Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


Lehet-e a szülő szava Isten szava?

2011. március 16., szerda

„Ha ég a ház, mindenki azt kiáltja: oltani kell a tüzet és menteni, ami menthető! De hányan rohannak a lángok közé, hogy kimentsék a bentrekedteket? Tűzoltók, akiknek kötelességük. Háztulajdonos, aki tulajdonát félti. Néhányan, akiket ezért boldogan nevezünk „hős’-nek.” (1) Mi melyik kategóriába tartozunk? Csak kiabálunk a tűz miatt? Vagy még azt sem?...

Statisztikai tükör tőmondatokban: az ország népessége tovább csökken. A válások száma tovább nő. Évről-évre emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma, akik házasságon kívül születnek. Az öngyilkossági statisztikában a világ élmezőnyében járunk. Észrevehetően nő a gyermek-bűnözés egészen a kitervelt gyilkolásig, - hadd ne folytassam!

A fiatal nemzedékekre zúduló hatások tömegében hogyan jut megfelelő hely a Jézussal való ismerkedésükre? Olyan ismerkedésre, amelyből életre szóló barátság lesz. Az ilyen Krisztusra-találás esélyei a mai gyermekvilág és fiatalság számára családonkint igen eltérőek. Megvan bennük a képesség a hitre Jézus Krisztusban, de hogy ténylegesen megkapják a hitet és az személyes, élet-alakító erő lesz-e számukra, ehhez a dolog rendje szerint közvetítőkre van szükség: ránk, felnőtt keresztényekre. Ez a mi helyettesíthetetlen feladatunk. Hogy mit kíván tőlünk ez a feladat, azt akkor értjük meg, ha Jézusra tekintünk, „hitünk szerzőjére”. Hitünk megalapozása maradéktalanul igényelte Őt, egészen a keresztig. Tanítványai naponta látták igaz voltát az élet különböző helyzeteiben, de azt a sajátos, fájdalmas és tagadhatatlan tényt Jézusnak is meg kellett tapasztalnia, hogy „a prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete.”(2) Gyermekeinknek sem elég csupán fogalmakat adni Istenről, hanem jelenlétét kell érzékeltetni önmagunkon át. Ez a jelenléte Istennek a kereszten a legteljesebb, ahol a szeretet a legfegyvertelenebb. Életünk minden hazugságát fel kell számolnunk ahhoz, hogy hitre vezessünk, mert gyermekeket maradandóan becsapni nem lehet. A nagyszerű, nemes cél azt kívánja tőlünk, hogy először mi magunk találkozzunk Jézussal, a Mesterrel, másképpen nem tudjuk elősegíteni, hogy gyermekeink is rátaláljanak.

„Egyetlen nép vagy politikai rendszer sem gondolhatja el másként a következő korszakát, csak úgy, ha figyelembe veszi az új nemzedéket, akik szüleiktől kapják az értékeknek és kötelességeknek összetett hagyományát.” - mondta II. János-Pál az ENSZ-ben 2007-ben.

Felelősek vagyunk azért, hogy a gyermekeinknek legyen valamilyen hívatásuk. Nemcsak papi és szerzetesi hívatás van! Nemcsak papok és szerzetesek építik Isten Országát! Minden szentség hívatást ébreszt és táplál.

A házasság nemcsak szerelem kérdése, - sőt elsősorban nem szerelem kérdése, hanem az is hívatás és feladat. Isten becses ajándéka, hogy ezt a hivatást szerelemmel még kedvesebbé és vonzóbbá teszi. A házasság tehát elsősorban küldetés (ami a hívatás párja, másik oldala.) A küldetés pedig azt jelenti, hogy Isten ránk bízta ezt a feladatot, nekünk osztotta ki ezt a szerepet, nekünk kell azt megvalósítanunk. Sokféleképpen lehet megfogalmazni a hívatást és küldetést, a lényeg mégis röviden, de nagyon komolyan ennyi: felelősek vagyunk. A küldetés: kirótt és vállalt felelősség! Jelen esetben: felelősség azért, hogy gyermekeinkben is kialakuljon, megérlelődjön a felelősség, vagyis a küldetés-tudat.

„Manapság nemcsak a magzatokat, hanem a hívatásokat is abortálják.” (3)

Helyes ez a megállapítás: „Aki tudja a „Miatyánk”-ot, annak már missziós feladata van.” (4)

„Úgy tetszett Annak, Aki már születésemtől kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát.” (5) Csodálatos titok, ajándék és megrendítő felelősség! Ez nemcsak az apostolságra érvényes, - vagy úgy is lehet mondani, hogy minden hívőnek apostoli hívatása is van.

Itt is érvényes a jézusi mondás: „Aki nem gyűjt velem, az szétszór.” (6) A hívatást nem mi, hanem kizárólag Isten adja, egyedül Ő jogosult és képes erre. (Tréfásan így szoktunk fogalmazni bizonyos esetekben: ennek a fiatalnak nem hívatása, hanem ‘tolatása’ van.) Mi csak szolgálhatjuk és erősíthetjük („öntözhetjük” (7) - nem szavakkal, hanem imával, áldozattal és példával. „Az atyaság és anyaság nemcsak testi, hanem lelki természetű feladat is.” (8)

Lehet-e hitet adni? Ha komolyan vesszük a kérdést, akkor azt kell válaszolnunk, hogy nem lehet hitet adni, de lehet a hit megszületésénél bábáskodni. A hit is megfogan, érlelődik, majd pedig megszületik, amikor kimondja, felismeri az ember, hogy hisz. Isten az, aki kegyelmével megtermékenyít, de az ember az, aki a kegyelmet befogadja és csatlakozásával mindennap gyarapítja. A mi dolgunk az, hogy felkaroljuk, segítsük - a költő oly szép kifejezése szerint - „az Istennel viselős”, a hittel vajúdó embertársainkat. Hogy ahol család van, ott élet is legyen! „Az élet egyetlen bizonyítéka a növekedés.” (9) A gyermek számára váljék természetessé, s ugyanakkor örömteli élménnyé, hogy hiszünk Istenben és Istennek.

„Gyerekség elvárni, hogy az emberek abban higgyenek, amiben az apjuk. Minden nemzedék másként éli meg ugyanazt” - mondja Temesi Ferenc 1956-ról írott cikkében (10) A feladat tehát nem könnyű! A dolog lényege Istenre tartozik, a mienk a hűséges együttműködés azzal, Akitől minden jó származik. Egy mondás szerint „Istennek minden emberrel külön játszmája van.” Nincsenek sablonok és hitet vagy hívatást adó automaták. Ezért nélkülözhetetlen az áldozat, - még Krisztus művében is!

A mi feladatunk tehát: áldozatot vállalni, és áldozatra nevelni!

Oláh Miklós

1. Szigethy G. előszava Kölcsey: Parainesis...-hez;
2. Mt. 13. 57;
3. Sztrilich Ágnes: Hívatásom története. Előadás a 98.IV.25.-i katek. rekollekción;
4. Szegedi László, Orsz. Lp.-i Napok 98;
5. Gal.1.15-16;
6. Mt. 12.30;
7. I.Kor.3.6;
8. II. János-Pál a Családokhoz intézett körlevelében;
9. H. Newman;
10. MN.2000.X.21;
Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat