Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


Hogyan beszéljünk gyermekünknek a Szentlélekről?

2010. január 1., péntek

Akkor kezdjünk a gyermekeknek a Szentlélekről beszélni, amikor már helyes fogalmuk van a szeretetről. A pünkösdi jelképek, a tüzes nyelvek, a szélzúgás, illetve a galamb nagyon jók, de a kisgyermek még nem igazán tudja ezeket felhasználni a fogalomalkotáshoz. Ő konkrétumokban gondolkodik. A dolgokról nem tudja, hogy mi micsoda. A dolgokat azok hatásában méri fel, értékeli. A Szentlelket is hatásaiban mutathatjuk be neki legjobban.

Csodálatosan szép és tiszta a Mennyei Király kezdetű imánk. Felsorolja a Szentlélek hatásait: vigasztal, igazsághoz vezet, minden jónak ajándékozója, megtisztít a rossztól... Ő az, aki mindenütt jelen van. Talán ez az első, amelyet közös imáinkban tudatosíthatunk. Amikor sorra vesszük, hogy mi történt a nap során, minden jót a Szentléleknek köszönhetünk meg. A véletlen, vagy a szerencse így Isten gondviselésévé alakul át a gondolkodásukban.

Amikor a nap során gond van az igazmondással, az esti imában nyugodtan kérhetjük az Igazság Lelkét, hogy segítsen a következő napokban igazat mondani. Ugyanígy a szorongó, sokat sírdogáló gyermekkel imáinkban kérhetjük a Vigasztalót, hogy derűt, reményt ajándékozzon neki. Ha gond van gyermekeink imájával, nem akarnak imádkozni, ne erőltessük, de mi azért imádkozzunk jelenlétükben, és kérjük a jámborság (istenszeretet) Lelkét, hogy segítsen ebben gyermekünknek.

A Szentlélekről való tanítás következő lépése a keresztvetés. Ennek értelmére előbb-utóbb minden gyermek rákérdez. Az Atya és a Fiú rendben, hiszen mindkettőre van fogalmuk. Legegyszerűbb magyarázat ebben a keresztvetési képletben az a Szentlélekre, hogy ő az, aki az Atya és a Fiú ismeretét, szeretetét, igazságát és jóságát segít megvalósítanunk. Ő az, aki mozgásban tart minket Isten és egymás felé. Ezért érintjük a két vállunkat nevének említésekor a keresztvetés során. Átfogja az akaratunkat és erőt ad mindahhoz, ami jó, és ami Istenhez vezet minket.

A nagyobb gyermekekkel már beszélhetünk arról, hogy a Szentlélek úgy működik, mint a tűz. Átalakítja pünkösdkor az apostolokat, korábban a prófétákat, későbbi időkben a szenteket is. Lángoló, tüzes lelkű emberré formálta őket. Csüggedtségüket erővé, sötétségüket világossággá, kishitű, bátortalan szeretetüket nagy, merész, mindenre kész szeretetté változtatta. A Szentlélekkel való élet elragadta, teljesen lefoglalta, ugyanakkor boldoggá is tette őket. Sok csodát, bámulatra méltó élményt hozott az életükbe.

Harmadik lépés lehet az, amikor (elsőáldozásra készülve különösen időszerű) a bennünk lakozó Szentlélekről beszélünk. „Jöjj el, és lakozzál mibennünk...” Minden ember egy kis templom. A Lélek temploma. Tiszta szívvel, őszinte szóval, szerető tettekkel válunk minden nap alkalmassá arra, hogy a Lélek templomai lehessünk. Úgy beszéljünk gyermekeinknek a Szentlélekről, hogy megsejtsék: a vele megélt élet izgató, elbűvölő, kockázatos, de az egyetlen mód, ahogy érdemes élni.Polgári László
Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat