Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Máriapócs

Miskolci Apostoli Exarchátus

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


Tegye fel kérdését a lelkiatyának!
(IP-cím: 54.205.167.187)


Mennyi négy meg négy? (számmal)


Kedves Lelkiatya!

Az egyik televíziós csatornán szoktam hallgatni Joyce Meyer tanításait. Mennyiben tekinthető a mi hitünkkel összeegyeztethetőnek? Jómagam jártas vagyok a katolikus hitben, és nagyjából ismerem a többi felekezet hitelveit is mind a történelmieket, mind az "újabb keletűeket", mégsem tudtam rájönni arra, hogy ez a hölgy melyik felekezethez tartozhat, mert még soha nem hallottam tőle semmilyen utalást erre vonatkozóan. Ő csupán a Szentírásról prédikál olyan vonatkozásban, hogyan éljünk krisztusi életet a mindennapjainkban. Én személy szerint sokat tanulok tőle. A kérdésem az lenne,jelent-e "veszélyt" a katolikus hitemre nézve?

Köszönöm szépen a válaszát!

Jellemzően amerikai prédikátor. Amit mond, mind igaz, segít az eligazodásban, buzdít a megfelelő keresztény életre. Érdemes tehát odafigyelni rá. Láthatóan hiteles is a tanítása, mert nem csak prédikál, de számos segélyszervezetet is működtet és támogat. Viszont úgy tűnik, nem elkötelezett egyik történelmi egyház mellett sem, hiszen erről nem tesz említést a tanításában.
A katolikus és ortodox tanítás ennél sokkal mélyebb.
Tehát, ha meghallgatja is ezeket a tanításokat, ne kövesse ezt a fajta kereszténységet. Jézus nem csak életvezetést akart nekünk adni, hogy sikeresek legyünk ebben az életben. Ő közösségre hív, elsősorban a Szentháromságos Isten közösségébe, s ami ugyanaz, az általa alapított Egyház közösségébe. Ezen keresztül találjuk meg önmagunkat, utunkat, helyünket. Mindent összevetve tehát felszínesnek tartom ezeket a tanításokat, még ha sok figyelemreméltó igazságot mond is ki.


Kedves Lelkiatya !

A nagyfalui üzenetek valódiak ?

Köszönettel
A.

Az egyszer biztos, hogy ezt a sok mindent nem a Szűzanya üzeni. Emberi kitalálások. Ha valakit megtérésre indít, az az Szentlélek különleges kegyelme, hiszen Ő mindent föl tud használni.
Nem érdemes komolyan foglalkozni ezekkel az üzentekkel.


Tisztelt Lelkiatya!

Még egy korábbi levelemmel kapcsolatban szeretnék még egy kérdést feltenni. Mi a különbség a a halottért való temetés előtti mise és a ravatalozási szertartás között? Ezzel azt akarom kérdezni, hogy ha a temetésre nem tudok vagy nem szeretnék elmenni, akkor jó-e ha a misére megyek el? Nyilván itt most nem közeli hozzátartozóról van szó. Válaszát előre is köszönöm.

Amikor meghal valaki, akkor az Egyház ott van mellette egyrészt azért, hogy imádsággal segítse az utolsó útján, másrészt a hozzátartozók miatt, akiknek pedig gyászukban segít. Sokféle imádság van, amelyet az Egyház ilyenkor kínál. Az első: imádság a lélek távozásakor. Ezt olyankor végezzük el, amikor már beállt a halál, de még ott vagyunk a halott közvetlen közelében. Ez azért ritka, mert ilyenkor általában nincs jelen fölszentelt pap. Ha mégis, és van rá lehetőség, fontos ezt is elvégezni. Utána következik a virrasztás. Ez régebben azt a célt szolgálta, hogy amíg a halottat el nem temetik, vagyis a halott még a házban volt, a temetésig imádságban maradjanak mellette. Ennek maradványa az a külön szertartás, amelyet még temetés előtt vagy a háznál vagy a templomban végeznek el. Ezt követi a temetés szertartása, amikor a halott testét, a koporsót, a sírt is megszenteljük. Ez már kint van a temetőben, a ravatalozóban végezzük el. Régen még ez is a háznál volt. Illetve van arra is példa, különlegesebb személyek esetében, hogy a templomban van a temetés szertartása. Ehhez kapcsolódik a Szent Liturgia vagy szent mise. Közvetlenül a temetés előtt vagy után végzik el, vagy attól kicsit távolabb, előző este, vagy másnap, sőt, néha nem is ugyanazon a helyen, ahol a temetés van. Az elhunytért általában több Szent Liturgiát is szoktunk végezni, nem csak a temetéshez közvetlenül kapcsolódva. Ez már helyi szokástól is függ, a halál eset után 6 héttel (vagyis negyven nappal), a rá következő hónapban vagy évben, vagy minden évben a halál napján, vagy ahhoz közel.
Látható, tehát, hogy igen sokféle módon imádkozhatunk az elhunytért. Hogy ki melyik szertartásra megy el, ez sok mindentől függ. Többnyire a helyi szokások szablyák meg, hogy mit tartanak természetesnek. Ehhez is jó igazodnunk, de a lelkiismeretünk is segít eldönteni, hogy melyik szertartáson veszünk részt.


Nyomja még valami a lelkem. Már egy jó ideje rettegek attól a gondolattól, hogy elmenjek egy temetésre. E miatt párszor előfordult már, hogy nem mentem el olyan temetésekre, amikre illő lett volna, persze nem volt belőle gond sem. És ez persze lelkiismeret furdalást is okoz. Igazából nem tudom az okát. Kis koromban, olyan 6-7 évesen elvittek temetésre, ott voltam a koporsónál, de akkor nem úgy fogtam fel a dolgot. De most ha messziről látok egy ravatalt, koporsót, legszívesebben elmenekülnék. Meg olyan rossz nézni a hozzátartozókat. Most például sajnos elhunyt a páromnak az unokatestvérének az édesanyja. Ön mit tanácsol, mindenképp illik elmenni egy ismerős temetésére? Mit gondolhat vajon a család, ha nem megy el valaki? És hogyan lehet leküzdeni a bűntudatot? Válaszát előre köszönöm!

Külön adok választ, ha nem bántom meg vele, a másik kérdésére.
A temetéstől nem kell félni. Tudnunk kell szembesülni a halál tényével. Ha vonakodunk tőle, akkor még nem szembesültünk ennek igazi valóságával, pedig nem lehet elmenekülni előle. Azt sejtem, Ön egyfajta belső bizonytalansággal él. Valamitől fél, amit még nem mert önmagának sem bevallani. Ez nem föltétlen a halál, attól mindnyájan félünk, mégis merünk vele szembenézni, ha a lelkünk rendben van, ha bizalommal tudunk Istenre, önmagunkra és az életünkre nézni. Nem a temetéssel van tehát baj, hanem ezzel a belső bizonytalansággal. Tud erről beszélgetni a férjével? Ha igen, akkor mindenképpen tegye meg. Ha esetleg nem tudna, ez nem túl jó jel, akkor alakítaniuk kell a kapcsolatukon is. De ha igen, az a legjobb, beszéljék át. Kérdezze meg a férjét, ő mit lát, mit kellene az Ön magatartásán változtatni. Ettől még nem fog tudni könnyebben elmenni a temetésre, de elindult az önmegismerés útján, s ezen az úton fog majd találkozni, szembesülni azzal a fölismeréssel, hogy miért nem szeret elmenni temetésre.
Ha csak lehet, menjen el a férje rokonának a temetésére. Ez a férjének is jólesne, de a családja tagjainak is. Barátkozzék meg jobban az élettel és a halállal is.


Kedves Lelkiatya!

Hogyan tudnék elmerülni Istenben? Sokszor, ebben a rohanó világban úgy érzem, nincs türelmem ahhoz, hogy leüljek és órákig egy mondatot, imát ismételgessek. Úgy is el lehet mélyülni, ha egy hitről szóló könyvet olvasok és közben elmélkedek róla? Esetleg csak csendben ülök, és elmélkedek? Valahogy nálam az imádkozás kimerül a Mi Atyánkban, mert azt már kis koromban megtanultam, illetve megragadt magától. Azt viszont olyan furának tartom, hogy megtanuljak imákat.
Nyomja még valami a lelkem. Már egy jó ideje rettegek attól a gondolattól, hogy elmenjek egy temetésre. E miatt párszor előfordult már, hogy nem mentem el olyan temetésekre, amikre illő lett volna, persze nem volt belőle gond sem. És ez persze lelkiismeret furdalást is okoz. Igazából nem tudom az okát. Kis koromban, olyan 6-7 évesen elvittek temetésre, ott voltam a koporsónál, de akkor nem úgy fogtam fel a dolgot. De most ha messziről látok egy ravatalt, koporsót, legszívesebben elmenekülnék. Meg olyan rossz nézni a hozzátartozókat. Most például sajnos elhunyt a páromnak az unokatestvérének az édesanyja. Ön mit tanácsol, mindenképp illik elmenni egy ismerős temetésére? Mit gondolhat vajon a család, ha nem megy el valaki? És hogyan lehet leküzdeni a bűntudatot? Válaszát előre köszönöm!

Ha soknak találja azt, hogy órákig egy mondatot ismételgessen – hozzáteszem, én is soknak találnám -, akkor tegye meg ezt öt percig. Annyit talán kibír. De ne halogassa ennek megízlelését. Azzal, hogy föltette ezt a kérdést, nem csak nekem, de önmagának is elárulta, hogy valójában vágyik rá, csak eddig kifogásokat talált, hogy miért ne tegye. Lehet úgy is elmélyülni, hogy egy könyvet olvas az ember, majd azt becsukja és tovább gondolja. Ez is jó, ez is sokat segít. De az első kérdésének föltevése arra utal, hogy a szíve mélyén még ennél is többre vágyik. Amikor a könyv után gondolkodik, akkor főként az értelmét használja az imádkozáshoz. Ez is jó. De amikor beszélgetünk valakivel, főként, ha olyan személlyel, akit nagyon szeretünk, akkor, ugye, nem csak az értelmünkkel vagyunk jelen. Ilyenkor teljes odaadással, szívvel-lélekkel odafigyelünk a másikra. Így kell az imádságban is figyelnünk az Istenre. Ha öt percet szán arra, hogy teljes csöndben legyen, s még a gondolatait is lecsöndesíti azért, hogy az Istenre figyeljen, igen érdekes tapasztalatban lesz része. Próbálja csak ki!
De sok egyéb is tapasztalat vár még Önre. Attól se féljen, hogy előre megírt szöveget imádkozik. Nem kell megtanulnia, az nem cél, csak vegyen elő egy imakönyvet, vagy a Bibliából egy zsoltárt, és úgy olvassa, mint a saját szavait, melyeket Istenhez intéz. Ez megint igen érdekes lesz, meglátja.
Mindemellett meg kell tanulnia a saját szavaival is megszólítani az Urat. Ehhez is csöndre van szüksége, és ebben a csöndben (templomban vagy az otthonában vagy akár az erdőben) mondjon néhány szót az Úrnak. Mondja el neki, hogy szereti. Köszönje meg, amiket eddig kapott tőle. Mondja ki azt is, amit kérni szeretne. Biztos vagyok abban, hogy sok mondanivalója van a Számára, csak elkezdeni nehéz. Nagy kalandok várnak tehát Önre.


Kedves Lelkiatya!
Középiskolás vagyok és a következő tanévben pályaválasztás. A szívem és az eszem is Isten szolgálata felé húz. De honnan tudjam hogy papnak vagy szerzetesnek hív a jóisten?Mind a két hivatás közel áll a szívemhez. Azonban ha a szerzetesség felé húz a szívem a szüleim azt mondják hogy szó se lehet róla vagy ha mégis megteszem, kitagadnak. Ha viszont a papság felé fog jobban húzni a szívem azt könnyebben el tudják fogadni.
Mit gondol a szüleim álláspontjáról?Mi tévő legyek?
Kérem adjon tanácsot.
Imádságos szeretettel
A.

Néha azt gondolják az emberek, a papság azért elfogadhatóbb, mert legalább bizonyos társadalmi elismertséget jelent, biztosabb fizetést nyújt. Holott egyáltalán nem ez a lényege a papi hivatásnak. Aki Istent akarja követni, annak mindenről le kell tudni mondani, amit a világ kínál. Nem lehet Őt fél szívvel szolgálni. Ez még a családos papok esetében is igaz, csak ott közösen kell vállalni ezt a teljes szolgálatot. Véleményem szerint nem tesz jót a papi hivatásnak ez a társadalmi elismerés.
Mire erről döntenie kell, addigra már nagykorú lesz. Az Isten hívása fontosabb, mint az emberek véleménye, kövesse bátran. Ám, ha csak lehet, ne vigye törésre a dolgot. A békesség kedvéért megteheti, hogy inkább a papságra jelentkezik, ott pedig kapni fog kellő lelki eligazítást, ha mégis másra hívná Önt az Úr.


Kedves Lelki atya!
Gyakorló római katolikus vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy Isten kísértése-e, ha én most olyan munkát végzek, amire mindig is vágytam, de csak minimálbért fizetnek érte, és abból nem tudok mindent kifizetni. Sajnos van lakáshitelem, mert a válásom után vettem egy lakást ahol a lányommal élek. 30 évig pénzügyi területen dolgoztam, de tavaly történt az általános iskolák összevonása és ekkor az én munkám megszűnt. Pont akkor szereztem meg a katekéta-lelkipásztori munkatárs diplomámat, amivel ősztől általános iskolába tanítok hittant, de még csak a minimálbért fizetik mert, ha meg lesz az egyetemi végzettségem akkor adnak magasabb fizetést. Én a pénzügyi területen sok dolgot megéltem és nem szeretnék soha az életbe olyan területem dolgozni. Még másfél év van hátra az egyetemi diplomáig, de addig nem tudom mi lesz? Sokszor a hónap végén alig van mit ennünk, annak ellenére, hogy nem fizetek be mindent.
Lelki atya tud-e valami hathatós imát? A mai nap pl. böjtölünk kenyéren és vízen.
Köszönöm válaszát!

Bizony, nem könnyű így élni! Azt javaslom, ne röstelljen a Karitászhoz fordulni. Éppen az ilyen helyzetekben kell, hogy tudjon segíteni az Egyházunk. Annál is inkább, mert, ezek szerint, látszik az alagút vége. Ha másfél évet kell még ebben a helyzetben kitartaniuk, akkor talán van remény, hogy idővel minden jobbra fordul. Nem a szigorú böjtöt javaslom, hanem az egyszerű, de bizalomtelt imát. Ezt is elég egyetlen egyszer kérnie. Tudja a Ti Mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek (Mt 6,8). Vagy minden nap egy közös rövid imával kitartani a kérésben. Ez majdnem ugyanaz.
Ha az ember azt csinálhatja, amit szeret, ez annak a jele, hogy a helyén van. Nemigen hiszem, hogy az Úr mást várna Öntől. Inkább bíztatom, hogy tartson ki. Nem csak a nélkülözésben, hanem a bizalomban is. Akkor fogja meglátni az Isten nagyságát, csodálatos segítségét.


Kedves lelkiatya!
Mennyire tanácsos közel engedni magunkhoz másokat?Vagy milyen mértékben jó az ha mi kerülünk közel másokhoz?Gondolok itt arra,hogy mennyi mindent vagy mit jó megosztani magunkról.És jó-e felállitani határokat,hogy mi mennyit engedünk meg másoknak,hogy elmondjanak nekünk magukról.Hogy lehet megtalálni a helyes mértéket,hogy ne csalódjunk és másoknak se okozzunk csalódást?
Válaszát elöre is köszönöm'
J

A szeretet mindig kockázatot is jelent. Ha közel engedek magamhoz valakit, azzal bizonyos mértékben kiszolgáltatom magam neki. Ha megvan a bizalom, akkor ez nem jelent kockázatot. Aki bizalmatlan, az távol tartja magát az emberektől, ezzel próbál valamelyest biztonságot teremteni a maga számára. De ha közben magányossá válik, mire megy a biztonságával?
Amikor csalódunk valakiben, akkor valójában nem benne csalódunk, hanem abban a képben, amit mi állítottunk föl róla. A bizalmatlan ember ezért inkább a rosszat föltételezi a másikról, ezzel megóvja magát a csalódástól. Csak ennek meg az az eredménye, hogy úgy érzi, sok rossz ember veszi körül. Ez a magányosságát csak még nehezebbé, még elviselhetetlenebbé teszi.
A bizalom tehát kockázatot szül, a bizalmatlanság viszont keserű magányt. Melyiket válasszuk? Én százszor inkább javaslom az elsőt, mert a mások okozta sebekkel együtt is boldogabb életet él a szerető ember, mint a sebzésektől óvakodó bizalmatlan. Persze, a határokat a józan mérték segít fölállítani.


Kedves Lelkiatya!

A Katekizmusban olvastam, hogy 'Az ortodox egyházakkal ez a közösség [ti. a Katolikus Egyházzal] olyan mély, hogy "csak egy kevés hiányzik ahhoz, hogy eljussanak arra a teljességre, mely lehetővé teszi az Úr Eucharisztiájának közös ünneplését".' (KEK 838. cikkely) A benne szereplő idézet a hivatkozás szerint boldogemlékű VI. Pál pápától származik. Az lenne a kérdésem, mit kell az alatt érteni, hogy "csak egy kevés hiányzik ahhoz, hogy eljussanak arra a teljességre"? Ebből úgy tűnik, mintha a Keleti Egyháznak kellene csupán "változ(tat)ni" a teljes egység megvalósulásához. Hogy vélekedik erről a Katolikus Egyház?
Picit furcsa volt olvasni napokban Szentatyánktól, hogy vitát nyitna a primátusról, ha az jelentős előrelépés lenne az ökumenében. Csak én látom úgy, hogy ez nem kérdés? Nem a csalatkozhatatlanság és a hatalmi primátus a legnagyobb szálka az ortodoxia szemében (Vazul archimiditának eléggé hátborzongató megnyilatkozása olvasható erről A bizánci liturgia című könyvben, ami azt sugallta számomra, hogy nagyon komolyan veszik a péteri hivatallal kapcsolatos kétségeiket, nemcsak csupán a pápai hatalom gyakorlati részét, hanem a Nyugati Egyház ezzel kapcsolatos egyházi tanítását is)? Ha el lenne "távolítva", határozottan közeledhetnénk Kelet felé. Egyik kedves atyával beszélgettem erről, ő azzal "nyugtatott", hogy vannak más problémák is, nem csupán a péteri tisztség. Azt gondolom, ha ők úgy gondolják, hogy emiatt határolódnak el leginkább Nyugattól, akkor talán az ő véleményüket kellene tiszteletben tartani. Persze ez csak egy hozzá-nem-értő meglátása.

Válaszát köszönöm!

Egy kíváncsi latin keresztény

A kérdés valóban nem ennyire egyszerű. Bár igaz, hogy a primátus különböző megítélése az egyik legnagyobb feszültséget jelenti legalábbis az ortodox és katolikus párbeszédben. Éppen ezért már II. János Pál pápa is utalt rá, Benedek pápa is fölelevenítette, és most Ferenc pápa is arra kérte a teológusokat, hogy vizsgálják át újra ezt a kérdést. Ugyanis a katolikus egyházon belül sem mindig ugyanazt értették alatta, és ma is vannak teológusok a katolikus egyházon belül is, akik különböző módon értelmezik. Erre utaltak a pápák is. Ám mégsem annyiból áll a dolog, hogy fogalmazzanak meg olyan állásfoglalást, amelyet mindkét oldalon elfogadnak, hiszen az egész egyház szerkezeti fölépítése is függ ennek a kérdésnek a megítélésétől. Megvan tehát a jó szándék, a nyitottság a leghelyesebb értelmezés felé, de ennek történelmi kötelékei is vannak, amelyek mégsem olyan könnyen változtathatók egyik oldalon sem.
Az ökumenizmus egyrészt nagyon egyszerű dolog: szeressük, tiszteljük, fogadjuk el egymást. Másrészt azonban ennek az elfogadásnak az egyes egyházak egészére vonatkozó következményei is vannak - kell, hogy legyenek -, amelyeket azonban mégsem lehet csupán ügyes megfogalmazással, néhány rendelkezéssel megoldani.Kedves Lelkiatya!

Egy korábbi kérdésem kapcsán, - amelyben azt írtam, hogy sajnos a saját gyülekezetben nincsenek korombeliek, ahol vannak, az pedig egy protestáns közösség, ezért szeretnék részt venni a protestáns istentiszteleten (ami nem esik egybe a szent mise idejével) és a programokon - Ön azt válaszolta, hogy nem célszerű rendszeresen/gyakran eljárni más felekezetű közösségbe.

Majd egy másik újabb kérdésnél valaki éppen elhatárolódni akar más keresztény felekezetektől, arra pedig azt válaszolta, hogy nem kell, nem szabad elhatárolódni.

Akkor most mi a helyes megoldás?

Valaki vagy elhatárolódik, vagy nem.
Itt nincs köztes megoldás, hogy néha elmehet, néha nem (mert akkor ez már nem elhatárolódás).

Aki Krisztusban van, az mind felebarátunk és testvérünk, nem?
Krisztusban már nincs különbség ember és ember között. Vagy mégis?

Amennyiben nem hanyagolom el a római katolikus szent misét, gyónást és kötelességeimet, úgy mellette miért ne vehetnék részt egy protestáns (történelmi) közösség istentiszteletén is? Ugyanis az én korábbi kérdésemre ezt válaszolta, hogy jobb távol maradni.

Segítő válaszát köszönöm szépen!

Bocsánatot kérek, ha korábban nem elég világosan fejeztem ki magam. Nem azt akartam mondani, hogy ne menjen el egyáltalán, hanem, hogy jó rendszeresen más felekezetű istentiszteletre járni. Nyugodtan elmehet akár többször is, csak ne hanyagolja el a katolikus szertartásokat. Ha viszont minden vasárnap protestáns felekezetű templomba is megy, ez esetleg gyöngítheti a katolikus templomhoz való kötődését. Ezért nem tanácsoltam.
De még egy pontosítást kell tennem. Ha valaki például a házastársa, a gyermekei miatt teszi meg, hogy két templomba is elmegy rendszeresen, az annál dicséretesebb.
Nem mindenkinek adok ugyanolyan választ, hiszen személytől, helyzettől függ, hogy kinek mire van szüksége.
Igen, Krisztusban minden ember testvérünk, Őbenne nincs különbség ember és ember között. De, hogy melyik templomba járunk rendszeresen, az egészen más kérdés.


Tisztelt Lelkiatya!

Római katolikus vallású vagyok.
Ebben az évben részesültem a bevezető szentségekben, felnőttként. De még gyónni nem voltam egyszer sem.

A gyónási szöveg mennyire kötött?
Mivel még nem gyóntam, így én nem tudok "legutóbbi gyónás időpontot" megadni pl.
Ilyenkor mennyiben változtathatom meg a gyónás arra vonatkozó szövegrészét?

A másik kérdésem: amikor a szent mise napján elutazom valahova, így azon a napon nem tudok részt venni (tehát nem lustaságból, hanyagságból, akarattal mulasztom el, illetve elolvasom az aznapi szent leckét is), az mennyire számít súlyos bűnnek, ha egyébként rendszeresen járok, nem lógom el?

Továbbá az tartott vissza eddig a gyónástól, hogy korábban többnyire protestáns körökben, közösségekben fordultam meg, oda jártam istentiszteletekre évekig és ott azt "nevelik" az emberbe, hogy csak Isten felé tartozunk "elszámolással", ami alatt ők azt értik, hogy a gyónás nem biblikus, és igen, emlékszem, éppen (nem véletlen) a katolicizmust hozták fel példának. Ezzel a háttérrel nehéz gyónni menni. Maga a helyzet idegen számomra. Ezt elmondjam az atyának első gyónáskor, ugyanis ezzel küzdöm pl.?

Most, saját belső indíttatásból lettem ugye katolikus.
De a gyónás világa számomra nagyon idegen. Közben mégis vágyakozom, hogy áldozhassak is.

Szeretném a lelki életemet élővé tenni, és ennek a gyónás és áldozás a középpontja a misén.

Javaslom, hogy egyszerűen azzal kezdje a szentgyónását, hogy ezt elmondja. Van adott szövege a gyónás bevezető és záró részének, de ez inkább csak segítség, nem lényegi része a szentségnek. A saját szavaival is elmondhatja a lényeget. hogy mikor gyónt utoljára és mi a bűnei, majd a végén saját szavaival bocsánatot kér a Jóistentől. Az Ön esetében, természetesen, azt kell említeni, hogy mikor keresztelték. A keresztség eltöröl minden korábban elkövetett bűnt, ezért, csak azokat kell meggyónnia, amiket azóta elkövetett.
A vasárnap megszentelés kötelező. Jó megoldást választott, ha elolvassa az aznapi szentírási szakaszt, amikor valami súlyos ok miatt nem tud elmenni a templomba. De ezek semmiképp sem akadályozzák abban, hogy majd gyónás után rendszeresen áldozzon, illetve rendszeresen - kb. havonta - rendszeresen gyónjon is.
A szentgyónás bibliai megalapozásához néhány igevers: Mt 16,17-19; Mt 18,15-18; Jn 20,21.
A lelkiélet buzgóságának elengedhetetlen feltétele a rendszeres gyónás. Biztatásul mondom, hogy másnak sem könnyű. Mindig valamennyire le kell győznie magát az embernek, hogy rászánja magát a szentgyónásra. Utána azonban annál édesebb, annál könnyebb!


Kedves Lelkiatya!
A vasárnapi Szentmisén haragos gondolatok voltak a szivemben.Akaratlanul törtek rám,habár az elmúlt a napokban sokszor az eszembe járt az a személy aki mélyen megbántott.Álmodtam is vele,és kezd hiányozni.Gyakran eszembe jutnak a beszélgetéseink,az együtt töltött idö,közös élmények,az hogy azelött számithattunk egymásra.Valószinüleg ezért jött elö ez a Szentmisén is bennem.Nem akarok haragudni,szeretnék megbocsátani és jó lenne tisztázni is a dolgokat.A fájdalom miatt érzek haragot,amit okozott.A Szentmisén ennek ellenére elmentem áldozni.Sikerült is legyözni magamban a Szentmise folyamán ezeket a gondolatokat,többször is elöjöttek bennem,de segitségül hivtam az Urat,és áldozás után elmultak ezek a dolgok.Jol tettem-e hogy elmenetem áldozni?Szabad-e ilyenkor áldozni?Más dolgokban nem vétettem,ebben a dologban is gondolatban történt a vétség.A szentgyónást néhány nappal azelött végeztem el,és akkor a gyóntató atyával is hosszabban átbeszéltem ezt a dolgot.Utána kicsit feltépödtek bennem ezek a sebek,sirtam is a rákövetkezö napokban.Ez egy olyan dolog az életemben,ami nem tud egyik napról a másikra megoldódni.Sokszor kell letennem a szentgyónásban,és küzdeni vele.
Válaszát elöre is köszönöm!
N.

Igen, jól tette, kedves N., hogy részesült a szentáldozásban. Lehetőleg minden szentmisén, Szent Liturgián, amelyen részt veszünk, áldozzunk is, hisz ez az értelme, ezért van, ezért vagyunk ott.
A fájó szakítás sebe még egy ideig ott lesz a lelkében, de hát ez nem bűn. Még az ember cikkázó gondolatait sem igen tekintjük bűnnek, inkább kísértésnek, s csak akkor válik bűnné, ha imádság helyett beleegyezünk, azokkal foglalkozunk. Úgy mondta, hogy előjöttek a gondolatok, de segítségül hívta az Urat. A legjobb, amit ilyenkor tehet az ember. Éppen az igazolja, hogy ezek csak kísértő gondolatok voltak, hogy a szentáldozás után el is tűntek. Vagyis, a kísértőnek az lett volna a szándéka, hogy ezzel távol tartsa a Szentségtől. Máskor se hagyja magát! Ami fáj a léleknek, az fáj, nem lehet rajta csodálkozni. Ha valaki, akkor éppen a szerető Úr tudja ezt megérteni. Még ezt a sebet is az Eukharisztia vétele tudja legjobban gyógyítani.


Kedves lelkiatya!
Miért van az,hogy aki az Úr útját járja az mindig több szenvedéssel és nehézséggel találkozik?Saját életemböl tapasztalom,hogy már sokféle nehézség ért,különosen lelki téren.Voltak nagyon súlyos anyagi gondjaink,a munkanélküliséget és az ebböl fakadó tehetetlenséget is tapasztaltam.A hozzám közel álló emberek közül is volt aki megrágalmazott,szinte szó nélkül elhagyott,megalázást,semmibe vevést,mellözést,meg nem értést is tapasztaltam.Mindig másfajta,nehéz szituációk tárulnak elém.Valahogy az élet mindig gondoskodik arról,hogy új és meglepö helyzetek álljanak elö.Ez kissé gyakran van igy.Vajon mindig igy lesz?Sokat tanulok belölük,de nagyon nehéz,és van amikor már annyira belefáradok,hogy arra gondolok,egyszerüen jó lenne megszünni létezni,csak úgy egyik pillanatról a másikra eltünni ebböl a világból,hogy ne tudjak semmiröl,meg rólam se tudjon senki.Ön hogyan látja ezt?
Köszönöm válaszát!
Tea

Kedves Tea!
Én is úgy látom, valós tapasztalatot írt le. Az Istent követő emberek olykor több és nehezebb megpróbáltatásokon mennek keresztül, mint azok, akik nem is törődnek Ővele. A Szentírás utal is erre a Jelenések könyvében (Jel 3,19). Úgy is értelmezhetjük, hogy bizonyos mennyiségű szenvedést el kell viselni a földön, és ha azok kapják, akik erősebbek, akik épp az Istenhez tartozásuk miatt jobban el tudják viselni, akkor így mások kevesebb szenvedést kapnak. Ez abban az esetben vigasztaló gondolat, ha valóban él bennünk a szeretet mások felé. Mint az édesanya, aki inkább szívesebben venné át a szenvedést, csak, hogy a gyermekének könnyebb legyen, így kell nekünk is szívesen vállalni a szenvedést másokért, ha úgy tetszik, mások helyett.
Tudnunk kell azonban, hogy Isten a szenvedésben, bármilyen jellegű is legyen, soha nem hagy magunkra. Szent Pál ezt írja: Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok (1Kor 10,13).
Ráadásul a szenvedés mindig áldás is azok számára, akik Istent szeretik (Róm 8,28). Egyrészt tapasztalatokkal is jár, mint Ön is írja, másrészt megerősödünk benne. Hisz nem az a cél, hogy gondtalanul éljünk, hanem, hogy egyre értékesebb életet éljünk, egyre jobban szeressük Istent és az embertársainkat.
Még egy záró gondolat. Lehet, azt mondtuk, hogy a hívőknek többet kell szenvednie, de azért ne feledjük, hogy vannak olyan emberek, családok, vannak olyan helyzetek, amikor mások nálunk sokkal többet szenvednek, pl. háború, éhség, súlyos betegség miatt. Erről sem szabad megfeledkeznünk, amikor úgy érezzük, túl sok megpróbáltatást mér ránk a Jóisten.


Tisztelt Lelkiatya!

Hogyan lehet leküzdeni a lelkiismeret-furdalást? Pedig nem tettem semmi olyan rosszat, de mégis folyton bűntudatot érzek, rossznak érzem magam. Én vagyok az, aki a depresszióról írt Önnek, hála Istennek és a magamban lévő öngyógyító képességnek túl vagyok rajta. De a beilleszkedéssel mindig küzdök, nehezen fogadnak el, bár lehet magamat nem fogadom el. Ez már a sokadik munkahelyem, annak ellenére, hogy még pályakezdő vagyok, és végre úgy éreztem, itt jól érzem magam, de most történt egy kis affair. Az egyik idősebb kolleganőm nekilátott csinálni annak a feladatnak, amit már én csináltam, és én mondtam neki jószándékból, hogy csinálom majd én. És ezt ő annyira félreértette, azt hitte hogy el akarom küldeni onnan, vagy nem is tudom mit hitt. És tegnap óta egyfolytában ezt hánytorgatja, persze mindezt kedvesen és mosolygósan, amilyen a stílusa. Én meg úgy érzem, mondhatok akármit, úgy sem hiszik el, hogy nem akartam rosszat. Új vagyok még, és nem nagyon tudom hova tenni magamat még, persze szeretnék maximálisat nyújtani. De úgy tűnik, már az is baj, ha az ember igyekszik. Igaz, az alapprobléma talán az, hogy most a feje tetején áll minden ott. Amikor először megkaptam a magamét, azt hittem elsírom ott magam, mikor meg következő nap is elmondja vagy 10-szer, azt hittem, végem, lehet, hogy bűn amit gondoltam, de azt gondoltam, meg akarok halni, mert én ezt már nem bírom tovább, hogy mindenki bánt, sehol sem fogadnak el. Félek, hogy ez rányomja az egészre a bélyeget. S mint mondtam, lelkiismeret furdalásom van emiatt is, meg számos dolog miatt. Igazából még azokat a bántásokat sem sikerült elengednem, amik sok sok éve értek. Pedig igyekszem változni, fejlődni, igyekszem másokat elfogadni, de mások miért nem fogadnak el? Talán mert magamat sem fogadom el? Jogos a bűntudatom apró hibák miatt, főleg, ha igazából nem akartam rosszat? Válaszát előre köszönöm!

Nem hallom ki a szavaiból, hogy mindezt hogyan viszi a Jóisten elé. Márpedig, ha egyedül, őnélküle akarná megoldani, akkor eleve kudarcra van ítélve a dolog. Igen, van Önben egy jó adag békétlenség, önmaga elfogadásának, önmaga szeretetének a hiánya. Ezt jól látja. Emiatt viseli nehezebben a kudarcokat, bántásokat. De ezt nem fogja tudni sem jó tanáccsal, sem bármi terápiával helyére tenni. Lehet, hogy gyermekkorában keveset dicsérték, vagy nem volt akivel őszintén megoszthatta volna a gondjait. Ilyen tényezők szokták okozni az önelfogadás hiányát. Persze, lehetnek más okai is. A lényeg, hogy keressen föl egy atyát, és gyónja meg a bűneit, a nagyokat is, a kicsiket is. Remélem, az atya majd jól el fogja magyarázni, hogy ezek miatt nem kell vádolnia önmagát. Sajnos, megromlott emberi természetünk velejárója, hogy nap mint nap elbotlunk, vétkezünk akaratlanul is. De ez nem baj! Az volna baj, ha ezzel nem az Úr Istenhez fordulunk, ha nem bízunk abban, hogy Ő így is szeret minket, így is tud adni eredményeket. Ez a bajunk nekünk, embereknek, hogy kihagyjuk a dolgainkból a mindenható Istent, s a magunk erejéből akarjuk megoldani a dolgainkat. Ezzel a lépésével a bűntudatot bűnbánatra tudja váltani. Az előbbi megnyomorít, az utóbbi fölszabadít. Az előbbi bezárja, az utóbbi megnyitja Isten és az embertársai felé is. Ne késlekedjék vele!


Kedves Lelkiatya!
Azt hiszem, a hitemmel van gond. Sokszor úgy érzem, távol vagyok Istentől, fal választ el tőle. Néha meg is bújok emögött a fal mögött, de még többször van, hogy keservesen bontogatnám, de alig-alig jutok előre. És akkor egyszer csak váratlanul összedől magától, és Jézus áll mögötte. Ilyenkor úgy érzem, derűsen néz engem, és ha kell, a karjába vesz. Szinte érzem a jelenlétét.
Mit tehetnék, hogy megszűnjenek az eltávolodások, a szeretettől való menekülések? Mit tehetnék, hogy mindig a jelenlétében érezhessem magam? Vagy ezek csak érzések, és ne akarjak többet?

Igen, ezek érzések, amelyek nem a valós állapotot jelzik, inkább a saját lelkiállapotát. Jézus állandóan jelen van, figyel Önre, arra vár, mikor fordul Feléje, mikor figyel rá. Valóban, olyan is van, hogy váratlanul egyszer csak megajándékoz a jelenlétének fölfedésével. Ugyanakkor elvárja tőlünk, hogy mi is tegyünk ezért a találkozásért. Igen, bontogatni kell a falat, amelyet a bűneink, a szétszórtságunk, a szeretetlenségünk, az önzésünk mindig újra épít.
A lelki élet sok elemét sorolhatnám itt, amely ehhez a küzdelemhez tartozik, most azonban csak egyet említek: a Jézus-imát. Javaslom, hogy minden nap töltsön el 10 percet azzal, hogy egymás után sokszor mondogatja: Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, bűnösön. Miközben csöndben mondja ezt a fohász, nevén szólítja Jézust, közben valóban figyeljen is Őrá, aki ott van egészen az Ön közelében, ott lakik a szívében. Ha ebben kitartó - később vágyat érez, hogy több időt is töltsön ezzel, ne csak 10 percet -, akkor meg fogja tapasztalni, hogy Jézus valóban mindig ott van Önnel. Ez már igazi tapasztalat lesz, nem csak múló érzés.


Kedves Lelkiatya!
Mi a helyes magatartásom, mi a teendőm,ha a vejem durván beszól/mások elött a feleségének, aki történetesen a lányom?

Szavaiból nem nehéz kikövetkeztetnem, hogy nincs jó viszony kettejük között. Vélhetően ez a helyzet nem új keletű, tehát nem csupán a vejének ezek a beszólásai bántják Önt az ő viselkedésében. De ez most a legfájóbb, vagy éppen a legutolsó. Első és legfontosabb tanácsom, hogy próbálja meg megszeretni a vejét. Még ha lehetetlennek tűnik is. Jézus ezt kéri Öntől, ezt parancsolja. Keresse meg benne azokat a tulajdonságokat, amelyeket a lánya is megszeretett benne. Kérem, ne utasítsa el első szóra ezt a fölvetést. Ha mélyen beletekint ebbe a titokba, a lánya szerelmébe és házasságába, egészen biztosan talál ilyet is. De ez csak segítő, kezdeti lépés. Amíg meg nem tudja szeretni ezt az embert, addig folyamatosan nehezíti a saját lelkiállapotát, de még inkább a gyermekének, esetleg unokáinak az életét. Nem csak elfogadni kell a lánya férjét, hanem megszeretni is. Ha így tekint rá, akkor könnyebben elviseli majd azokat a beszólásokat vagy más tűrhetetlennek tűnő viselkedést, amely eddig annyira idegen volt Öntől és a családjuktól. Javaslom tehát, hogy ne szóljon semmit, amikor a veje így viselkedik. De még magában se gondoljon róla emiatt rosszat. Ő ilyen, más, mint Ön, más, mint az Önök családja, de el kell fogadni, hogy az unokái már ebben a kicsit más fajta családban fognak felnőni. Isten gondot visel rájuk, ne aggódjék. S természetesen a lányára is, nem szükséges tehát megvédenie őt.


Kedves Lelkiatya!
Nálunk, görög katolikusoknál milyen szabályai vannak a helyes böjtölésnek?
Melyek a hét böjti napjai? Mit fogyaszthatunk és napjában hányszor?
Előre is köszönöm válaszát!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Egyszerű válaszom a következő.
Év közben minden pénteken tartózkodunk a hústól.
A négy böjti időben (karácsonyi böjt: nov. 15-dec.24; nagyböjt; Apostolok böjtje: Mindenszentek vasárnapjától Péter és Pál ünnepéig; Nagyboldogasszony böjtje: aug. 1-14-ig) szerdán és pénteken tartózkodunk a hústól.
Hústalan böjti nap még szept. 14. és aug. 29.
Szigorú böjt (állati eledeltől teljes tartózkodás) nagyböjt első hétfője és Nagypéntek.
Az étkezések száma nincs meghatározva. (Szent Ignác tapasztalata: ha csak kenyeret és vizet fogyasztunk, abból bármennyit lehet.)
Hozzáteszem azonban, hogy lehet ennél szigorúbban is, de ha valakinek ez nehéz, lehet ennél enyhébben is böjtölni.


Kedves Lelkiatya!

Azt szeretném kérdezni, hogy milyen a jó gyónás? Mennyire kell részletezni? Például hazudtam, azt is kell mondani, hogy mikor mit. Vagy csak fel kell sorolni? Hogyan helyes?

Személye válogatja, nem vagyunk egyformák. De azt mondhatom, minél alaposabb, annál jobb. De ez nem föltétlen a bűnök fölsorolására vonatkozik, hanem inkább a lélek állapotára. Van, amikor jó, ha a helyzetet is elmondja az ember, hogy milyen körülmények között történt a bűn. Hiszen az minősíti, az adja meg annak súlyát. Nyilván, egész más minőségű az a hazugság, amely zavaromban, például mások megsegítésére csúszott ki a számon, mint az, amelyet előre kitervelve, mondjuk, egy másik bűnöm fedezésére találtam ki.
Akkor kell kitérni a részletekre, amikor nyilvánvaló, hogy azok súlyosbítják a tettet.
A gyónás, lehetőleg ne csak a bűnök fölsorolása legyen, hanem saját magammal való szembesülés. Ha csak fölsorolás, abba lehet, belevegyítem a mentegetőzésemet is. Ha meg arra törekszem, hogy minél alaposabb önvizsgálatot tartsak, akkor inkább vádolom magam még kisebb dolgokkal is, mert tudom, hogy az is méltatlan a jóságos Istenemhez. Az előkészületen, tehát, sok múlik. Az legyen minél alaposabb. Ha az megadta a bűnbánó alaplelkületet, akkor már majdnem mindegy, hogy milyen részletesen mondom el, az jó gyónás lesz.


Kedves Lelkiatya!


Az állatokat eredetileg is arra teremtette Isten, hogy megegyék őket? Én sajnálom őket, nem hiszem, hogy Isten fájdalmat akarna okozni nekik, de mindig azt mondják, azért vannak. Nem tudom, ki az, aki élvezné, ha bezsúfolnák valahova, hogy majd levágják. Ők is érző élőlények.

Nem, eredetileg nem arra teremtette Isten az állatokat, hogy megegyék egymást, sem, hogy az ember megegye őket. Egyesek szerint az állatok fogyasztása a bűnös állapot eredménye. Ezt nem tudjuk sem bizonyítani, sem cáfolni. Nincsenek pontos ismereteink a paradicsomi állapotról. De ma ilyen a világ, hogy az állatok jó része is táplálékul használja a másik állatot. Ebbe a természeti rendbe tartozunk mi is. Mint ahogyan az oroszlán sem tesz rosszat, amikor felfalja a kisebb állatot, hiszen ő nem is tud rosszat tenni, neki nincsen bűne, nyilván bűntudata és bűnbánata sem, éppen így az ember táplálékai között is szerepelhet, ami állati eredetű. Ott követ el bűnt az ember, amikor ezzel visszaél. Amikor mértéktelenül habzsolja a természet kincseit, állatokat, növényeket és ásványi anyagokat egyaránt, ezzel pedig kizsákmányolja az egész földet.
Ugyanakkor nem szabad az állatokra úgy tekinteni, mint emberekre. Ők nem rendelkeznek olyan érzésekkel, mint mi. Ez azonban nem jogosít föl bennünket arra, hogy kihasználjuk őket.


Kedves Lelkiatya!
Azt szeretném megkérdezni,hogy létezik-e olyan
társkereső oldal,ahol görög katolikus papnövendékekkel lehet ismerkedni?

Alig hiszem, hogy ilyen létezne. De sok olyan imádságos rendezvényünk van, ahol lehet velük találkozni.


Kedves Lelkiatya!
Igaz az, hogy ha valakit bánt az, hogy Szentlélek elleni bűnt követett el, akkor nem is követte el, mert ha elkövette volna, nem bántaná? Igaz az, hogy ilyenkor ezt egy gonosz lélek sugallja?

Igen, az első állítás is igaz, és alighanem a második is. A Szentlélek elleni bűn valójában a megátalkodottság. Amikor az ember azt gondolja, hogy Isten lelke sem tudja őt megmenteni, s ezért fordul el Tőle. Azért mondja Jézus megbocsáthatatlannak, mert az ilyen ember képtelen bocsánatot kérni. Az Ön esetében nyilván nem erről van szó. A kísértő pedig minden lehetséges helyzetet fölhasznál, hogy becsapjon, az Istentől távol tartson bennünket. Igen, ez a gondolat sokkal inkább kísértés, amivel nem is kell foglalkoznia.


Kedves Lelkiatyám!

Egy komoly ügyben szeretném a segítségedet kérni....Elmondom az egészet...még fiatal vagyok de már úgy érzem magam mint aki legalább 100 éve él...az egész úgy kezdődött hogy a strandon beledzerettem nagyon fiatalon egy nálam jóval idősebb fiúba és ez az érzés kitartott évekig.szinte a fiú megszállottja lettem mert anélkül hogy beszéltem volma vele tudtam róla mindent..majd mikor jobban beleértem a kamaszkorba amibe még szintén bennevagyok ugyebár jöttek mentek a fiúk.de senki nem kellett mert őt szerettem..aztán jött egy valaki aki sokáig szédített de mikor mondtam neki hogy nemjárok vele akkor.könnyűszerrel eldobott...megtört nagyon..csak játszott velem..aztán közbe is voltak akiknek tetszettem de ezekbe már nem merültem bele mert féltem az újabb csalódástól..de idők múlva a strandi fiú elkezdett velem beszélgetni és rendszeressé vált ez,talán érzékelte hogy nekem ő többet jelent egy csevegőtársnál.de akkor visszautasított,nos ebbe is beletörtem..nagyon rosszul esett..majd a régi szomszédommal kezdtem beszélgetni de ebbe márcsak bele sem mertem kezdeni pefig a srác kitartó mert lassan 1éve beszélünk..nem hittem hogy ennyi minden után össze tudja valaki rakni az összetört szívem egy pillanat alatt,de egy valakinek sikerült..véletlenségből találkoztunk.de életem egyik legszebb pillanatai közé sorolható...sokáig nem beszéltünk majd egy közösségi oldalon egy buta kis indokkal ráírtam..és innentől kezdve rendszeresen beszéltünk..a lelkem szárnyalt olyan boldog voltam mint még soha.őszintén tiszta szerelemmel szerettem..aztán elvitt kétszer moziba is amit én randinak vettem..már évvége felé is észrevettem hogy nem keres annyiszor..és most nyári szünet van..egyáltalán nem beszélünk.nem ír és nem hív ha küldök neki üzenetet nem válaszol..nem értem mi baja..de megbántott..ő is csak hitegetett és játszott velem.pedig azt hittem hogy ő más..de annyit kőszönök neki hogy megtanította nekem a fájdalom összes fajtáját.a reményt.reménytelenséget.féltékenységet.mindent.már az élet nem tud újat mutatni..de ezúttal ez nagyon fáj..nem tudom kiverni a fejemből és egyre rosszabb..mostanság egyre furább vagyok és ezt már mások is észrevették..és kezdek áttérni egy új világszemléletre miszerint nem érdekel senki és semmi.egyszer élek és kifogom használni meg úgy élek mintha nem lenne holnap..elegem volt velem nem fognak játszadozni..elvesztettem a reményt már nem tudok bízni senkiben és főleg nem szetetni már csak a bosszú van..jelenleg is van pár fiú akivel beszélek de most fordul a kocka én fogok szórakozni...már csak az Istenbe vetett hitem van bár néha úgy érzem az is elhagy...én nem a
karok rossz ember lenni de félek az lettem.olyan mintha a gonoszszált volna meg...én ezt élvezem hogy ennyi fiú vesz körül és hogy mind tőlem függ és megőrülnek értem.. de én nem ilyen vagyok vagyis voltam...csak kiöltek belőlem mindent túlsokmindent tapasztaltam fiatalon...nagyon tömören ez volna az én történetem..kérlek segíts hogyan találhatnék vissza a helyes útra?

Előre is köszönöm a választ.
Tisztelettel:az eltévedt lány

Kedves Eltéved leány! Egyáltalán nem reménytelen az Ön helyzete. Soraiból kitetszik, hogy Ön nagyon érzékeny lélek – a legjobb értelemben. Az ilyen lányokból válnak a legjobb feleségek, legjobb édesanyák, legjobb szerzetesek. Másoknál finomabban érzékeli a környező dolgokat, éli át az emberi kapcsolatokat. Higgye el, legfőként ez az oka annak, hogy úgy találta, játszanak Önnel a fiúk, kihasználják. Persze, tudom, hogy férfitársaim közül sokan vannak ilyenek, de, főleg az Ön korosztályában, igenis vannak értelmes, tisztalelkű fiúk, csak éppen kicsit másként fogják fel, másként közelítik meg a barátságot, az udvarlást, a szerelmet, mint Ön. Ráadásul ebbe a világ erőszakos szemlélete is beleszól, alig van fiatal, aki ki tudja vonni magát ennek hatása alól. Megértem, hogy sok csalódást élt át. Ezek azonban az Ön javára is lehetnek. Mindegyik újabb és újabb tanulsággal is szolgál. Sajnos, ilyen keserű pirulákon keresztül tanuljuk meg, milyen az élet, milyenek az emberek, s azt is, hogy milyenek vagyunk mi magunk. Bizony, még önmagunkban is csalódhatunk, amikor jobban, mélyebben megismerjük magunkat. Tudja, ez is egyszerűen csak a világ szemlélete, amit mond, hogy most már Ön is fölveszi ezt a hazug és önző magatartást, mintegy bosszúból. Igen, ezt diktálja a világ. S mivel Ön az átlagnál érzékenyebb ember, ezért ez a negatív hatás is erősebben éri. Jól érzékeli, hogy veszélyes útra tévedt. Az a csodálatos élet, amely Önre vár, akár teljesen tönkre is mehet, ha ezt az utat folytatja. Ahelyett, hogy boldog családanya vagy szerzetes lenne, igen hamar egy kiégett, magányos és boldogtalan szinglivé válhat. Ez az útválasztás egyedül az Ön kezében van! Félő, ha megmarad e megromlott magatartásában, sohasem fogja megismerni azt a nagyszerű férfit, akit az Úr Önnek szán, hiszen ő meg nem ismeri föl Önben azt a csodálatos nőt, akit keres. Azt javaslom, minél hamarabb üljön le egy nagyot beszélgetni az Úrral. Kérdezze meg Tőle: Uram, Te hogy látod? Elmehet akár egy lelkigyakorlatra is. Azt sejtem, hogy nemigen gyónta még meg ezeket a dolgokat. De ha Ön protestáns, esetleg, akkor is javaslom, hogy keressen föl egy lelkipásztort, akiben megbízik, akivel át tudja beszélni ezt az egész históriát. Ha pedig katolikus, akkor a bűnbánat szentségében tegye le ez a nehéz terhet. Minek cipelné tovább? Utána pedig váltson! Találjon rá a saját életére, amit Isten Önnek kigondolt. Imádkozni fogok Önért, mert én sem szeretném, ha ez az értékes élet elveszne.


Kedves Lelkiatya!
Tudom,hogy manaps'g divat az idöseket idösek otthonába tenni.Önnek mi a véleménye erröl?A napokban nagyon sziven ütött anzám megjegyzése miszerint ök a nagybátyámmal megbeszélték,hogyha a nagymamám nagyon leesne lábról,akkor beadnák egy ilyen otthonba.Szerencsére ö jól,van csak rosszul esik ez a gondolkodás mód...majdnem azt válaszoltam rá,hogy elgondolkodjon,hogy úgy készüljön akkor majd mi is beadjuk öt egy olyan otthonba idös korában.Bár a szüleimtöl nem meglepö az ilyen gondolkodásmód,elég rideg emberek,azt sokszor figyelmen kivül hagyják,hogy a másik embernek lelke is van,érez,és bánthatják dolgok.Az valahogy nekik mellékes.Ezzel sokszor mély csalódást is okoznak.Nehéz velük együtt élni,sok dolog van amivel lehuzzák a másik kedvét.Ez az utóbbi megjegyzésük meg különösen csalódást okozott.
Válaszát elöre is köszönöm!

Valóban nagy kár, hogy ilyenné vált a világunk! Mennyire szép volt, amikor természetesnek tűnt, hogy több nemzedék együtt él, egy háztartásban a gyermekek, szülők, nagyszülők. Azok az igazán szép családok, ahol ezt még ma is meg tudják valósítani. Látnunk kell, hogy eleve olyan lakások készülnek, ahol ez lehetetlen. Sajnos, a közgondolkodás is ezt tartja természetesnek. Sőt, aki másként gondolkodik, az bizony, kilóg a sorból. Azt is látni kell, hogy azok a fiatalok is, akik ma még lázadnak ez ellen, néhány évtized múltán ők is így gondolkodnak. Ez a világ hatása.
Ugyanakkor a megváltozott világnak az is eredménye, hogy az ilyen otthonok is kínálhatnak nagyon szép öregkort. Hála Istennek, sok ilyen van, főként az egyházi otthonok között. Azt javaslom tehát, hogy senki se botránkozzon, ha azt látja, hogy idős embert otthonban helyeznek el. Ebben a szeretet is megmutatkozhat. Ha rajtunk áll, lehetőleg olyan családot alakítsunk ki, ahol a nagyszülőknek is helyük, szerepük, feladatuk van. De ha másként alakul, az sem baj, csak mindig maradjon meg az áldozatra is kész szeretet.


Kedves Lelkiatya!

Római katolikus vagyok, a vallásomat gyakorlom, a családom is nagyon vallásos. A férjem zenész révén eljutok más vallású felekezetekbe is. Ez engem katolikusként zavar,sőt egyre jobban zavar. Nem szívesen járok ilyen alkalmakra. Lelkiatya szerint ez helyes, hogy elhatárolódok a protestáns felekezetektől még a szórakozás vagy a koncertek alkalmából is? A férjemet sem akarom megbántani, hogy nem megyek el a koncertjeire, vagy nem érzem magam jól az ilyen alkalmakon. Mi a helyes magatartás?

Felhívom a figyelmét, hogy óvatosan bánjon ezzel a tartózkodásával. Pontosabban szólva: ne higgyen neki. Lehet, hogy valami más ok is rejlik mögötte, amiről egyelőre nem tud, vagy nem meri önmaga előtt bevallani. Semmi rossz nincsen abban, ha katolikusként részt vesz protestáns felekezetű rendezvényeken. Még akár istentiszteletre is elmehet, csak közben ne hanyagolja el a katolikus szertartásokat, főként a szentségeket.
Meg tudja-e beszélni ezt a férjével? Ha igen, akkor bátran mondja el neki, hogy van ez a furcsa ellenérzés, de mivel szereti őt, szívesen részt vesz vele együtt minden ilyen rendezvényen. Idővel meg kell barátkoznia azzal a jelenséggel, hogy nem vagyunk egyformák, s ha valaki más - még akár a hitében, tehát a legmélyebb dolgokban is -, azért ő is tisztességes és szeretni való ember.


Kedves Lelkiatya!
Nem rég olvastam Amorth atya könyvét és megdöbbentem. Miért nem foglalkoznak az egyházban ördögűzéssel? Szerintem a mai világban fontos lenne, főleg az okkultizmus térhódítása miatt. Magyarországon egyáltalán van kifejezetten olyan atya, aki ördögűzőnek mondható?

Több ilyen pap is van Magyarországon, még ha nem is minden egyházmegyében, mint ahogy annak lennie kellene. Van, tehát nálunk is ördögűzés, csak szenzációhajhászok miatt inkább keveset beszélnek róla.


Tisztelt Lelkiatya!
Rosszul érint,hogy a már hasonló korú társaimnak van igaz barátjuk.Nem ez sajnos nem adatott...voltak olyan baráti kapcsolataim,ahol becsaptak.Udvarlóm sincs.Nem érzem a kapcsólódás,összetartozás érzését.A meglévö kapcsolataimban másodhegedüsnek érzem magam,mert mindenkinek megvan az az ember akivel,jobban kijön a többinél,akivel összetart.Számomra az emberi kapcsolatok csalódást és fájdalomforrást jelentenek.Ön mit tanácsolna?
Köszönettel:
Marcsi

Kedves Marcsi!
Bizonyára valóban sok csalódáson ment keresztül. Nem kizárt, hogy ez már gyermekkorában elkezdődött. Akiben nem vagy nehezen alakul ki a kapcsolatteremtési képesség, annak első lépésben azt ajánlom, hogy az Istennel való kapcsolatát próbálja meggyógyítani. Ugyanis szinte bizonyos, hogy ez a sérülés a Vele való viszonyában is jelentkezik. Hozzáteszem, ez orvosolható a legkönnyebben. Itt ugyanis nincs csalódás, nem tapasztal elutasítást, meg nem értést, ami az emberi kapcsolatokban sajnos nagyon is lehetséges. Találjon rá arra, hogy Önt Jézus feltétel nélkül szereti. Ez az első lépés. Aztán pedig próbálja meg viszonozni Jézusnak ezt a csodálatos szeretetét a másik ember felé. Ez abban is segíti, hogy egy kicsit önmagáról is megfeledkezzen. Ha sokat kesereg azon, hogy Önnek nincs barátja, akkor ez a befelé fordulás csak még inkább elzárja másoktól. Akarjon szeretni, akarjon segíteni másokon. Ez az önzetlenség új energiákat fog felszabadítani Önben, amely meglepő módon derűssé teszi. De fontos, hogy ezt a törekvését előzze meg a Jézussal való szeretetkapcsolat megtalálása, az abból való merítkezés. Saját erejéből ugyanis nem lesz képes kilépni a magányosság szomorúságából.


Kedves Lelkiatya!
Miért van az hogy egy jó dologért sokat kell küzdeni és az miért az utolsó percben sikerül vagy ha már lemondtunk róla?
Egy optimista lány

Ez egy nagyon érdekes tapasztalat, s örvendetes, hogy ezt észrevette, erre Ön is felfigyelt. Igen, az értékes dolgokért küzdenünk kell, különben nem tartjuk értékesnek. Ugye, mennyivel más, ha egy sportoló sok fáradságos edzés és küzdelmes verseny után kap egy aranyérmet, vagy ha valaki megveszi neki a boltban és a nyakába akasztja, hadd örüljön? Lehet, hogy a bűnös emberi természetünk miatt kell szenvedünk a jó dolgokért, amelyeket Ádám és Éva a Paradicsomban boldog ingyenes örömben megkapott? Nem tudom egészen biztosan. Mindenesetre azt vesszük észre, hogy utólag nem bánjuk az értékes dologért való küzdést, sőt, örülünk is annak, amin keresztül kellett mennünk.
Az is fontos tapasztalat, hogy van, amikor már lemondtunk a vágyva vágyott dologról, s akkor kapjuk meg. Ebben az Istenre hagyatkozásunk mutatkozhat meg. Minden kérésünkhöz hozzá kell tennünk, amit Jézus is imádkozott: ne az én akaratom legyen, hanem a tied (Lk 22,42). Ha megvan bennünk ez a ráhagyatkozás, akkor vesszük észre, hogy amit kaptunk, az Isten ajándéka, nem pedig magunk kapartuk ki saját magunknak. Ez is fontos tapasztalat!


Kedves Lelkiatya, Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Azt szeretném megtudni, hogy meddig "érvényes" egy gyónás, tehát utána hány áldozáson vehetek részt? Általában 2-3 havonta gyónni szoktam, de amikor már úgy érzem, hogy annyi bűn terhe nyomja a lelkemet, amire már csak a gyónás lehet a megoldás, nem megyek ki áldozáskor. Viszont ilyenkor nagyon vacakul érzem magam, mert nem szoktam égbekiáltó bűnöket elkövetni, inkább csak lelkiismereti problémáim vannak. Majdnem minden vasárnap megyek szentmisére, kivéve, amikor más felekezetű férjem megy istentiszteletre(ennek másként nem megoldható logisztikai okai vannak), és nem jó kihagyni a szentáldozást. Vagy már az is olyan szintű bűn, ha nem tudok elmenni minden vasárnap templomba, és ezért eleve nem is járulhatnék az áldozáshoz?

Válaszát előre is köszönöm szépen: V.

Kedves V.!
Nem a gyónás érvényességi idejét, hanem a lelkünk állapotát kell vizsgálni. Amikor úgy érzi, hogy sok bűn terhe nyomja a lelkét, akkor ne a szentáldozástól fossza meg magát, hanem haladéktalanul menjen gyónni. Alighanem jól jelez a lelkiismerete. Nem csak égbekiáltó bűnök miatt szükséges gyónni, hanem a törekvő lélek a kisebb bűnöket is rendszeresen meggyónja. Az Ön esetében valószínű, gyakrabban kellene gyónnia, mondjuk, rendszeresen 2 havonta, vagy éppen havonta. Akkor nem alakul ki az a lelkiállapot, hogy részt vesz, ugyan, a szentmisén de mégsem áldozik. Az ilyet mindenképp kerülni kell.
Ha vasárnap nem megy el katolikus liturgiára, ez nem nagyon helyes. Ám, ha a férje vallásgyakorlása miatt teszi, akkor ez megérthető. Nem számít olyan bűnnek, hogy emiatt ne mehetne áldozni a következő vasárnap.


Kedves Lelki Atya!

Szeged - Máriapócs gyalogos zarándoklat lesz ebben az évben?

válaszát előre is köszönöm.

Tamás

Kérdését továbbítottam a szerkesztő válaszol rovatba.


Kedves Atya !
Köszönöm korábbi válaszát egyik kérdésemre. Igazán nagyon hálás vagyok és boldog, hogy találtam egy olyan fórumot, ahol ilyen érdemi válaszokat kaphatok.Hosszabb idő óta értetlenkedem egy kérdésen:
A lelki tükör szerint nem szabad más bűnét kibeszélni, sem ítélkezni.Igenám, de akkor honnan tudja meg egy hivő testvérem, hogy mi minden bűn.Sokszor fel sem ismerik sokan. De lehet, hogy vannak akik tisztábban látnak.Átlátnak a farizeusságon,a hazugságon, mert érzékenyebbek.Éppen ezért azt gondolom, hogy szólni kell, el kell mondani másoknak a meglátást.Az elmondásban pedig már itélkezés is van és kibeszélés is. Ez pedig bűn. Van aki pletykának tartja. Vagy talán az elmondó szándéka itt ami döntő ? Sokszor látom, hogy megetetnek"embereket a társaik. Most akkor ne szóljak,csak imádkozzak a csalóért ? Ezen rágódom.

Ha mi magunk feddhetetlenek lennénk, akkor megtehetnénk, hogy szólunk a másik hibája miatt (Jn 8,7). Sajnos azonban mi magunk is bűnösök vagyunk, ha nem is ugyanabban a dologban. (Igaz, nagyon érdekes tapasztalat, hogy általában az bánt engem a másik magatartásában, ami bennem is megvan, csak éppen ez nem tudatosul, vagy nem tudok vele szembenézni, viszont a másikban nyomban felismerem.) Ha szentek lennénk, akkor szólhatnánk egymásnak. De, mivel nem vagyunk szentek, a jó szándékú figyelmeztetéssel is könnyen sebeket ejtünk és ezzel újabb bűnöket követhetünk el.
Nem azt mondom, hogy sohase szóljunk ha másik hibázik. Jézus megengedi, hogy figyelmeztessük testvérünket: Lk 17,4. Másutt pedig kifejezetten meg is mondja, hogyan tegyük: Mt 18,15-17.
Bölcsességre van szükség ahhoz, hogy felmérjük, mikor kell szólni és mikor nem. Ha pedig szólni kell, mikor tegyük azt és hogyan. Ezeken ugyanis nagyon sok múlik.
A pletyka nem ez. Hanem amikor más hibáját a háta mögött kibeszéljük. Ezt mindenképpen kerülni kell.


Kedves lelkiatya!
Volt valaki aki mélyen megbántott,és ez nagyon megrenditett.Ezt feltártam a szentgyónásban.Mondtam az atyának imádkozom ennek a személynek a megtéréséért,egyébként keresztény ez a személy is,de mostanában megváltozott és nem elönyére hanem hátrányára.Az atya azt a tanácsot adta ne a megtéréséért imádkozzam,hanem azért,hogy azt adja meg neki a jó Isten amire szüksége van.A kérdésem az lenne,hogy szabad-e igy imádkoznom érte?Azóta kétségeim vannak,hogy ez nem rossz kivánság-e a másiknak,mert nem szertenék rosszat kivánni.Vagy arra gondolhatott az atya,hogy ezzel a jó Isten kezébe helyezem a dolgot?Ön szerint hogyan helyes imádkozni ilyenkor?
Válaszát elöre is köszönöm!

Ha a másik megtéréséért imádkozunk, ez nagyon jó. Ám e szép törekvésben ott rejtőzhet az én ítélkezésem is. Lehet, azt mondom, szeretném, ha megtérne, közben arra gondolok: térjen észre és lássa be, hogy nekem volt igazam. Nem mondom, hogy az Ön esetében is ez áll fenn, mindenesetre az atya helyes tanácsa elhárítja ennek a veszélyét. Javaslom, úgy imádkozzon ezért az embertársáért, ahogy az atya tanácsolta: kérje Istent, hogy segítse őt a lelki fejlődésben, és adjon meg minden áldást, amire ehhez szüksége van.


Tisztelt Lelkiatya!

Én nem régen írtam Önnek depressziószerű lelki problémáimról. Azóta igazából elég sok minden jutott még eszembe, de úgy érzem nem is tudnék kifogyni soha a gondolatokból, annak ellenére, hogy sokszor üresnek érzem magam belül.
Lehet hogy lelkiállapotomból adódóan nem meglepő, hogy foglalkoztat a gyász. Itt nem csak a halálra gondolok, hanem a szakításra, válásra, vagy egyáltalán valaminek az elvesztését, nem beteljesülését, csalódást valamiben, bár tudom, hogy meg sem közelíti a halál miatti gyászt. Az ember, ha hallja, hogy valaki meghalt, még ha nem is volt közeli ismerőse, sajnálatot érez, de a legrosszabb, ha egy közeli szerette hal meg az embernek. Nekem nagyszüleim és édesapám halt meg több éve, ami elég rossz volt, és rossz érzés még mindig, ha rá gondolok. De furcsa, hogy édesapámnál sokkal rosszabbul viseltem a hosszas és súlyos betegségét, mint a halálát illetve az azt követő időszakot. Elég depressziós voltam a halála előtt, "várva" a bizonyosra, arról nem is beszélve, hogy én be sem láttam, hogy mi fog történni, mint egy naiv kisgyerek, akkor úgy éreztem, hogy addig jó míg itt van, még ha egy napot is. Isten bocsássa meg nekem, hogy ilyet mondok, de a halálakor azt éreztem, hogy legalább nem szenved, és akkor éreztem azt, hogy így kicsit már "jobb" mindenkinek, mert akkor már nincs ott a gondolat, hogy mikor következik be, hanem akkor már csak a bizonyos van. Kicsit bűntudatom van emiatt, hogy így érzem.
De nem csak ez az egyetlen problémám. Úgy érzem, valahogy egy idős szülő, nagyszülő halálát jobban elviseli, megérti az ember, mert megnyugtató, ha szép időt élt az elhunyt. De valahogy nem tudom elfogadni egy fiatal halálát. Nekem szerencsére nem volt részem ebben, és remélem nem is lesz, de sokszor nagyon együtt érzek másokkal, akiknek igen. Nem értem, hogy tudja valaki feldolgozni azt, ha meghal a házastársa, szerelme, gyermeke stb. fiatalon. Hogyan tudja "elengedni", tovább élni az életét.
Tudok olyat férfit, akinek a felesége pár éve meghalt rákban, kisgyermekük is volt, és ahogy látom, éli az életét, végzi a hivatását, és jól van, legalábbis így kivülről úgy tűnik. Én meg csodálkozok, hogyan viselhette el a veszteséget és hogyan folytathatta tovább. Vagy egy másik család a fiatal lányukat vesztette el balesetben, és élik az életüket, szinte nem is látszik rajtuk a történtek. Az ember olyan, én legalábbis biztosan, hogy nem elégszik meg azzal, hogy az emlékében "él" még az elhunyt szerette, hanem látni, érezni, hallani is akarja. Számomra ez olyan elviselhetetlen gondolat, ha valami nem teljesülhet be.
A gyásszal kapcsolatban merült fel bennem az a kérdés, hogy az idő tényleg mindent meggyógyít? Csak türelemmel kell viselni?

Nagyon igazak a gondolatai, nagyon helyénvalók a kérdései. Talán egyetlen nehézsége, hogy nincs alkalma ezeket jól kibeszélni, esetleg megvitatni másokkal. Mint korábban is javasoltam, nyugodtan szólítsa meg bármelyik atyát. Persze, nem csak vele kell erről beszélnie, hanem olyan közösséget, közeget is találni kell, ahol ezekről (is) lehet beszélni. De ebben is az atyától kérjen tanácsot, esetleg kérje, hogy hozzon létre ilyen beszélgető csoportot.
Szembetűnő, hogy leginkább erre a gyászra, a szomorúságokra gondol, az elvesztés gondolatával foglalkozik. Ez viszont nem helyes. Bizonyos mértékben kell tudni irányítani is a gondolatainkat. Nem mindegy, hogy mit veszünk észre az életben. Amit látunk, olyanná válunk. Ugyanis amilyenek vagyunk, olyannak látjuk a világot. De ha tudatosan irányítjuk a gondolatainkat a szép dolgokra, akkor azok szépítik a lelkünket. Erre jók az esztétikai élmények, egy szép koncert, múzeum látogatás, versek olvasása stb. Legjobban tudom ajánlani görögkatolikus Szent Liturgiánkat és szertartásainkat. Ezek egyszerre nyújtanak esztétikai élményt (persze, kell hozzá jó kántor vagy kórus!), ugyanakkor a lelkünket a legmélyebb dolgok felé irányítja és viszi.
Kérdésére is válaszolok. Igen, az egészséges emberi lélek mindig képes a gyógyulásra, bármilyen sebet is kapott. Egy gyermek, hitvestárs elvesztése iszonyatos fájdalom. Amikor ilyen éri az embert, azt mondja, ezt nem is bírja ki. De kibírja, és idővel lassan csillapul is a fájdalma. Lehet, hogy marad heg a lelkén, tehát sohasem gyógyul be igazán, ilyen is van. De a legtermészetesebb az, Amikor ezek a veszteségek, fájdalmak beépülnek az ember személyiségébe, gazdagítják, értékesebbé teszik. A sokat szenvedett ember lelke általában mélyebb. Szent Jakab apostol ezt írja:
Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse (Jak 1,2-3).


Kedves lelkiatya!

Azt szeretném megkérdezni, hogy van olyan ember akinek nincsenek nehézségei, boldogan, gondtalanul éli életét ?

Nincsen ilyen. Lehetnek esetleg időszakok, amikor minden nagyszerűen alakul, de óhatatlanul jönnek nehezebb szakaszok is.
Az a boldog ember, aki megelégszik azzal, amije van. Aki hálás tud lenni mindenért, mert tudja, hogy a Mindenható a javára fordíthatja. Az ilyen embert is érik betegségek, egyéb bajok, de ezek nem szomorítják, nem keserítik el, mert a lényeget, a Krisztussal való békéjét nem vehetik el. Ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a szentek a legboldogabbak, mert már itt, a földön is megélik Istennek azt a közelségét, amely majd odaát lesz tökéletes boldogság.


Tisztelt Lelkiatya!


Hallottam erről a sors-társak önsegélyező csoportról a városunkban... Nem tudom, szokott-e lenni még? Érdekelne, hogy milyen, hogy zajlik egy ilyen "foglalkozás"? Kicsit félek elmenni egy ilyenre, mert félek, hogy csupa ismerősök lesznek, és úgymond "ciki" lenne a helyzet, hogy "lebukunk" egymás előtt. Nem tudom, milyen emberek, milyen problémákkal mennek el, de félek, hogy kilógnék a sorból, mint sok esetben szokásom. Én szeretnék már csak azért is elmenni egy ilyen foglalkozásra, mert én kíváncsi vagyok más emberekre, úgy érzem szükségem van arra, hogy másokat is megismerjek ahhoz, hogy én fejlődhessek, és lehet akkor már a saját problémám nem is lesz olyan nagy. Meg mondom őszintén, eléggé feszélyez ez a kérdés, hogy el merjek-e menni. Be lehet csatlakozni időközben is, vagy el lehet menni egy-két alkalommal is? Ingyenes ez a lehetőség?
Válaszát előre is köszönöm!

Nem tudom, hogyan áll most ennek a csoportnak a működése. Azt javaslom, feltétlen menjen el a parókiára és ott kérdezzen rá. Parókus atya, vagy amelyik káplán atyát ott találja, egészen biztosan készséggel segítségére lesz.


Tisztelt Lelkiatya!
Annak az embernek szeretnék egy jó tanáccsal szolgálni, aki ezt a levelet írta:
"Nem is tudom, minek nevezzem ezt a lelkiállapotot, amiben most vagyok és gyakran szoktam lenni. Úgy érzem, nehezen találom a szavakat, és nehéz leírni, amit érzek. Mivel nem vagyok se orvos, se pszichológus, ezért nem akarom magam diagnosztizálni, de talán a legmegfelelőbb kifejezés a lelki állapotomra a depresszió lenne, sőt inkább a mániákus depresszió, mert hol nagyon rózsaszínben látom a világot, hol pedig nagyon sötétnek. Sokszor olyan életunt vagyok,..."

Nos, én úgy látom, hogy ebben a lelkiállapotban jót tenne egy hozzáértő pszichológus által vezetett pszichoterápia. Nem kell félni a pszichológustól. Ő tud segíteni feltárni a bajok valódi gyökerét, és segít kiutat találni. A test-lélek-szellem gyógyítói az orvos-pszichológus-pap. Ezt ne feledjük.
És még vmi: a pszichológusok közt járja egy félig vicces mondás, ami tapasztalataim szerint igaz is:
"A neurózis melegágya a család."
Szóval, javaslom a pszichoterápiát.
Üdvözlettel!
pszch

Jó szívvel továbbítom.


Tisztelt Lelkiatya!


Előző levelében javasolta, hogy egy katolikus pappal való beszélgetés is nagyon jó lenne. Csak az a baj, hogy ez nem tudom, hogy megy itt. Menjek be a templomba vagy a parókiára, hogy szeretnék egy pappal beszélgetni. Vagy hogy működik ez a gyónás keretein kívül?

A lakhelyén több pap is van. Bármelyiket megszólíthatja akár az utcán, akár a templomban azzal, hogy beszélgetni szeretne. Meglátja, szívesen a rendelkezésére fognak állni.


Kedves Lelkiatya
nekem a gondom az apammal van. soha eletemben egy csepp szeretetet nem tapasztaltam tole. soha egy oszinte megnyilvanulasa nem volt. soha boldog karacsonyunk nem volt.egy jo szot nem hallottam eletemben felem tole. sajnalom hogy igy van. sajnalom hogy sosem szeretett hogy ugy erzem nem kellettem.
30 eves vagyok egy fedel alatt kell elnunk es levegonek nezzuk egymast esetleg egy egy szo muszaj vagy csak durvan kepes hozzam szolni es igaztalanul. mit kell tennem?
nem valaszolok vissza neki. ennyit tudtam. miert van az hogy van apam es kozben nincs is ?
koszonettel
A.

Kedves A.!
Azt tanácsolom, hogy költözzön el otthonról, keressen magának albérletet vagy bármilyen más megfelelő lakhatási megoldást. Ha az édesapjával egy fedél alatt él, az súlyosan tovább mérgezi a kettejük kapcsolatát. Elhiszem, hogy régen sem volt felhőtlen a kapcsolatuk, de ez a mostani helyzet visszavetítve is eltorzítja a múltat. De most nem ez a lényeg, hogy mennyire szerette Önt az édesapja gyermekkorában és mennyire nem. El kell kicsit távolodniuk egymástól, hogy egészségesebb viszony alakuljon ki. Ha majd elköltözik, akkor is gondoskodnia kell majd róla, amennyire rászorul, és amennyire Ön teheti, de akkor majd ez is könnyebb lesz lelkileg. Gyermekkorában szerette az édesapját - még ha esetleg most másként emlékszik is erre. Most, felnőttként el kell szakadnia tőle ahhoz, hogy újra megszerethesse.


Tisztelt Lelki Atya!
Szabad -e egy papnak haragudnia, haragot tartania? Bűnt követ - e el ha elutasít, meg sem hallgatja a hozzá fordulót, s ezáltal mondjuk a beteg nem részesül szentségben (betegek szentsége). Köszönettel

Nem szabad. Ám, hogy mi a bűn, ezt nem olyan könnyű eldönteni a körülmények ismerete nélkül. A papnak nyilván az a feladata, hogy mindenkit meghallgasson, ha szükséges és lehetséges, akkor a szentségekben részesítsen. Ha ez valami miatt nem történik meg, akkor meg nekünk nem szabd haragudnunk vagy megítélnünk a papot.


Kedves lelkiatya!
Mi a teendö olyankor ha olyan munkát végeyünk amit utálunk és ami pszichikailag,kiéget és lehúz bennünket?Egy fogadóirodáról van szó.Amikor megkaptam ezt a munkát,örültem neki,mert rossz anyagi helyzetben voltam,és ez ennek köszönhetöen javult.Kezdetben nem is volt olyan nehéz,de idövel bövitették a munkát,és többen és több féle ember jött.Lelkileg nagyon fárasztó ez a munka,nem szeretem a hangoskodást,a gép csattogást,káromkodást,a dohányfüstöt,a bűzt,a férfiak ugráltatását,ha valamit megkell tenni,lehet szépen is szólni nem faragatlanul,parancsolóan.Már ellenszenvet érzek a férfiak iránt is.Néha szivesen közéjük vágnék valamit.Került már sor vitákra is.Sok parázna érzelmü ember jár ide.A kikezdéseket háritottam,de visszataszit ez az egész.Látni,hogy nös emberek,hogy élnek.A kolléganöim eléggé eltürik a közeledésüket,udvarlásukat,ilyenkor hoznak nekik enni,inni...az egyikük egy valakivel tulontul is jóban van,ez az ember együtt él valakivel,meg az elsö házasságábol gyereke is van.Nem az egyéniségemhez való ez a munka és környezet.Rosszul érzem magam lelkileg ha ott vagyok,mindig alig várom,hogy leteljen a munkaidö,és szabad legyek.Hamarosan szabadságra megyek,növérekhez lelkigyakorlatra.Szeretnék kicsit elgondolkodni dolgokon.Szabadság után nem sokáig terveznék itt lenni,csak nem tudom merrefelé induljak tovább.
Köszönöm a válaszát!
M

Kedves M.!
Úgy M.lékszem, már korábban is azt tanácsoltam Önnek, hogy lehetőleg változtasson munkahelyet. Adja Isten, hogy ez minél hamarabb sikerüljön. Valóban nem Önnek való ez a munka, és félő, hogy ha hosszabb ideig itt marad, a lelke sérülhet belé. Ugyanakkor buzdítom arra, hogy amíg itt van, próbáljon meg ítélkezés nélkül lenni ezek között az emberek között. Nyilván más gondolkodásúak, mint Ön, de azért nem szabad lenézni, megvetni őket. Néha imádkozzon is értük. Akkor egyébként elviselni is könnyebb a másik ember másságát. Imádkozzon új munkahelyért is. Én is besegítek...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Gyűjtés a harangszóra

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat