Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


Dogmatikonok az Istenszülő köszöntésére
9. A tiszta Szűz

2010. január 1., péntek

Ha figyelmesen vizsgáljuk a 8. hangú nagy dogmatikonunkat, „veretes” szöveggel találkozunk itt is, mint a többi hang esetében. Van benne szentírási idézet, és van benne dogmaként megfogalmazott tanítás is. Így erre is azt a megállapítást kell tennünk, hogy nem a „könnyed műfaj” területére tartozik. A himnusz szent szerzője komoly tanítást akart megfogalmazni és kimondani mind a sugalmazott szentírási szöveg segítségével, mind az egyház tanításának segítségül hívásával.

Ez a liturgikus ének egy nagyon fontos szentírási utalással indul (Bár 3,38), mintegy felvázolva Isten Fia megtestesülésének jelentősségét. Már a legelső kifejezésre külön fel kell figyelni, hiszen „mennyei Királynak” nevezi Jézus Krisztust, aki a földre leszállott. Görög katolikus szertartásaink ismerői tudják, hogy általában a Szentlelket, a Vigasztalót szoktuk ezzel a névvel illetni. Ebben az esetben viszont annak hangsúlyozására szolgál a név, hogy nem akárki lett emberré a megváltásunkra! Hanem a maga az Isten Fia, a második isteni Személy. Aki a mennyből érkezett a földre. Aki végtelenül gazdag volt, és értünk egészen szegény lett. Aki kiüresítette magát az Atyának való engedelmessége folytán. A szentírási idézet és a himnusz görög szövege alapján kissé pontosítani lehet a magyar változatot. Bár látványos a kifejezés, hogy Megváltónk „a földre leszállott”, eredeti értelme mégis az, hogy „láttatott a földön”, vagy „megjelent a földön”. Az a részlet pedig, hogy „az emberek között lakozott”, úgy is visszaadható, hogy „az emberekkel társalkodott”. Mindenesetre, a szentírási helyet a legnagyobb atyáink az Isten Fiának megtestesülésére és az emberek közötti tartózkodására vonatkoztatják (Szent Ciprián, Szent Atanáz, Szent Ambrus, Szent Ágoston).

Érdemes kiemelni a himnuszból, hogy a megtestesülés a „tiszta” Szűzön keresztül történt. Akiről a liturgikus szövegeink ezt felsőfokban mondják el, különösen az ekténiák végső könyörgésében: „Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső Királynénkat” említve. Valóban legtisztább ő, mert a klasszikus kifejezés szerint „szülés előtt, szülés alatt és szülés után” is szűz volt és maradt. Damaszkuszi Szent János pedig ezt úgy értelmezi, hogy Mária „szűz volt szellemében, lelkében és testében”. Képi megjelenítését láthatjuk ennek az Istenszülő-ikonokon, mivel Mária két vállára és a homlokára egy-egy csillagot festenek. Ugyanakkor egy másik ismert énekünk, a 7. hangú föltámadási elbocsátói istenszülői ének is elénk tárja: „Ó, legáldottabb Istenszülő, (;;;) megszülvén nekünk a világ Megváltóját, (;;;) a szülés előtt szűz, a szülésben szűz és a szülés után is szűz voltál”.

Újabb fontos részlet az énekünkben az, hogy „csodálatos isteni tulajdonságokkal” rendelkezik a Szűztől született Fiú. Egy személyben két természete van: egyszerre tökéletesen Isten és tökéletesen ember. Ezt a teológiai tanítást a 451-es Kalkedóni Zsinat dogmájából vette a himnusz szerzője. Érdemes idézni legalább részletében a zsinati szöveget: „A Szentatyák nyomdokait követve mindnyájan egy szívvel-szájjal valljuk és tanítjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus egy és ugyanaz a Fiú, ugyanő tökéletes az istenségben és tökéletes az emberségben, ugyanő valóban Isten és valóban értelmes lélekből és testből álló ember, ugyanő az Atyával egylényegű istensége szerint és velünk egylényegű embersége szerint”. A liturgikus szöveg ezt hangsúlyozza, ezt fejti ki, ezt énekelteti meg a hívő néppel.

Végül ez a nagy dogmatikon is az Istenszülő felé irányuló kéréssel zárul, mégpedig egy gyönyörű jelzőt alkalmazva rá. „Eljegyzetlen” anyának nevezi őt a himnuszunk szerzője. Aki ismeri a csodálatos akathisztosz hümnosz görög szövegének refrénjét, örömmel fedezheti fel a rokonságot. Ott ugyanis az „eljegyzetlen jegyes” szerepel. Igaz, magyarra ott is „szeplőtelen” jegyesnek fordították, mint ahogy a nagy dogmatikonban is „szeplőtelen Anya” szerepel. A lényeg viszont egy és ugyanaz: tud esedezni és könyörögni az ő egyszülött Fiához, hogy „üdvözítse a mi lelkünket”.Ivancsó IstvánA mennyei király emberszeretetből a földre leszállott és az emberek között lakozott, mert tiszta Szűztől testbe öltözvén, tőle született oly csodálatos isteni tulajdonságokkal, miképp egy a Fiú, két természettel, de nem két személlyel. Azért Krisztus Urunkat mi tökéletes Istennek és tökéletes embernek igazán valljuk és hirdetjük; kinek esedezzél, ó szeplőtelen Anya, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat