokonai, de még az ellenségei is mind mintha összebeszéltek volna, hogy jobban szeressék őt, hogy megbocsássanak neki, mint gyónás vagy halál előtt. „Hátha nem jövök vissza a Kaukázusból” – gondolta Olegyin. Ez arra...

Bõvebben...

Dogmatikonok az Istenszülő köszöntésére
8. Az elmét és szót felülhaladva

Bár a 7. hangú nagy dogmatikonunkban nem találunk kifejezett szentírási idézetet, mégis súlyos dogmatikai igazságokat hordoz. Azt lehet mondani, hogy valójában összefoglalja azokat a mariológiai igazságokat, melyeket dogmaként mondott ki az egyházi tanítóhivatal. Ezek között is a legfontosabb, amit énekünk szent szerzője így fogalmaz meg: Mária, az Istenszülő anya lett és mégis szűz maradt. Ez ped...

Bõvebben...

Kocsis Fülöp pünkösdi szentbeszéde

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Ma újra énekelhetjük: „Láttuk az igazi világosságot!” Pedig eddig is láttuk. Hisz énekeltük Húsvétkor, és azóta minden vasárnap: „Látván Krisztus feltámadását az egyedül bűnnélküli Úr Jézust imádjuk”. Igen, Húsvét éjszakája óta „látjuk az Ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be”. János is erről tett tanúságot: „Ak...

Bõvebben...

Csodaszép ez a táj

Csodaszép ez a táj,
s lám a szívem se fáj.
Megnyugtatja lelkem a szabadság,
ez a hely jobb mint az álmom, vagy egy vágy.
Egy hegyre épült templom,
Isten magasságát jelzi,
szívem kis darabjait újra egyesíti.
A szeretet s a boldogság
tart össze itt engem,
s csupa jó kívánság,
amit adnak itt nekem.
Nem taszítanak el maguktól,
senki nem magát nézi,
együtt...

Bõvebben...

A szabadság a végtelen előszobája – Böjte Csaba levele (nem csak) fiataloknak

Többen kérdeztétek kedves, nagyra nőtt, szép gyerekeim közül, hogy mi a szabadság, mikor éreztem magamat igazán szabadnak. A szabadságnak sok arca van. Néhány kis mozaikkockát szeretnék nektek mutatni, életem néhány olyan pillanatát, mikor körülöttem szétszakadtak a láncok, és én éreztem, hogy szabadon felemelkedhetek és szállhatok.

1. Már játszottam a teológia gondolatával, és csende...

Bõvebben...

Böjte Csaba: Hol van az öröm forrása?

Lelke mélyén az ember el nem múló örömre vágyik. Amikor ennek forrását keresi, Valakire talál. Ha ez a Valaki ember, akkor valamiért rendszerint csalódik. Ha tovább keres, Krisztusra találhat, mint Szent Pál, és sokan mások.

Ajándék! Annyira szép ez a gondolat: minden, ami van a Földön, minden Isten ajándéka. A szép kék ég, a két kezünk, az élet maga, minden - minden Isten ajándéka.
Bõvebben...

Innováció

Nehéz a reggeli sötétben felkelni. Puha köd, szemerkélő eső néz be az ablakon. A fény csípős, hideg és hófelhők illatát keressük benne. Hamar elszalad a nap. Még délutáni ritmusát éli a világ, mikor ránk sötétedik az utcán. Az ember hamarabb hazavágyik, meleg otthonba, fénybe. Alkalmas idő ez a készülődésre, várakozásra. A meghosszabbodott esték időt adnak az éves termés számbavételére.

...

Bõvebben...

Karácsony igaz ajándéka

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jő, ünnepeljétek! Krisztus a földön, büszkélkedjetek! Énekeljetek az Úrnak! Énekeljetek szívből zsoltárt, himnuszt és szent dalokat! Dalotok töltse be a szomorú földet! Szálljon be a barlangba, ölelje át a Kisdedet! Onnan szálljon át a mezőkön, töltse be a szíveket! Szálljon be az otthonokba, békíts...

Bõvebben...

Hogyan beszéljünk nemhívőknek a hitünkről?

Korunkban érzékelhetően erősödik a hitetlenség szelleme, ugyanakkor a legtöbb keresztény nincs igazán felkészülve az öntudatos istentagadókkal való párbeszédre. Cikkünk felnőttként megtért szerzője tíz megfontolandó szemponttal segít, hogy meggyőzőbben tudjunk tanúságot tenni hitünkről.

1. Merd bevallani, hogy hiszel! Sok keresztény nem tud kielégítő választ adni arra, hogy miért hisz...

Bõvebben...

Hol van Nicaragua? - Böjte Csaba írása

Ajánlom e gondolatokat egy barátomnak, aki sok pofont kapott mostanában, s azt hiszi, hogy összedőlt a világ. Pánikba esett, menekülne bárhova, ki ebből a romlott világból. Ahogy ő mondja, Nicaraguába. Megvilágosodni bárhol lehet!

A hegyekben, hol sok a fa, és jó a levegő. De semmiképpen sem eldugott tiroli villában, színes televízióval s szaunával.

Van itt egy elhagyott bán...

Bõvebben...

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik” (Zsoltárok 37:5)

Nőnek születtél. Áldod érte a sorsot, vagy átkozod, nem tehetsz ellene. De tudnod kell, hogy a nőiesség utánozhatatlan. Bárki lehet orvos, mérnök, újságíró, de édesanya és feleség csak a nő lehet. Mindenki irányíthat vállalatokat, országokat, de a család életét csak a nő tudja megszervezni. Élj vele, használd ki az Isten adta lehetőséget, hogy nőnek születtél! Azt mondod, nehéz jó édesanyának, ...

Bõvebben...

Szent anyaság
Gondolatok Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Kislány koromban csodáltam az asszonyokat, akik gyermeket szültek. Sokat ábrándoztam arról, milyen leszek felnőtt koromban, ki lesz a férjem, milyenek lesznek a gyerekeink. Azt biztosan tudtam, hogy boldogok leszünk. Felelősség, áldozatvállalás, lemondás, aggódás, feltétel nélküli szeretet, ezeket a fogalmakat nem ismertem. Azt gondoltam, hogy automatikusan jó anya leszek, tudni fogom, hogy mit...

Bõvebben...
Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat