Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


Tegye fel kérdését a lelkiatyának!
(IP-cím: 54.87.29.148)


Mennyi kilenc meg kettő? (számmal)


Kedves Lelkiatya!

Barsi Balázs atya beszélt arról, hogy a pokolban levő lelkek örökké léteznek, csak Isten nélkül, értelmetlenül, szeretnének megsemmisülni, de nem tudnak. Miért engedi ezt meg Isten? Miért nem engedi, hogy visszatérjen a lélek a semmibe, amiből teremtette azt? Hasonlóképp szenvedhetnek Lucifer angyalai is, Miért kell pokolnak lennie? A lélek, aki az Isten ellen dönt, biztosan nem azért dönt ellene, hogy örökké létezzen, de létezésének semmi értelme ne legyen. Egy másik atya egyszer azt mondta, hogy még a pokol is Isten ajándéka abban az értelemben, hogy megadja annak az embernek, aki nélküle akar élni. De valóban ezt kívánja az az ember?

Válaszát nagyon köszönöm!

Ez nagyon nagyon nehéz kérdés. Valójában nem is tudom a választ. Nagyon sok teológus foglalkozott már vele és különböző válaszokat próbáltak meg adni rá. Azt leszögezhetjük, hogy Isten nem akar büntetni senkit. Kivált nem végérvényesen, örökké tartó büntetéssel. Ez még az emberi igazságérzettel sem egyezne meg, mert ha valaki mondjuk 80 éven át rendetlenkedett, akkor is furcsa lenne jogosnak tartani azt, hogy utána pedig millió éveken át szenvedjen. (A millió éveket, nyilván képletesen értve.) Ha csupán ilyen emberi módon közelítenénk meg, akkor joggal vélhetnénk, hogy nem igazságos a Jóisten. Szögezzünk le még néhány alapelvet. Isten mindenkit létbe hív, és soha nem pusztítja el az emberi lelket. Ezért örök minden emberi élet, akár örök boldogságban, akár örök kárhozatban van is. Egyszerűen nem lehet elpusztítani a lelket, az Isten sem tudja ezt megtenni. Valahogyan önmagával kerülne ellentétbe. A kárhozat pedig valóban az, ha valaki azt választja tudatos döntéssel, hogy neki nem kell az Isten. az Isten ezt a döntést is tiszteletben tartja. Hogy van-e ilyen, nem tudjuk. De nem állíthatjuk, hogy nincsen. Van, aki azt mondja, van pokol, de az üres. Ez a gondolkodás is szűkre szabott, mert csak a saját elgondolását képes rávetíteni arra a helyzetre, amit nem lát, nem ért. Nevezetesen, hogy az ember utolsó döntése hogyan is történik. Ha valaki 80 éven át rendetlenkedett, de a halálos ágyán őszintén bocsánatot kér, az üdvözülni fog, hiszen végül mégis a szerető Istent választotta. De, hogy ez a végső döntés hogyan is történik, hogyan készül rá az ember, ezt nem tudjuk, erről csak fantáziálni tudnánk.
Mindezek azonban csupán elméleti kérdések, s nem vezetnek közelebb az igazsághoz. Az igazság az, hogy az Isten engem személyesen meghívott az örök boldogságra, s keresnem kell, hogy mit tehetek azért, hogy oda el is jussak. A többi csak merő találgatás.


Jó napot kívánok! Én Szlovákiából vagyok és 29 éves férfi szeretném megkérdezni ontol hogy mi a teendom, ha gorogkatolikus pap szeretnék lenni? Ez idáig csak hánykolódtam az élet kulonbozo útain, de talán a sors elém vetet egy igaz útat és én ezt az utat be szeretném járni mert tisztán érzem szívem s lelkemben hogy a papi szolgálat amit csinálni szeretnék, mert oromomet lelném az emberek segítésében és a szeretet megismertetésében. Koszonom!

Egész egyszerűen azt javaslom, hogy keresse föl az Önhöz legközelebb lévő görögkatolikus atyát, (ezt veheti földrajzi és lelki értelemben egyaránt), és vele beszélje meg a dolgot. Ugyanis, ha beadja a jelentkezését a papságra, akkor úgyis szereznie kell papi ajánlást. Ez az atya pedig el fogja Önnek mondani a szükséges feltételeket.


Görögkatolikus lehet-e római katolikus pap?

Erre több példa is volt már. Ugyanakkor igen meg kell fontolni, ha van olyan fiatalember, aki kész vállalni a cölibátust, és római katolikus pap lesz nem pedig görög. Ugyanis nagy szüksége van az egyházunknak cölebsz papokra is. Ezért kétszeres veszteséget jelent, ha görögkatolikus ifjú római katolikus pap lesz, még ha ugyanakkor a római katolikusok súlyos paphiányán segít is valamelyest.


A családért, embertársainkért való önfeláldozás öngyilkosság?
Az eutanázia minden formája emberölés?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Nem is lehet egy lapon említeni az önfeláldozást és az öngyilkosságot. Nem beszélve az eutanáziáról. Lehet, hogy az öngyilkos merénylők hírei zavarják a gondolkodásunkat ezen a téren. Az ilyen elvetemült cselekedetet ugyanis semmiképp sem tekinthetjük önfeláldozásnak, vértanúságnak. Önfeláldozás - keresztény értelemben - csakis jó, nemes, Isten akarta cél érdekében lehetséges. Ha valaki másokért él (édesanya, orvos, pap), annak ugyanakkor vigyáznia kell a saját egészségére is, hogy ezt a nemes áldozatot minél tovább végezhesse. Az igaz tettekhez lényegi elem a józanság, a helyes mérték.
Az eutanáziára vonatkozó kérdésére azt kell felelnem, hogy az emberölés minden formája súlyos bűn, ezért kerülni kell. Különbséget kell azonban tennünk aktív és passzív eutanázia között. Az utóbbi azt jelenti, hogy a beteg lemond az életét meghosszabbító gyógykezelésről. Ez nem gyilkosság vagy öngyilkosság, ezért bizonyos körülmények között elfogadható. Itt is a józan megítélésre van szükség, amely teljes mértékben aligha pontosítható elvi megfontolások útján. Bár igaz, hogy még a magyar jogszabályok is nagyon komoly feltételeket támasztanak ahhoz, hogy valaki ilyen döntést hozhasson.


Kedves Lelkiatya! Ha minél több szertartáson szeretnék részt venni (utrenye, liturgia, vecsernye), hová menjek pár napra? Máriapócsra? Sajópálfalára? Köszönöm a választ.

Máriapócson is, Sajópálfalán is sok-sok szép szertartásba, imába be tud kapcsolódni. Pócson könnyebben kaphat szállást is, de erre most már Sajópálfalán is van lehetőség. Keresse föl az ott dolgozó atyákat, amelyiket helyet választja, és segítségére lesznek, hogy mibe tud bekapcsolódni.


Tisztelt lelkiatya!
Az elégedetlenség az bűn?

Ha Isten iránti, Istennel szembeni elégedetlenségről van szó, akkor igen, azt hiszem, bűnnek lehet mondani azokat a gondlatokat vagy szavakat, amelyekben az ember az elégedetlenségét fejezi. Törekednünk kell fölismerni, hogy menyi mindent kaptunk az Istentől, és ezt meg is köszönni. Illetve, még a hitünk része az is, hogy ha valamit nem kapunk meg, akkor azt is elfogadjuk, és fölismerjük benne az Isten nagyobb bölcsességét, aki nem adja meg mindig azt, amit kérünk.
Ugyanakkor, ha egy tanár vagy szülő, aki a rábízott gyermekkel szemben kimutatja elégedetlenségét, ez előre vivő is lehet.


Kedves Lelkiatya. Azt szeretném kérdezni, hogy Nyíregyházán van valamilyen szerzetesrend? Akár Római vagy görög? Köszönöm.

Ismereteim szerint Nyíregyházán csak a kamilliánus rend működik. Ők elsősorban betegápolással foglalkoznak. Sokáig a Borbányai templomban laktak, most is ott van, annak közelében a rendházuk. Görögkatolikus szerzetesközösségről nem tudok Nyíregyházán.


Sokan azt érzik a világ rossz irányba tart, és minden egyre rosszabb lesz... De atya ugye reménnyel eltelve bizakodóan tekint a jövőbe, és nem érzi azt hogy a világ nagyon rossz irányba tart, és hiszi, reméli hogy a dolgok pozitív irányba képesek megváltozni?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Legfőként nem azzal kell törődnünk, hogy a világ, hanem, hogy a lelkünk milyen irányban halad. A világ nagy változásait is elsősorban azért kell figyelemmel kísérnünk, mert azok miránk is hatnak. Például, ha nem tudatosul bennem, hogy az értelmetlen vásárlási láz engem is hatalmába keríthet, akkor észre sem veszem, hogy ugyanúgy loholok a világi hiúságokért, mint mások, miközben a felszínes dolgok szövevényében elveszek. Hogyne élne a remény! Még ha betörnek is az idegen néptömegek, még ha le is rombolják a templomainkat, még ha meg is szüntetik a keresztény törvényeinket, ha kitörne a harmadik világháború, akkor is él a remény, hogy mindeközben Krisztushoz hű keresztény maradhatok. Ez a lényeg, ez a legfontosabb! Ez a Krisztushoz tartozás minden helyzetben tanácsot ad, hogy mit kell tennem. Nem az a feladat, hogy a kényelmes, kulturált világunkat megőrizzem, fönntartsam, hanem, hogy bármi történik is, minden körülmények között helyt tudjak állni. No, ezért is fontos, hogy tudatosítsam magamban, mennyire hat rám a világ, a külső körülmények, mert ha alapvetően azok irányítanak, akkor nem sok esélyem van, hogy a rendkívüli helyzetben is ki tudok tartani Krisztus mellett.


Kedves lelkiatya!

A barátoknak egymás dolgairól tudni kell? Az foglalkoztat már hetek óta hogy a baráti körben egy lány és egy fiú összejött. Nekem nem mondtak el semmit, majd egyszer én jöttem rá hogy a fiú ott van a lánynál.... Nekem sajnos még nincs párom és ezért állandóan kapom jobbról-balról az ívet, hogy kiöregszem belőle stb... Én már nem tudok semmit hogy ki az igaz barát... Nekem mindig a szívatás jár...

A barátságoknak különböző szintjei, erősségi fokozatai vannak. Nem szabad, nem érdemes elvárni a másiktól, hogy így vagy úgy viselkedjék. Ezzel csak saját magunknak szerzünk kellemetlen perceket. Érdemes megkímélni magunkat ettől. Ahogy a másik viselkedik, tudhatom, hogy őbelőle ennyi jön ki felém. Teljesen fölösleges megbántódni, ha a másik nem azt teszi, mint én helyesnek tartanék. Ha úgy érzi, hogy magányos, nincs barátja vagy udvarlója, emiatt se másokat okoljon. Persze, magát sem, mert az sem vezet sehová. Inkább azt gondolja végig, mit kell tennie, hogy mások szívesen vegyék a társaságát. Nem azt, hogy igyekszik a kedvükben járni, ez is többnyire csalódáshoz vezet. Hisz ilyenkor meg a másik végletbe eshet az ember, hogy mások elvárásait lesi. Őszintén keresse a szolgálati lehetőségeket. Az legyen a törekvése, hogy keresi, kivel mikor tehet jót. Ez jó szórakozás is, egyébként. Persze, nagyon fontos, hogy ezekért a kisebb-nagyobb szolgálatokért nem hogy viszonzást, de még köszönetet se várjon. Az megmérgezné a helyzetet, bármilyen jót tett is. Az udvarlóra, pedig várjon türelemmel. Ha ezt a szolgálatkészséget éli, gyakorolja, akkor előbb utóbb föl fog tűnni egy fiatalembernek, hogy milyen nagyszerű feleség lehetne ebből a leányból...


Miért nem tudja minden ember önmagát és egymást szívből szeretni és elfogadni, természetesen olyannak amilyen?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Az önzés miatt, mely a rosszra hajló természetünkből fakad. Két erőt érzek tagjaimban – írja Szent Pál (Róm 7,14-25). Van bennem késztetés a jóra az istenképiség miatt (Ter 1,26), de a rosszra is az áteredő bűn miatt (Ter 3,6-19). Ha ez utóbbit engedem uralkodni, akkor a széthúzás, az ellenségeskedés lesz úrrá rajtam. Ha az istenképiséget művelem magamban – Krisztus megtestesülése, a megváltás erre tette az embert újra képessé – akkor pedig Isten legfőbb adottsága, a szeretet vezet. Mivel könnyebb lelki küzdelem és erőfeszítés nélkül élni, és a csábító éppen ezt használja ki, ezért önkéntelenül is hajlunk a rossz, az önzés, az irigység, a szeretetlenség felé. Ha azonban nem vagyok rest, hanem törekszem az istenfélő, Istent követő életre, akkor megtapasztalhatom, hogy ez sokkal boldogabb élet, mert alapvetően arra lettünk teremtve, hogy szeretetben éljünk.


Hogyan tudunk reményt kelteni mások szívében?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Ha megtanítjuk a hálaadásra. Aki hálás alaptermészetű, annak megvan az a képessége, hogy észreveszi az ajándékokat, annak sokszoros tapasztalata van arról, hogy Isten így vagy úgy, de mindig megsegíti. Ezért kell az Isten tetteire, már eddig tapasztalt jóságára fölhívni a figyelmet, s arra, hogy ezt illik és érdemes meg is köszönni. A másik embert ezáltal fogékonnyá tehetjük az Isten tetteinek befogadására. Nem véletlen, hogy az ószövetségben gyakran találunk olyan imát vagy buzdító beszédet, amely Isten addig nagy tetteinek fölsorolásával kezdődik. Még, ha ismert eseményekről, tényekről van is szó, a tettek fölemlítése készteti, fokozza a bizalmat a hallgatókban, hogy van remény, hogy Isten most is folytatja jótetteit, nem szűnik meg irgalmasnak lenni.


​Kedves Lelkiatya!
Sokszor van úgy, hogy a lelket nagyon erős kísértés éri, és nem igazán értjük hogy miért nem tehetjük meg ezt vagy azt az „édes”, ott és akkor kielégülést, megelégedést jelentő dolgot. Miért ne lehetne egy kicsit azért mégiscsak megkóstolni azt az almát….igen….nem…csak kicsit…. A lélek azért küzd a test ellen, küzd a kísértő ellen. Isten, Jézus mind nagyon távolinak tűnik ilyenkor, valahogy tényleg csak önmagára marad a lélek a kísértéseivel, amik viszont pont egy másik világba csábítják.
Lelkiatya tudna esetleg olyan gyakorlatot javasolni, útmutatást adni amivel, ahogy át lehet vészelni ezt a bizonyos órát? Nem a kínlódástól szeretném megkímélni magam, csak megosztani ezt a tapasztalatot egy másik lélekkel.
Jézus az Írást (Isten szavát) idézve mondott egyértelműen nemet a Sátánnak, és mutatott nekünk is örök példát, de pont ilyenkor egy egyszerű léleknek még Isten szava is annyira távolinak tűnik, erőtlenül cseng, lehetséges ez?
Úgy érzem, hogy a szűk út egyre szűkebb, beláthatatlanul szűk. Lehetséges ez? És nekem mégiscsak itt kell lennem. Lehetséges, hogy igenis nagy erőfeszítésekbe kerül ezen a szűk úton rajta maradni? És ténylegesen egyre nagyobbakba… Tehát, hogy „a semmi” sincs ingyen….?!
Lehetséges, hogy Isten mindig, szándékosan, próbára teszi a lelket?! A sátán „ötletére”, Jóbtól is „simán”, kérdés nélkül, mindent elvett (tudom, hogy ez is tanítás és próba, de amikor az ember a bőrén érzi…)Nem lehet, hogy egyes lelkek mégiscsak ezért félnek Isten elé állni, szóba állni Istennel? Ábrahám nem tudta, hogy Isten csak próbára teszi és valójában nem is akarja, hogy megölje Izsákot. Lehetséges ilyen mély hit ma is?! Jóbnak és Ábrahámnak csak a hite maradt (a „nagy” hitéből az utolsó morzsa. Hogyan lehetséges egy ilyen helyzetben is szeretni Istent, megadni neki a bizalmat? Mi marad ilyenkor a pont az Istenben reménykedő embernek? Lehetséges, hogy végső soron csak a hit-morzsáinkba tudunk kapaszkodni és mindig újra megtanulni bízni?
Elnézést, ha sokat írtam. Köszönettel,
M.

Kedves M.!
A küzdelmet valóban nem lehet megspórolni. Azért is, mert a küzdés közben edződik az ember. Mi azt gondolnánk megoldásnak, hogy elvegye az Úr a kísértést, ő meg mégis meghagy benne. Valóban, kicsit úgy, mint Jób esetében. Azért is kaptuk eligazításul azt a könyvet.
A kísértés akkor tud fölerősödni, ha a figyelmem eltereli az Úrról. Mint mikor Péter levette szemét Jézusról, s nyomban süllyedni kezdett. Akkor rémültében fölkiáltott. Ezt mi is tehetjük az erőnket meghaladó(nak látszó) kísértés idején. Ha hosszú a kísértés, hosszan kiáltok.
A szentírási válasz akkor használható - az atyák gyakran ajánlják - ha él bennem az Írás. De ha csak előrángatok egy-egy mondatot, attól még nem biztos, hogy hatékony. Ami a legőszintébb kiáltás az ajkamra tolul, az a legjobb. Persze, ezért érdemes folyamatosan táplálkozni az igéből. Vagy mondani a Jézus-imát. Ez a kiáltás is a leghatékonyabbak közé tartozik.
Vagy akár csak ennyit: Szeretlek, Uram! (17. zsoltár első szavai). Ha pedig elbuktál, mindig ott a bűnbánat lehetősége. Ez azért óriási, mert a bűnbánattal mindent helyre lehet hozni. Mindent! A bűneitől Isten bocsánata folytán megszabadult ember még jobban szeret, mint ha nem vétkezett volna. Ezzel győzhetjük le a Sátánt.
Ami pedig a kísértés édességét illeti, nem feledhetjük el, hogy a gonosz lélek is a világosság angyalának tünteti föl magát. Ami a kísértés pillanatában édesnek tűnik, az nagyon hamar keserűvé válik utána. Nem szabad hagyni magunkat becsapni!


Kedves lelkiatya!

Én már eljutottam arra szintre hogy ha valaki vigasztalni próbál nem hat meg mert azzal úgysem tud mit kezdeni csak az ő véleménye, egyik fülemen bemegy másikon meg kimegy... Engem már nem érdekelnek a vigasztalások, mert mindig a maga igazát mondják..... 24 évemmel úgysem érek semmit mert mindig kínlódom, elegem van mindenből, jó lenne ha nekem is olyan jó lenne mint akármelyik kortársamnak. Nincs örömem semmiben.... Hiába egészséges vagyok mit sem érek vele. Én nem tudok már jobb lenni, mert úgysem leszek vele jobb, több, szebb. Az lenne jó ha nem tudna belém kötni senki, lenne párom, jogsim, munkám...... Véleményét köszönöm és várom.

Ez, bizony, szomorú állapot. Érdemes innen kilépni, mert itt valóban nem érzi jól magát az ember. Javaslom, hogy tegyen meg minden erőfeszítést, hogy innen kikecmeregjen. Megbocsát, az kissé kissé pökhendi kijelentés, hogy már úgysem lesz jobb, szebb, több. Ezt honnan tudja? Talán elérte már a csúcsot? Negyedszázados fejjel gyakran gondolnak erre a fiatalok, aztán megy tovább az élet, s kiderül, hogy még mennyi minden fejlődni való van. Valami miatt Ön most csak a rossz dolgokat látja. Mi lehet ennek az oka? Mindenképp érdemes ennek a végére járni. Persze, az ember hajlamos ilyenkor másokat okolni. De ha csak azokat az dolgokat sorolom, amiket mások okoztak, nem jutok semmire, mert azokat aligha tudom megváltoztatni. A változás, változtatás egyetlen színtere én magam lehetek. Nekem miben kell változnom ahhoz, hogy ez a kegyetlenül rossz állapot megszűnjön? Persze, ebben tanácsot nem tudok adni, hiszen nem ismerem az Ön életét, személyiségét. Azt javaslom, indulásnak keressen egyetlen tényezőt, egy pici dolgot, ami az Ön keserű és sötét látását okozza, amin viszont esetleg tudna változtatni. S kezdje itt. S meg ne feledkezzék arról, hogy a gyógyulást a Mindenható Isten adja. Biztosan kérte már, de még nem elég hittel, nem elég bizalommal. Én is imádkozom Önért.


10. Vajon meg lehetne valakinek változtatni az értékrendjét, életszemléletét, hogy meglássa/érezze azt hogy valóban mik azok a dolgok, amik Igazán szükségesek és fontosak az életben, vagy csak Isten kegyelme által érezheti ezt meg mindenki?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Isten kegyelme nélkül semmit sem tehetünk, ez bizonyos. Az már nem, hogy a mi feladatunk a másik értékrendjét megváltoztatni. Már az ilyen jellegű gondolattal is elárulom, hogy a magam értékrendjét, életszemléletét jobbnak tartom, mint a másik emberét. Hajlamosak vagyunk arra, hogy embertársunkat, puszta jó szándékból, a magunk képére és hasonlatosságára akarnánk formálni. Kétségtelen, akkor könnyebben elfogadhatóvá válnék számunkra, de nem biztos, hgoy mindenkinek azt az utat kell járni, mint amit én kaptam a Teremtőtől. Az jó, ha a magamét értékesnek tartom. Az is, ha ezt meg is akarom osztani másokkal. Mégis, ebbéli törekvésem ne a másik megváltoztatására irányuljon, hanem a másik megismerésére, elfogadására. Ezzel tudok hatni őrá is, hogy kövesse nyitottságom, s értékelje ő is azt, ami az enyém.


Kedves Lelkiatya!

Köszönöm a válaszát a Mária-ünnepek időpontjával kapcsolatban. Egy dolog azonban továbbra sem hagy nyugodni: a december 8-9. ünneppel kapcsolatos leírában szerepel ez a mondat: "Nagyszerű lehetőség tehát, hogy bár nem vagyunk teljes egységben keleti testvéreinkkel, mégis teljesen megőrizve katolikus hitünket, az ünnepeinket velük együtt, ugyanazokkal a liturgikus szövegekkel, velük egy időben ünnepelhetjük..." Ebből ugyanis az jön le, hogy az ökumenikus törekvés előrébb való, mint a katolikus egység megőrzése. Véleményem szerint ugyanis a dokumentum szerint MINDKÉT napot meg kellene ünnepelni, hiszen ilyenmódon a december 8-i ünnep - bár a 20. században keletkezett - gyönyörű szövegű énekei és dicséretei egyszerűen elsikkadnak. Nem beszélve arról, hogy - ahogy a dokumentum is említi, máshová kerül a hangsúly, amikor a dogma kifejtéséről van szó, s megint máshová, amikor egy idős, gyermektelen házaspárt késő öregségükre gyermekkel ajándékozza meg Isten.

Persze, lehet, hogy tévedek, s december 8-án is megemlékezik a görög katolikus egyház a Szeplőtelen fogantatás dogmájáról (csak én arról nem tudok, mert latin rítus szerint vettem részt a szentmisén); engemet inkább az zavar, hogy egy ilyen fontos dogma nem "érdemel" ünnepi istentiszteleti rendet, míg december 9-e igen.

Üdvözlettel László

A Szeplőtelen fogantatás dogmájának lényege és tartalma ugyanaz, mint amit a Keleti Egyház is - és, persze, a Katolikus Egyház is hasonlóképpen - már évszázadok óta hisz és ünnepel. Hogy egyikük 8-án, másikuk 9-én ünnepli ugyanazt, szerintem, igazán nem a lényegi dolgok közé tartozik. Szó sincs arról, hogy az ökumenikus törekvés előrébb való volna mint a katolikus hit megőrzése. Nem is szabad e kettőt szembe állítani és nincs is értelme. Mindig a közöset kell keresni és nem az ellentétet keresni vagy kivetíteni. Ha az ökumenizmus szembeállna a katolikus hittel, akkor nem volna szabad azt követni. Természetesen túlzásokba sem szabad esni, mindent a maga rendje és mértéke szerint kell végezni. Továbbra is azt mondom, a keleti katolikusok közül azok, akik december 9-én ünneplik Mária fogantatását, ezzel az ünneplésükkel közösséget alkotnak mind katolikus mind pedig keleti testvéreikkel.


9. Elengedés.. Hogyan bízzuk Istenre a szeretteinket?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Az imádság útján. Minél többet imádkozunk értük, annál inkább rögzül bennünk, hogy van, Aki vigyáz rájuk. Ha imádságunkban gyakran odahozzuk szeretteinket az Istennel való beszélgetésbe, akkor egyre inkább átéljük azt, hogy ők is Isten színe előtt vannak. A sok imádság nem arra való, hogy kellő zaklatás után a Jóisten meghallgasson minket, hanem hogy minket járjon át egyre mélyebben ez a megnyugtató tudat, hogy amire én magam úgysem vagyok azt a Mindenható sokkal jobban elrendezi.Kedves Lelkiatya!
Van egy kedves ismerősnőm, aki jólelkű,társaság kedvelő és kedves személy, de vannak a jellemvonásaiban olyan dolgok amelyek nagyon zavaróak tudnak lenni.Mintha szeretné,hogy minden úgy történjen,ahogyan ő elképzeli.Ha elhiv valahova és akkor nincs időm vagy megmondom neki körülbelül milyen napokon érnék rá,érzem a válaszaiból,a viselkedéséből,hogy megsértődik,csalódottá válik.Ami rosszul érintett,hogy múltkor meghivott magához kávéra mivel új lakásba költözött a városban.Egy szombati nap volt,mondta,hogy mindegy mikor,csak szóljak neki.Akkor a kötelezettségeim miatt a városba is voltam,igy találkoztunk és elmentem hozzá.Az érintett rosszul,hogy amig ott voltam utalt rá kétszer is hamarosan megy tusolni,ami azt jelentette,hogy mehetek...nem voltam ott alig egy órát sem, és mivel hétvége volt nekem az autóbuszhoz is kellett igazodnom,mivel ilyenkor ritkábban járnak.Igy nem keltem fel azonnal,de néztem,hogy ne sokáig maradjak,de még igy is kellett várnom jó fél órát az autóbuszra.Volt már hogy többet is kellett.Közben még ott voltam lebonyolitott két telefonhivást is, a mobiltelefont is nyomogatta.Ez nem is meglepő,mert szinte mindenhol és mindenkivel igy van,a mobil a prioritás.Kikisérni alig akart,azután mégis kikisért, ha véletelnül a kapu zárva lenne,meg beparkolta az autóját.Mondta hogy menjek máskor is meg jelentkezzek neki.Ő egyébként harmadik gyerek a családjában,van két majd 10 évvel idősebb testvére.Valószinű emiatt önkényeskedő,mert lehetséges el lett kicsit kapatva.Ezt egyébként a kisebb testvéreknél,egykéknél megfigyeltem,hogy van a viselkedésükben némi egoizmus.Ön szerint hogyan lehetne felhivni a figyelmét ezekre a dolgokra?Úgy érzem nem sok értelme lenne,mintha tudatában se lenne ezeknek a dolgoknak,az az érzésem nem is szándékosan csinálja meg ő másokkal is ilyen.De attól még zavaró a dolog,mert nem tartja tiszeteletben mások idejét.Semmi gond ha nem ér rá valaki, de olyankor talán jobb ha nem hiv vendéget.Hivott azóta is programra,arra nem tudtam elmenni,mert üresbe ment volna az idöm az utazás miatt.Ezt mondtam is neki.Vagy jobb nem mondani semmit?Hanem amikor ideje van,hogy menjek akkor egyszerüen kérjek elnézéstm keljek fel és ha épp úgy jön ki,akkor hagyjam ott 15perc találkozás után ha megy a buszom, hogy ne kelljen utána orahosszat várni a következőre?Őt az annyira nem zavarja ha másnak várni kell.Általában autóval közlekedik,nincs annyira időhöz kötve.
Válaszát elöre is köszönöm!

Szerintem itt két emberi gyöngeség ütközik - illetve, bizonyára több is, mint ahogyan az lenni is szokott -: ennek az ismerősének az egoizmusa és az Ön érzékenysége. Nézze, az illető olyan, amilyen. Úgy sejtem, több ponton helyesen ítéli meg az ő gyöngéit. Valószínű, sok mindent kapott az életben, az adottságait, a jó körülményeket, stb. Ezek áldások, de válhatnak kárára is az embernek. Akkor vehetjük elő javító szándékkal a másik ember gyengeségeit, ha ehhez megvan a megfelelő környezet: nagyon mély, őszinte barátság, nyílt viszony, és az illetőnek a nyitottsága a lelki, személyi fejlődésre. Ha ezek nincsenek meg, akkor nincs értelme figyelmeztetni a másikat a hibáira, mert csak harag, sértődés lesz belőle. De alapvetően nem is az a feladatunk, hogy a másikat javítgassuk, hanem, hogy önmagunkat.
A soraiból azt érzékelem, hogy nincsen Önök között igazán jó és őszinte viszony. Igazi jó barátok között semmi nehézséget nem jelent az, hogy szóljon a másiknak, hogy most mást kell tennem, akár zuhanyozni kell, akár az autóbuszhoz menni. Az illető udvarias ember lehet, és kedvezni is akar Önnek azzal, hogy hívja, bármikor jöhet. Ez kedves gesztus, de nem őszinte. Viszont Ön sem tud vele őszinte lenni, mert nem meri nyíltan fölhozni ezeket a dolgokat, csak belülről töpreng, hogy mi is volna a jobb.
Tanácsom a következő. Minthogy kapcsolatuk jó, de nem igazán mély, ennek megfelelően viselkedjék vele. Ha szívesen töltenek el együtt időt, akkor azt beszéljék meg előtte, szervezzék meg, és amennyi az idejükbe belefér, annak örüljenek. De nem kell többet sem kívánni, sem elvárni.


Mit kell ahhoz tennem, hogy le tudjak mondani hivatalosan a Katólikus vallásról? Előre is köszönöm a felvilágosítást!

Semmit nem kell tennie. Isten hatalmas szabadságot adott nekünk. Dönthetünk mellette is, ellene is, egy élten át milliónyi kisebb vagy nagyobb döntésünkben. A Katolikus Egyházban kapott keresztséget nem mossa le semmi, az örök életre szól. Meg lehet gyalázni, meg lehet csúfolni, de nem ajánlom ezt senkinek sem. (1Kor 6,15). Hiszen, aki tudatos döntéssel elfordul a Katolikus Egyháztól, az az Istentől fordul el, még ha az ellenkezőjét érzi is vélni. Javaslom, ha forgatja a fejében az Egyház elhagyásának gondolatát, előtte föltétlenül olvassa el a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumát (Szent István Társulat, 2006), valamint a Youcat, a Katolikus Egyház Ifjúsági Katekizmusa c. kiadványt (Kairosz, 2013). Mielőtt ezeket meg nem ismerte, ne akarjon hátat fordítani.


Kedves Lelkiatya!
Köszönöm a válaszát, én irtam a barátnökkel kapcsolatban akik nem köszöntenek születésnapomon.Elgondolkodtató a válasza,csak fárasztó minden kapcsolatban másodhegedűsnek lenni.Egy igaz barátom,udvarlóm sincs és ez fájó,azért érzem bizonyos dolgok hiányát a kapcsolataimban.A korosztályomból már sokaknak családjuk van, akikkel meg barátkozom megvan régebbről a saját szorosabb baráti körük,ahova nem tartozom.Sokszor egy nagy kérdőjelnek érzem magam ebben a világban.Úgy érzem több időt és energiát feketettem ezekbe a kapcsolatokba,mint a másik két fél,pedig vannak más elfoglalatosságaim,de igyekeztem időt szakitani rájuk. Ahogy Ön is irja talán lazitani kellene a kapcsolaton,ezt érzem.A mások felé való szolgálattal egyet értek, de azt inkább az egyházon belül tenném, meg inkább idegen emberekkel.Ha az egyházközséget szolgálom,elmegyek a plébániára szendvicseket késziteni,takaritani,gyerekekkel foglalkozni, az örömmel tölt el.Az is lehetséges bennem történnek változások és azért gondolom,látom igy a dolgokat.Meglehet az is hogy az életemmel inkább az Urat kellen szolgálnom szerzetesnőként.Még egy kérdésem lenne.Az olyan emberek akik kiestek a társaságból,mert a korosztályukból valók már megházasodtak vagy más társaságuk van alakithatnak-e ki mélyebb barátsaágokat?Ha igen hogyan?
Válaszát nagyon szépen köszönöm!

Úgy érzem a szavaiból, hogy öntudatlanul is kicsit számító és közvetlen hasznot kereső a gondolkodása. Ezért érzi úgy, hogy többet fektetett be a kapcsolatokba, mint mások. Ha nem méricskélné ezt, akkor észre sem venné a különbséget. Ugyanezt érzem az emberek szolgálatának leszűkítésében is. Ha ezt a nemes alapmagatartást csupán az egyházi szolgálatokra értelemezi, ez megint rejtett számítást takar, mert ott biztosra mehet, hogy nem vész kárba a munkája, másutt, ki tudja, megéri-e? Csak akkor gondoljon szerzetességre, ha mindezeket teljesen el tudta engedni, ha már nem érzi úgy, hogy bárki is tartozik Önnek valamivel is. Sőt, épp ellenkezőleg, a szerzetes az, aki úgy érzi, hogy ő tartozik nagyon sokkal másoknak, s ezt törlesztendő adja oda a teljes életét Isten és az emberek szolgálatára.
Az embernek minden korban van lehetősége mélyebb kapcsolatokat kiépíteni. Érettebb korban ennek még nagyobb esélye van. Kizárólagos férfi-nő kapcsolat kialakítására is van lehetőség, számtalan példát láthatunk erre.
Ennek módjában kevéssé vagyok járatos, de azt bizton állíthatom, hogy Istennel minden lehetséges. Hozzá forduljon ezzel (is), Tőle kérje az igazit, az igazi megoldást, és legyen kész és nyitott, bármi is legyen az. Az életünk boldogságának kulcsa nem az, hogy úgy alakuljon, ahogy én szeretném, hanem hogy azt szeretem, ahogyan én alakulok benne. Nem az életét, csak a szemüvegét kell lecserélni másikra.


8. Miért vannak előítéletek? Vajon hogyan lehetne a fogyatékkal élő gyerekeket és embereket elfogadtatni a társadalomban?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

A nagy társadalmi kérdések megoldásában semmi ötletem nincs. Mégpedig azért, mert nagyon sok-, túl sokszereplős a feladat - Magyarországon közel tíz milliós. Ugyanakkor mindenki tehet érte. Hogy a másik mit tesz, azért csak közvetve vagyok felelős, a magam tetteiért azonban közvetlenül. Így én magam vagyok az, aki legtöbbet tehetek, például a fogyatékkal élők elfogadásáért. Ez, bizony nagy felelősség. Ezért minden egyes helyzetben megpróbálom érzékeltetni, hogy az érintett személy fontos nekem, sokra értékelem, nem hogy nem kevesebb, hanem több nálam, ezért megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel veszem körül. Ilyes törekvésekkel gondolom enyhíteni ezt a buta előítéletből fakadó súlyos társadalmi bajt.


Tisztelt Lelkiatya!

Azt szeretném megkérdezni hogy házasságon belűl halálos büne megkell-e gyonni , ha a ferfi fogamzásgátlás céljábol elfolyatja a magját ( megszakitás) hogy ne legyen több gyermek mivelhogy már kettő szűletett.

Válaszát előre is köszönöm!

A fogamzásgátlás céljából alkalmazott megszakított együttlét nem tartozik a gyilkos módszerek közé, és - látszólagos - természetessége miatt, minthogy mesterséges eszközt nem igényel, a többi módszerhez képest a legkisebb az erkölcsi negatívuma. Viszont ütközik azzal az alapelvvel, hogy a szexuális aktus legyen teljes és nyitott a termékenység irányában. Emellett hatékonysága alig haladja meg a 60 százalékot, mivel spermiumok már a magömlés előtti ondófolyadékban is lehetnek, tehát az esetleges nem várt élet jelentkezésének nagy a kockázata, pedig épp ezt szeretnék vele elkerülni. Veszélye még, hogy alkalmazása az önzőség növekedésének forrása lehet, és hosszabb távon elsősorban a nő kielégületlenségének veszélyes helyzetét idézheti elő. Nevezetesen azt az érzést, mintha őt csak kihasználnák, eszköznek tekintenék, s ez a kapcsolatra komoly hatással lehet. Vannak tehát el nem hanyagolható lelki veszélyei is, s ezek miatt az egyház nem támogatja. Viszont az egyház fontosnak és jónak tartja a családtervezést, a felelősségteljes gyermekvállalást, de ehhez a teljes aktust nem kizáró időmegválasztás módszerét ajánlja, mely a termékeny napok kiszámítására és elkerülésére épül, s leginkább figyelembe veszi a felek adottságait.


7.Hogyan tudunk biztosítani valakit Isten gondviseléséről és szeretetéről?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Ha elméleti okfejtést adunk, ez vajmi kevés eredményt hoz. A pusztán értelmi belátás ritkán hoz valós életfelfogásbeli változást. Sokat segíthet az is, de többnyire szükség van érzelmi töltésre is. Ezt leginkább az adja meg, ha az ember a saját életének példájából hoz igazolást, ha tanúságtétel szerűen beszél ezekről a nagy titkokról. Az tud hatékonyan beszélni Isten gondviseléséről és szeretetéről, aki már megtapasztalta azt.


Kedves Lelki Atya! Nekem nagyon fura témában lenne kérdésem, viszont ez hatással van a lelki életemre is. Nem régen borderline szindrómát diagnosztizáltak nálam, ami könnyebben gyógyítható, viszont közben teológiát hallgatok. A tanulásomra is kihat ez a betegség, viszont felfedeztem, hogy ha párbeszédes formában dolgozom fel az adott tételt, jobban megragad és ezek a gondolat torlódások, ahogy én megfogalmaztam megszűnnek. Viszont nem szeretnék teológiai pontatlanságot, ne agy' Isten blaszfémiát elkövetni...Milyen teológia műveket tudna Atya ajánlani, melyek hasonló stílusban íródtak? A betegségemnek vannak "előnyei": élénk képzettársítások, költői véna. Köszönöm Atya válaszát. Szeretettel: M.

Ha a párbeszédes forma segít Önnek, akkor jó szívvel ajánlom a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumát (Szent István Társulat, 2006), valamint a Youcat, A Katolikus Egyház Ifjúsági Katekizmusa c. kiadványt (Kairosz, 2013). Mindkettő közérthető formában a lehető legbiztosabb teológiai tudást közvetíti.T. Lelkiatya.
Katolikus keresztségben részesültem. Hittanra templomba soha nem jàrtam. Tinédzserként egy baptista közösségbe kerültem ott bemerítettek, házasságot kötöttem egy baptista lánnyal. Két szép gyerekünk született. Az évenkénti ökumenikus imahetek során megfogott a katolikus templomok lègköre az oltár, később katolikus misére is bekukucskáltam és letaglózott a liturgia, a közös keresztvetés, az imák.
Rengeteget olvastam a katolikus hittel kapcsolatban.
Ha jól értem, akkor én még most is katolikus vagyok a keresztség miatt, amely eltörölhetetlen nyomot hagyott bennem?
Mi lenne a helyes döntés részemről. A családom (feleségem) nem szeretne katolikus lenni, hallani sem akar róla.
Vagy egyházjog szerint nem is feleségem, mert nem szentségi házasságunk van.
Ha nem akar katolikus lenni elválhatok tőle? Vagy járjunk kétféle templomba?
Mi van akkor, ha elválik tőlem, ha katolikus leszek (tudom már most is az vagyok a keresztség miatt, mondjuk akkor bérmálásra jelentkezem). Újra nősülhetek katolikus házasságba, vagy akár papi szemináriumba is jelentkezhetem, mert nőtlennek számítok?
Köszönöm megtisztelő válaszát

Amennyiben ezt a házasságot nem katolikus templomban és előírt szertartás szerint végezték, abban az esetben a házasság nem jött létre, hiszen katolikus ember csak a katolikus egyházban köthet érvényes házasságot (nagyon ritkán és súlyos okból ad ez alól felmentést a helyi püspök).
Keresztségénél fogva Ön valóban katolikus. Ugyanakkor igaz az is, hogy a baptista közösségben történt bemerítkezés alkalmával formálisan elhagyta az egyházat, de ontológiailag katolikus maradt és a katolikus egyházba - mint látható intézménybe - ha szeretne, visszatérhet. Ezzel kapcsolatban, javaslom, keresse meg a lakóhelye szerinti katolikus papot.
Lelkiismeretileg ez egy roppant nehéz döntés, hogy vallásának gyakorlása miatt elhagyja-e feleségét, gyermekeit. A családi béke, gyermekeinek egészséges testi-lelki fejlődése az Ön felelőssége is. Nem szabad ezt a kérdést csupán vallási hovatartozás alapján eldöntenie. Arra ügyeljen, nehogy becsapja önmagát, s valójában már elhidegült a feleségétől, s emiatt hagyná el, csak tetszetős keretet adhat ennek a vallási elköteleződés.
Az tény, hogy Ön addig, amíg nem rendezi kapcsolatát a katolikus egyházzal és nem rendezi házasságukat (katolikus templomi kötés által, vagy a püspök gyökeres orvoslásával) nem járulhat szentségekhez.
Ezt a döntést közösen kell meghozniuk. Sokan élnek keresztény házasságban boldogan úgy, hogy különböző felekezethez tartoznak.
Mivel házasságuk katolikus szempontból nem jött létre, mégis, a polgári válás helyett az élő kapcsolat és a család védelmében azt tanácsolom, hogy rendezzék ezt és az elméleti lehetőségek elhagyásával békességben éljenek szentségi házasságban szeretetben és Isten dicsőítésében.


Tisztelt lelkiatya!

Feleségemnek néhány éve ki kellett venni a méhét,azóta vonakodik házaséletet élni. Többször mondott olyat, hogy már csak az előjátékot igényli, "azt a dolgot " viszont talán végleg is abba tudná hagyni.Ez, hogy csak az előjátékot csináljuk, nekem egy ideig rendben van, néha azonban szeretném,ha nem hagynánk itt abba.Hetek telnek el úgy, hogy nem élünk rendesen házaséletet. Szóba került, hogy esetleg másként juttatna el feleségem a magömlésig, nem tudjuk azonban, hogy ez megengedhető-e?

Válaszát előre is köszönöm.

Ebben az esetben a kölcsönös szeretet megélésének speciális helyzete áll fönn. A folyamatos szeretet fenntartásának és mindkét fél számára elfogadható megoldásának, valamint a kielégülés módjának keresése jogos igény. A legfontosabb: imádságban kérni a Szentlélek megvilágosító erejét döntésükhöz. Ezután végig lehet gondolni, hogy mindkét fél számára mi a legjobb. Biológiai tény, hogy a női orgazmus nagyon összetett jelenség, s nemcsak a méh ritmikus összehúzódásával, hanem önmagában a csikló ingerlésével elérhető élmény. Amennyiben nem önző, hanem kölcsönös kielégülés szándékával speciális előjátékban, a nemi szervek külső érintkezésével, vagy csak (kölcsönös) ingerlésével történik testen kívüli magömlés közös élmény részeként, akkor erkölcsileg nem kifogásolható. (Egyszerűsíti a helyzetet, hogy itt már a termékenység szempontja kiesik.) Nyilván ez a lehetőség nem zárja ki és nem teszi fölöslegessé, hogy olykor, vagy több alkalommal is, áldozatot, önmegtagadást - s az ebben való megerősödés eszközeit - kell vállalni és választani szeretetből a másikért.


6. Ha tanácsot kérne valaki, s megkérdezné, hogy: Hogyan kell élni? Mire kell törekedni az életben? Mi a fontos az életben? Mire kell vigyázni? Miért érdemes élni? akkor mit mondana neki?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Mindenki a boldogságot keresi, ez emberi énünk alapeleme. A mélyben azt is tudjuk, hogy ezt a boldogságot csak egyedül Isten tudja megadni, de nem biztos, hogy ennek az igazságnak a nyílt kimondásával tudunk segíteni másokon, akik ezt esetleg elutasítják. A boldogságnak a kulcsa pedig az, hogy azt másoknak kell nyújtanunk, nem pedig magunknak összecsipegetnünk. Az a boldog ember, aki képes mást, másokat boldoggá tenni. Ennek egyszerű módja mások szolgálata. Erre kell törekedni az életben. Az önzés,a gőg ennek az ellentéte, ezeket kerülni kell. Másokért érdemes élni. Ez pedig ugyanaz, mintha azt mondanánk: Istennek, Istenért érdemes élni.


5. Az abortusz, és eutanázia kapcsán megosztaná velem a gondolatait, véleményét?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Röviden csak annyit, mind a kettő gyilkosság. Aligha van rá mentség, jogos indok, hogy bárki ilyet tegyen.


Kedves Lelkiatya!

Az egyik kérdező a gluténmentes áldozással kapcsolatban írt: tény és való, hogy a latin rítus szerint egyetlen egy előszentelt liturgia van, s ez a nagypénteki szertartás. Ilyenkor valóban csak ostyával történik az áldoztatás, a pap is csak ezzel áldozik.
Ha a bizánci előszentelt liturgiára gondolt a kérdező, akkor tévedésben volt, mert ott mindig két szín alatti áldozás van.

László

Valóban, a bizánci rítus szerint két szín alatt történik a szentáldozás. Ám lehetnek olyan helyzetek, amikor ez nem valósul meg, s egy szín alatt történik az áldozás. Ezek kivételes esetek, de a lényegen semmit nem változtat. Beteg áldoztatása esetén például előfordulhat, hogy csak a Szent Testet kapja meg az illető. Így a lisztérzékeny személyek áldoztatásánál is megfelelő gyakorlat, ha csak az Szent Vérből részesülnek.
A kérdés inkább arra vonatkozott, hogy ha csak a Szent Testet teszik félre a vasárnapi Szent Liturgián, akkor tekinthető-e áldozásnak, ha a glutén-érzékeny személy nem kap a Szent Testből. Kétségtelen, voltak ekörül viták az egyháztörténelem során, vannak ma is különböző nézetek e téren. (Erre egyik kézenfekvő megoldás, hogy a Szentség félretételekor néhány csepp vér is kerül a Szent Testre.) Anélkül, hogy e kérdés részleteibe belebocsátkoznék, bizton állíthatom, hogy mindenki Krisztus teljes Testét és Vérét veszi magához, akár egy, akár két szín alatt áldozik. A kettő egymástól elválaszthatatlan - mint az emberi testben is. Nem érdemes ezeket a fizikai különbségeket rávetíteni az egyébként is kifürkészhetetlen és emberi értelemmel fölfoghatatlan Titokra.


Kedves Lelkiatya!
Két évvel ezelőtt megtört egy nagyon kedves és mély barátságom.A legjobb barátnőm megtagadta a barátságunkat illúziónak nevezte,rám is mindenfélét mondott,ami nagyon fájt akkor,tönkre tette a lelkivilágomat.Sok mindenben nagyon kiállhatalanul viselkedett velem,meg másokkal is,ezt sokan sérelmezték is.Bekell,hogy valljam hosszú ideig elkerültem őt,nem köszöntem neki,igyekeztem kitérni az útjából,ha társaságban voltunk félreálltam.Kellett több mint egy év,hogy túltegyem magam rajta,a lelkem mélyén sokat szenvedtem,újra kellett a bizalmat is épitenem az emberek felé.Az is igaz, hogy ebben az időszakban sok mindent megtanultam az emberi kapcsolatokról,megbocsátásról.Volt egy segitöm aki tanácsokkal látott el.A barátnőm néhányszor próbált lépéseket tenni,azokat nem éreztem őszintének,bizalmatlan voltam vele szemben,és továbbra is kerültem.Egy idő után úgy éreztem sikerült megbocsátani,de ez nem szivből volt,mert kényelmetlenül éreztem magam a társaságában.Pár hónapja olvastam egy könyvet,abban irt a megbocsátásról,nem igazán hittem benne,de gondoltam kipróbálom. A könyv arról irt,hogy a megbocsátás útja a mindennapos ima azért, hogy Isten áldja meg minden dologban,minden téren azt, akinek megkell bocsátanom.Ezt az imát mindennap elmondtam, kibővitettem saját szavakkal és kértem Jézust,hogy segitsen,hogy ezek az imák és a megbocsátás leereszkedjen a szivem mélyéig.Azt is kértem ha találkozom azzal a személlyel ő álljon mindig közöttünk,és irányitsa mind kettőnk szivét.Ez nem ment mindjárt könnyen.Néhány hete változott valami.Már előtte is,volt hogy a barátnőm elkezdett reagálni a vallási fórumon való megosztásokra, különösen egy filmre ami a megbocsátásról szólt,akkor azt irta azzal,hogy az emberek nem tudnak megbocsátani egymásnak önmaguknak is sokat ártanak.Körübelül egy hete együtt utaztunk hazafelé,volt bennem egy kis feszültség vele kapcsolatban,de ő a velem párhuzamos ülésre ült és elkezdtünk beszélgetni.Először ő kérdezett utána már én is.Egy darabig együtt mentünk haza akkor is beszélgettünk, pont úgy mint régen.Mesélt a lelkigyakorlatokról ahova járt és némiképp választ is adott a régi viselkedésére, bár nyiltan a mi helyzetünkre vonatkozóan erről nem beszéltünk.Mondta nagyon megviselte a szüleitől való elköltözés,felborult az élete.Később neki is valaki fájdalmat okott, amitől egy évig aludni se tudott, sokszor voltak mélypontjai(ekkor akaratlanul is az jutott eszembe,nagyjából nekem is annyi idő kellett,hogy túltegyem magam a dolgokon és kezdjen minden helyreállni.)Azt mondta sokat segitettek neki a megbocsátásról szóló lelkigyakorlatok,ajánlotta nekem is ezeket a lelkigyakorlatokat, mert sok sebet hordoz régebbről,és sokszor valakinek a viselkedése emlékezteti őt olyan dologra ami neki régebben sérelmet okozott és emiatt jön a meg nem bocsátás.Azóta kaptam tőle egy rövid üzvözeletet, irtam is vissza.Az Ön véleménye szerint lehet-e egy barátságot újraépiteni? Már nem fájnak a régi sebek,kimondott szavak.De sokáig bennem élt,hogy mi van ha azt mind komolyan is gondolta.Nagyon durva volt a jelenet ami akkor lejátszódott közöttünk.Szerettem volna tisztázni a dolgokat akkor frissen,de ő azt mondta nem kellenek nagy átbeszélések, hagyjam haragudni.Nem tudom szavatolhatok-e újra bizalmat neki.Láttam egy más viselkedés formját is abban az időben,az nagyon fennhéjazó,cinikus volt,sokszor megvető tekintetet is küldött felém abban az időben,amikor összefutottunk, társaságban más volt, ott kedves volt.Ez elbizonytalanit.Ma kedvesen rám köszönzt és mosolygott a templomban.Hoygan álljak hozzá az új helyzethez?
Válaszát előre is köszönöm!
Thea

Kedves Thea!
Nagyon szép, amit leírt, remélem, sokaknak fog tanulságul szolgálni. Igen, ez a megbocsátás útja, amely bizony, lehet hosszú, nehéz, fáradságos. Nagy dolognak tartom, hogy Ön ilyen komolyan foglalkozott ezzel, vagy inkább az Isten Szentlelke művének, aki például a keze ügyébe rendezte ezt a könyvet, és belülről is adott indíttatást ennek követésére. Igen, tekintse a régi (új) barátnője viselkedésének a megváltozását az ima gyümölcsének, a Szentlélek ajándékának. Persze, nem egészen biztos, hogy a barátnője változott meg, vagy legalábbis nem jobban, mint Ön, ez alatt az imádság alatt. Megnyílt a szeme, kezdte észrevenni - s ezt kell látnia most is -, hogy mennyi minden befolyásolhatja a másik ember viselkedését. Mi csak a külsőt látjuk, meg a minket ért sebeket, de hogy ezalatt a másikban mi játszódik le, azt nem tudjuk. Emberi dolog, hogy a sebek elviselésére, begyógyulására idő kell. Ez meg is volt. Én mindenképpen bizalmat szavaznék a régi (új) barátnőjének. De most már legyen az új barátságban figyelmesebb. Ha netán újra előjönnének a korábban oly fájdalmasan tapasztalt magatartásjegyek, akkor nehogy a haragot vegye elő, hanem fürkéssze, mi a baj, mi fáj a társának, mi okozhatja ezt a mostani viselkedését. Nagyobb erővel törekedjék a megértésre, mint amilyen erővel érzi a saját megbántottságát. Ez nem csak a barátságuk újra épülésére szolgál, hanem mindkettőjük személyiségének fejlődésére. A régi sebeket pedig majd ráér újra áttárgyalni, ezzel ne siessen. Alighanem eljön majd ennek is az ideje.


Kedves Atya! Mitől függ, hogy püspök atyák éppen melyik botot tartják a kezükben? Liturgiákon a hosszú "kígyós végű" pásztorbotot szoktam látni, de máskor egy rövidebb talán fából készült bot van náluk. Fülöp atyánál pedig a metropolitai beiktatáskor láttam az alábbi linken is látható botot: http://enmg.hu/images/2015/06/beiktatas2.jpg
Van erre szabály, hogy mikor melyik használatos?

A püspökök általában szertartásokon egy kis méretű botot tartanak a kezükben. Ez eredetileg szerzetesi elöljáró kelléke - miként a püspöki jelvények némely más eleme is - de ma már a püspök vezető, irányító hatalmát jelképezi. A nagy botot, amelynek koronájában a kígyót legyőző kereszt emelkedik, általában a Szent Liturgián és ritkán még egyéb nagy szertartások alkalmával fogja a kezében, többnyire akkor, amikor teljes liturgikus díszben, koronával a fején vezeti az imádságot.


Egy fiú hogy mutatja ki hogy tetszik neki egy lány?

Ezerféle módon, de a legklasszikusabb megoldást említem. Furcsa jelenség, hogy a szépnem tagjai fölöttébb szeretik a virágot. Néha tagadják, de legtöbbször még csak nem is. Ebből fakadóan egyik legszebb gesztus, ha a fiú azzal jelzi, a hölgy felé, hogy dobogtatja a szívét, ha egy szál virágot ad neki. Legelőször is egyetlen szálat. Nem árt előtte kipuhatolni, melyik az illető leány kedvenc virága. Nem tőle megkérdezni, hanem kitalálni, kinyomozni. Ha a leány a fiútól kap egyetlen szál virágot, csak úgy... ez mindent elmond. Ha a virág megpillantásakor elpirul, uram, nyert ugye van. Ez már azt is elárulja, hogy Ön sem közömbös számára. Ha csodálkozó arcot lát, az is még lehet jó jel, akkor lassan fog kialakulni a viszont rokonszenv. Ha azonban közömbös, netán fogja és félrerakja - ez ritka eset, mert mondom, a hölgyek általában szeretik a virágot - nos, ez viszont nem túl jó jel, de kell tudni fogadni ezt is. Legalább fölfedte előtte szíve titkát. Hiszem, hogy ez a finoman szép jelzés ma is érvényes.


Tisztelt Lelkiatya!
Isten mit mond a sminkről? A keresztenyek sminkelhetik m agukat? Hogy kell oltozkodnie egy kereszteny nőnek?

A Szentírás közvetlenül nem beszél a sminkről. Szent Pál a következő eligazítást adja a nők öltözködéséről: Az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat, ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával, hanem mint istenfélő asszonyokhoz illik, jótettekkel (1Tim2,9-10). Ebben burkoltan az is benne van, hogy ékesíthetik magukat a nők, csak ne essenek túlzásba. S ami még fontosabb, inkább a belső, lelki szépségre törekedjenek, ne pedig a külsőre.


Tisztelt Lelkiatya!

A hit tettek nélkül halott. És a tettek hit nélkül? Mert igen, ilyen is van. Első kézből tudom.

A tettek hit nélkül idegig-óráig tartanak. Vannak emberek, akikben nagy szeretet van, pedig nem hívők, nem keresztények. Őbennük is Isten munkálkodik, még ha nem is tudnak róla, hiszen szeretet nincsen Isten nélkül, mivel Isten maga a szeretet. A hittel azért könnyebb szeretni, mert könnyebben tud az ember Isten erejével élni, ha elfogyni látszana is, az imádsággal, Isten közelségével újra tud meríteni belőle. Tehát valóban lehetséges hit nélkül is jó tetteket végbevinni, de a hittel sokkal könnyebb. Persze, ez nagy felelősség is, mert akkor a hívő embertől jobban el is várhatjuk, sőt, maga Isten is jobban elvárja, hogy sok jó tettet vigyen végbe.


4. Hogyan tudnám valakinek eloszlatni félelmeit a szivében, és bátorítani őt hogy ne féljen megtenni egy nagyon fontos lépést az életében?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Nem könnyű eloszlatni a félelmet. A félelem legtöbbször nem racionális okokra vezethető vissza, tehát általában ilyenkor a magyarázat nem sokat ér. De Ön is pontosan fogalmazott, mert nem arra kérdez rá, hogy hogyan magyarázhatná el neki, hogy ne féljen, hanem, hogyan tudná a szívében lévő félelmet eloszlatni, bátorítani őt. Ehhöz szeretet kell, a bizalom fölkeltése. Ha valaki nem bízik a másik emberben, akkor az utóbbi hiába magyaráz neki, kezét-lábát összetörheti, akkor sem fogja megfogadni a szavát. Ennek az alapja a bizalom. Az együttérző szeretettel meg kell nyerni az illetőt, és ezzel a szeretettel tovább szeretni, amíg ki nem gyógyul a félelméből. Ez nem éppen gyors folyamat, de megéri a törekvés, mert fölösleges nehézségektől tudjuk megszabadítani embertársunkat.


Kedves Lelkiatya!

Hogyan egyezteti össze a bizánci rítus Nagypéntek fájdalmát, megváltottságunk véres valóságát talán a leggyengédebb Mária tisztelet ünnepével? A latin rítus ilyen esetben a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét mindig eltolva tartja, hiszen a Nagyhéten csúcsosodik ki a kereszténységünk alapja, ezen belül is a Szentháromnap kötött szertartásaival; így ebbe nem fér bele másféle ünnep még akkor sem, ha az főünnep. Hiszen Nagypénteken ősi hagyomány szerint nem lehet szentmisét ünnepelni, hiszen az Élet szerzőjét e napon ölték meg gyalázatos módon.
Tudom, a keleti hagyomány szerint ha egy napra két ünnep esik, akkor mindkettőt megüli úgy, hogy két Evangéliumot olvas. De itt nem erről van szó: itt szerintem egy ellentmondás feloldhatatlansága van: Nagypénteken nem lehet Szent Liturgát végezni, de március 25-én ünnepélyes Szent Liturgiát kell végezni? Melyik sérül ilyenkor, amikor nagyjából 11 évente (a szökőévek néha bekavarnak) mindig március 25-re esik Nagypéntek? Mi az oka, hogy ebben nincs egységes megoldás kelet és nyugat között?

A másik kérdésem hasonló: pár éve többekben is megütközést váltott ki, hogy december 8-át - megint egy Mária ünnep, sőt mi' több, egy nagyon fontos dogma - a görög katolikusok hirtelen december 9-én kezdték ünnepelni, mint Szent Anna csodálatos foganását. Noha tudjuk, hogy az ortodoxia valóban ezt ünnepli, de itt a görög katolikusokról van szó, akik katolikusok, tehát Róma alá tartoznak, vagyis a katolikus dogmák megünneplése előrébbvaló, mint az ortodoxia hasonló tartalmú, ám kevesebbet sugalmazó ünnepe: mert nem pusztán arról van szó, hogy Szent Anna foganta Szűz Máriát, aki Jézus Krisztus anyja lett, hanem Isten előretudása folytán (hogy Mária az angyal köszöntésére szabad akaratából igennel válaszol arra, hogy ő legyen a Megváltó anyja) eleve megóvta őt az áteredő bűntől. Ez a dogma lényege, s ennek a napja december 8. S, ha már az időpontokon lovagolok: ha a keleti rítus ennyire fontosnak tartja, hogy pontosan 9 hónap legyen Jézus Krisztus foganása és születése között (nem "törődve" azzal, hogy olykor a Nagypéntek véres valósága felülírhatja a napok pontos számolását), akkor Mária szeplőtelen fogantatása és születése (szeptember 8.) esetén miért olyan "nagyvonalú", hogy előbbre valónak tartja az ortodoxokkal való együttünneplést, mint a katolikus egyházhoz való tartozást; s így 1 nappal sérül a 9 hónap?

Üdvözlettel László

Figyelmébe ajánlom Atanáz püspök atya nagypénteki tanítását, amelyben magyarázatot ad arra, hogy miért ünnepeljük együtt az Örömhírvételt a Nagypéntekkel együtt: http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=4430
Ezen a napon sok más prédikáció is elhangzott, amelyek szintén magyarázatot adnak erre. Ugyanannak a titoknak két oldaláról van szó, a mennyország kapujának két szárnyáról, az Isten irgalmának kettős igazságáról. Lehet, hogy bizonyos liturgikus előírás sérül ilyenkor, de inkább azt mondom, kiegészül. Valóban nem ünneplünk szent misét Nagypénteken, ez alól egyedül ez az egy eset kivétel, amikor együtt ünnepeljük az Örömhírvétellel.
Az Istenszülő fogantatásának ünnepe nem azért került december 9-ére, hogy pontosan meglegyen a 9 hónap, hanem mert ez volt eredetileg az ünnep, Szent Anna csodálatos foganásának, pontosabban az erre az ünnepre szentelt templom fölszentelésének a napja. Ez még a keresztény ókorba nyúlik vissza, de legalábbis a VIII. század előtti időre. Ezt vette át a nyugati egyház majd ott egy kis változáson is átesett az ünnep, nem csak a dátuma került dec. 8-ára, hanem az újabb liturgikus szövegek is más megfogalmazásban közelítették meg ezt a titkot. Jóllehet, ugyanarról a tanításról van szó, melyet Kelet és Nyugat keresztényei egyaránt vallottak, csak a megfogalmazás, a hangsúlyok meghatározása tér el csupán.
Erről az ünnepről, s a dátum változásairól az alábbi tanulmányban talál részletesebb magyarázatot:
http://gorogkatolikus.hu/dokumentum/hir/821/Szent_Anna_csodalatos_foganasanak_unneplese_gorogkatolikus_egyhazunkban.pdf


Kedves lelkiatya! Szent gyónáson vettem részt, de másnap a szentmisén a szentáldozáson már nem tudtam részt venni. Nagyon azon voltam, hogy időben megfőzzem az ebédet és közben a fiamra is én vigyáztam. A másfél éves kisfiamat nem akartam magammal vinni, mert köhög és gondoltam elaltatom szentmise előtt és otthon hagyom - de nem aludt el. A férjem aludt - pihent. Nem volt éjszakai műszakban és a fiunkhoz is születése óta én kelek éjjelente (szivesen teszem és nem roszindulatból írom) ráadásul a férjem ellenzi ha tempolmba megyek. Félve benyitottam hozzá és megkérdeztem, hogy mit csináljak, vigyem e a kicsit vagy hagyhatom e vele otthon és azt felelte, hogy nemérdekli őt mit csinálok (nem voltunk össze veszve, csak így válaszolt), így gyorsan felöltöztettem a fiamat és elindultam vele (de már így is késésben voltunk) mire kijött utánunk a férjem és rámszólt mérgesen, hogy hova viszem a kicsit betegen. Akkor már feladtam és én is visszafordultam, bent már elsírtam magam. A férjem azzal magyarázta, hogy neki eszében sem volt, hogy szentmisére akarok menni...utána hosszú ideig veszekedett rám. Hogy nem vettem részt a vasárnapi szentmisén bűn, tudom. Ilyen esetben is meg kell gyónni? Köszönöm válaszát lelkiatya!

Legföljebb azért mesélje el majd ezt az esetet a legközelebbi szentgyónásában, hogy megkönnyebbüljön a lelke. De addig is nyugodtan menjen szent misére, áldozzon is, semmi ne gátolja ebben. Hogy ez a nap így alakult, arról egyáltalán nem tehet. Hogy a férje lehetne megértőbb, az tény, de most nem őróla kell beszélnünk.
Egyébként sem szükséges, hogy a szentáldozást túl szorosan a szentgyónáshoz kötjük, hogy csak akkor áldozhatnánk, ha előtte meggyóntunk. Bátorítom, hogy a szent áldozásban mindig vegyen részt, amikor ott tud lenni a szent misén. Rendszeres gyónásait pedig végezze el havonta vagy kéthavonta. Így tud igazán építkezni a lelki életében.


Kedves Lelkiatya!

Azt olvastam, hogy a szerda mint böjti nap azért terjedt el, mert Júdás szerdán árulta el az Úr Jézust. Tényleg így van?

Válaszát köszönöm!

Én is így tudom, hogy a szerdai nap böjtjének lelki magyarázata, hogy Júdás ezen a napon árulta el Jézust. Ám, hogy a hétfőinek mi a magyarázata, azt végképp nem tudom megmondani. Keleten, ugyanis a világi hívők számára két böjti / bűnbánati nap van előírva, a szerzetesek számára pedig három, ez a hétfő, szerda, péntek. Talán az lehet a magyarázata, hogy hétfő az angyalok tiszteletének napja. A szerzetesek élete hasonlít az angyalokéhoz (Lk 20,36), akik viszont sohasem esznek.


3. Mi miatt szorulhat háttérbe Isten az emberek hétköznapjaiban?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: E.

Mert rengeteg erőszakos dolog vesz minket körül, mely magára vonja a figyelmünket. Isten viszont sohasem erőszakos. Ő mindig csöndes, mindig türelmes.
Szerepet játszik még e kérdésben a rossza hajló emberi természetünk is. Szent Pál így fogalmaz: Nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem, amit nem akarok, a rosszat (Róm 7,15). Furcsa, hogy még ha szép tapasztalataim vannak is az imádságról, az Istennel való találkozásról, mégis hajlamos vagyok újra és újra elhanyagolni Őt. Ennek oka a bűnös emberi természetben keresendő,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat