Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Máriapócs

Miskolci Apostoli Exarchátus

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szeretettár

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Görögkatolikus cigánypasztoráció

parochia.hu

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Örökségünk kutatócsoport

Tudásolimpia

Diakónus

MKPK


Tegye fel kérdését a lelkiatyának!
(IP-cím: 54.92.231.100)


Mennyi hét meg hét? (számmal)


Kedves Lelkiatya!
Ha egy római katolikus nő (akinek mind két szülője az) hozzámegy egy görög katolikus férfihez, abban az esetben sem válthat rítust?
Köszönöm válaszát:Róza

Vegyes rítusú házasságkötés esetén az esküvő alkalmával egyszerű bejegyzéssel bármelyik fél felveheti a párja rítusát.


Kedves Lelkiatya!

A napokban nagyon sokat találkoztam agykontroll tanfolyamok és hasonló képzések reklámjaival. Több ismerősöm, kollégáim, akár vallásos barátaim vannak meggyőződve róla, hogy ez a módszer hatásos és az emberek hasznára válik és már gyermekeikkel is meg akarják ismertetni a rejtelmeit. Én, mint katolikus ember tudom, hogy káros, de sajnos nem tudom, hogy miért, hiszen én magam még nem próbáltam, és így még csak megmagyarázni sem tudom, hogy miért vagyok ellene. Kevésnek érzem, hogy tudom, mi a katolikus egyház álláspontja. Atya szerint mivel tudunk érvelni az agykontroll ellen?
Köszönöm.
Ildikó

Kedves Ildikó!
Több keresztény honlap is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az ezekben található írások csaknem mindegyikét olyan személyek írják, akik valaha gyakorolták az agykontrollt, de végül megszabadultak tőle. Talán ezek a leghitelesebb magyarázatok. Most csak egy címet írok ide, amelyre érdemes kattintani:
karizmatikus.hu/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/209-agykontroll-kereszteny-szemmel.
A tévút lényege, hogy a módszer miközben rámutat, rávezet az eddig ki nem használt képességeink kiaknázására, nem vesz tudomást a bűnről, amitől egyedül az Isten szabadíthat meg. Azt ígéri, hogy képességeink helyes kihasználásával megszabadulhatunk tőle, mintegy helyettesítve az Istentől kapott megváltás természetfeletti ajándékát. Önmegváltással kecsegtet, ami Münchausen bárónak sem sikerült. Ráadásul azt is el akarja hitetni, hogy a felkínált állapotban az ember kapcsolatba léphet az Istennel. Holott az imádság, amely valóban képessé tesz bennünket arra, hogy kapcsolatba lépjünk Vele, az nem egy módszer, hanem szintén felülről kapott ajándék. Az agykontroll teljesen összekeveri a földi és a természetfeletti világot.
Valóban félő, hogy ha rendkívüli eredményeket elér, azt olyan szellemi erőkkel viszi végbe, amelyeknek semmi közük az Istenhez. Ő óvjon attól, hogy ilyenekkel szövetkezzünk, bármilyen kecsegtető is, amit kínálnak!


Kedves Lelkiatya!

Egy kérdéssel fordulok Önhöz: Sok helyen olvastam, hogy a rózsafüzér és az Oltáriszentség, a gyónás, mind út az üdvözülés felé. A férjem református, nem mond rózsafüzért, ők gyónni sem szoktak és az Oltáriszentségben sem tiszteli a jelenlévő Krisztust. Aggódom a lelki üdvéért? A református vallás annyira más, mint a római, vagy görög katolikus. A reformátusok hogy üdvözülnek?

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (1Tim 2,4). Mindenkit más és más módon. Még a meg nem kereszteltek is eljuthatnak az üdvösségre, ha a saját lelkiismeretükre hallgatva élnek (Róm 2,14-16).
Aggódnia nem kell a férjének lelki üdvéért, de imádkoznia mindenképpen fontos, és beszélgetéseikben is sok szó essék az Istenről, az Ő szeretetéről, és hogy hogyan lehet abban minél előrébb haladni. A hitbeli különbségeikről is beszélgethetnek, de ott azzal a nagy nyitottsággal, hogy egymást ne megváltoztatni akarják, hanem inkább elfogadni. Igazán ezzel a nyitottsággal tudja Ön is a férjét közelebb hozni Krisztushoz, következésképp a Katolikus Egyházhoz.


Kedves Atya!
Kezembe akadt egy ortodox lelki vezető könyve, melyben a lelki gyermekeinek írt leveleit gyűjtötték össze. Az egyik levélben olvasom:
„Ami kérdésedet illeti: a fiúról, akinek édesanyja hozzád fordult, nem szabad megemlékeznie az egyháznak, mivel öngyilkosságot követett el. Annyit tehet érte, hogy adakozik. Az Úr pedig hatalmas és irgalmának nincs határa. Ha kedvet érez, küldjön alamizsnát egyenesen az aszkétáknak, akik éjjel-nappal imádkoznak, s akiknek könyörgéseit meghallgatja az Úr. Azt mondtad, hogy sok szerzetest ismer. Adja nekik az adományt, hogy ők osszák szét! Vagy adja az apácáknak. Ennél többet nem tehet a fiáért.”
(Hészükhaszta József: Az Isten megismeréséről, Bp., Odigitria-Jel, 2011., 180. old..)
Római katolikus kis közösségünkben beszélgettünk e tanácsról. Szó került az alamizsnáról, mint az egyház által javasolt bűnbánati cselekedetről, az irgalmasság testi cselekedeteiről, azok „bűntörlő” ill. engesztelő hatásáról, no meg a szöveg kapcsán, az öngyilkosokért mondható szentmise kegyelmi hatásáról is.
E beszélgetés során derült ki számomra (számunkra), hogy közel sem látunk tisztán e kérdésekben.
Tisztelettel és szeretettel kérlek, hogy segíts értelmezni a fenti tanácsot!
Köszönettel: Sz.

József atya kijelentése nem arra vonatkozik, hogy az öngyilkosért nem szabad imádkozni – ezt az álláspontot ma már az ortodox egyház sem vallja – hanem, hogy az Egyház nem végezhet érte nyilvános megemlékezést. Ennek célja elsősorban az elrettentés és figyelmeztetés. A pap a Szent Liturgiában megemlékezhet róla, de nem hangosan. Igaz, e ponton is megmutatkozik a nyugati és keleti egyház nézetkülönbsége, mert ez utóbbi ennek gyakorlatában is szigorúbb. Az a tanács, hogy az alamizsnát egyenesen az aszkétáknak küldje el, s közben az Isten végtelen irgalmára utal, ez azt jelenti, hogy mégis van, aki imádkozzék ezekért az emberért is. Természetesen a hozzátartozók is imádkozhatnak, ugyanakkor mégis minden érintettnek érzékelnie kell, hogy rettentően súlyos dologról van szó. Nem kezelhető úgy a dolog, mint egy sajnálatos baleset.
Az öngyilkosság kapcsán az Egyháznak ma az az álláspontja, hogy a legtöbb esetben vélhető a pszichés zavarokra visszavezethető tudati bizonytalanság. Emiatt nem mérhető fel az öngyilkosságot elkövető valóságos felelőssége az elkövetés pillanatában. Azt is tudjuk, továbbá, hogy a klinikai halál beállta után az ember agyműködése még néhány percig nem áll le. Elképzelhető, hogy a szörnyű bűnt elkövető ezekben az utolsó pillanatokban bánja meg a vétkét, és így mégis megnyitja magát az Isten irgalma felé.
Az alamizsnáról. Annak elsősorban nem kiváltó szerepe van – mint ez a nyugati egyházban szintén erőteljesebb hangsúlyt kap – hanem Istenhez és az Egyházhoz még több szálon való kapcsolódást jelent. Akár közvetlenül a rászorulóknak, akár egyházi intézményen keresztül, vagy a szerzeteseknek nyújtva, ez mind lehetőséget ad arra, hogy az Isten irgalmas szeretetét gyakoroljuk. Ezek a cselekedetek kapcsolnak bennünket még szorosabban az Istenhez, és ezen Istenhez közeledés útján tudjuk mindazokat is közelebb vinni Hozzá, akiket a szívünkben hordozunk.
A megoldás tehát nem annyira kiszámítható, feltérképezhető – ahogyan a nyugati lelkiség szereti kezelni –, mint inkább átfogó buzdítást jelent a szorosabb Istenkapcsolatra, ahhoz mindenféle eszközt felhasználva.


Kedves Lelkiatya!
Kérem adjon tanácsot, hogy az alább belinkelt videót milyen lelkülettel kell fogadnia egy keresztény embernek. Véresen komolyan fel kell-e hördülnie rajta, hogy már megint Jézusunkat gúnyolják (mint ahogy én is tettem, mikor megláttam a cikk címét) vagy utólag egy csendes mosollyal annyit mondani: "bocsáss meg nekik Uram, mert nem tudják mit cselekszenek"? Nem tudom eldönteni melyik a helyesebb gondolkodás, válaszát előre is köszönöm: Anna
/Természetesen, ha nem találja megfelelőnek a link közzétételét itt, akkor ne tegye, Önre bízom./

Én inkább mulattam rajta. Olyan kandi-kamera felvételek ezek, ahol egy férfi Jézusnak öltözve csodákat tesz. (De minthogy első levelében Ön sem írta ide, én sem reklámozom.)


Kedves Lelkiatya!

A cél szentesítheti az eszközt?

Köszönettel:

Balázs

Az erkölcsileg jó cselekedet feltételezi egyszerre a tárgy, a cél és a körülmények jóságát. Ebben az összefügésben a cél az alany szándékát jelenti. Az alany rossz célja, szándéka megrontja a cselekvést, még akkor is, ha önmagában a tárgya jó (pl. csak azért imádkozik valaki, hogy mások lássák.)Viszont az önmagában helytelen cselekedetet (pl. hazugság) sem helyessé teszi a helyes szándék. A végcél nem szentesíti az eszközöket. Így pl. nem lehet szentesíteni egy ártatlan elítélését, mint a nép megmentésének
eszközét. A cselekvő célja tehát a rossz tettet még rosszabbá, vagy kevésbé rosszá teheti, de jó cselekedetté sohasem.
Vannak kettős hatású cselekedetek (dupplex effectus), melyekben egyszerre
bennük rejlik a jó és a rossz eredmény, hatás. Ezek kompromisszum
vállalására kényszeríthetik az embert, melyeket csak akkor lehet vállalni,
ha az alany szándéka, célja direkte csak a jóra irányul, a rosszat
mellékhatásként, mint a tett velejáróját, eltűri. (Mint a gyógyszerek is van mellékhatásuk.)
bevétele.)


Tisztelt cím!

Közvetlen a Lelkiatyanak lehet írni amit más nem lát?


Köszönöm

Ezt a felületet sem látja más, csak én, és ha ezt külön kérik, akkor nem jelentem meg a honlapon. De lehet írni közvetlenül is a lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre.
a lelkiatya


Kedves Lelkiatya!
Római katolikus vagyok férjemmel együtt de kislanyunkat gorogkatolikusnak szeretnénk, a helyi plébános nem ad erre ki engedélyt:( viszont a görög pap anélkül nem kereszteli meg:(! Mi lehet a megoldás, felmerült egy olyan lehetőség hogy atkeresztelkedunk görög katolikusnak! Lehetséges e ez? Köszönöm Eniko

Valóban nem lehetséges két római katolikusnak a gyermekét görögkatolikusként keresztelni. Miként fordítva sem. Ez csak görögkatolikus szülők esetében lehetséges, vagy ha legalább az egyik az.
Általában nem javasoljuk a rítusváltást. Indokolt esetben a két illetékes püspök jóváhagyásával azonban lehetséges.


Kedves Lelkiatya!

Kihagyásokkal régóta nézek egy rendkívül izgalmas sorozatot. Rengeteg szörnyűség történik benne. Néha úgy érzem, rossz kedvem lesz azokban az időszakokban, mikor nézem, rossz dolgok jelennek meg az életemben, de lehet, hogy ezt csak beképzelem. A másik, ami nagyon fáj: folyamatosan káromkodnak benne. Vajon bűn nézni egy ilyen sorozatot? Helyesebb, ha csak pozitív dolgokkal táplálkozik az ember és a negatívokat elkerüli, akkor is, ha érdeklik? Köszönöm!

Lassan már érlelődik Önben a felismerés, hogy ezt a filmet egyáltalán nem kellene néznie. A hozzám fordulásával csak ennek utolsó megerősítésére volt szüksége. Önmagától is belátja, hogy milyen következményei vannak a lelkére, lelki állapotára nézve. Ezek egyáltalán nem véletlen, van képzelt dolgok. Miként a szervezetünk állapota is függ attól, hogy mit viszünk be, mivel táplálkozunk, éppen így a lelkünk, a szellemünk is csak abból tud építkezni, amit beviszünk, ami behatol. Csaknem rejtély számomra, hogy a szörnyűségeket fölhalmozó filmek miért vonzóak sokak számára. Erről bizonyára vannak lélektani tanulmányok. Mindenesetre egészen biztos, hogy nagyon károsak, hosszú távon teljesen tönkre tehetik az embert. Igen, sokkal helyesebb, ha derűs, tiszta hatásokkal, igaz értékekkel táplálja az ember a lelkét.


Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Azt szeretném megkérdezni, hogy a Katolikus Egyház szerint, mely egyházakban/felekezetekben van jelen érvényes apostoli succesio.

- Melyik ortodox autokefál egyháztestben, melyikben nem?
- Mely anglikán közösségben áll fenn ha fennáll egyáltalán? Gondolom az amerikai episzkopális közösségben, ahol nőket is felszentelnek és női püspökök is vannak, ott gondolom nem, de mi van a többivel?
- Az északi skandináv lutheránus felekezetben töretlen apostoli jogfolytonosságra hivatkoznak, lehetséges ez?
- Legvégül mi a helyzet az ókatolikusokkal, és azokról "Free Chatolic" és "Continuing Anglican" felekezetek sokaságáról, ahol hosszas listával bizonygatják apostoli eredetüket?
- Ezen utóbbi közösségekből sokan bizonyos Carlos Duarte Costa püspökre hivatkoznak (http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bduco.html), akit ha jól tudom kiközösített a pápa.

Köszönöm megtisztelő válaszát.
János

Kedves János!
Bocsásson meg, de nem tudok kielégítő választ adni a kérdésére. Láthatóan még annyira sem vagyok tájékozott ezen a téren, mint Ön. Az Unitatis Redintegratio kezdetű zsinati dokumentum (http://www.katolikus.hu/zsinat/zs_05.html) hosszan beszél arról, hogy milyen közösségi lehetőségeink vannak az egyes egyházakkal, felekezetekkel.
Az apostoli folytonosság - a püspökök szentelésének megszakítás nélküli sora egészen az apostolokig visszamenően - nem egyetlen, s még csak nem is a legfőbb mérce abban a kérdésben, hogy ki tartozik Krisztus egyházához. Ezt sokkal inkább a hit szerinti hovatartozás határozza meg. Vélhetően azok a vallási közösségek, amelyek túlzott erővel próbálják igazolni az apostoli folytonosságukat, megvan a kockázat, hogy a lényegesebb köteléket háttérbe szorítják.


Tisztelt Lelkiatya!

Egy alkalommal már kerestem kérdésemmel, melyre választ is kaptam.
Most szeretném megkérdezni, hogy amennyiben római katolikusnak keresztelt gyermekem görög katolikusként lesz elsőáldozó, a későbbiekben római katolikus szertartás keretében bérmálkozhat-e?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Andrea

Természetesen. Ennek nincsen semmi akadálya. Bár teológiai értelemben az a jobb, ha előbb történik a bérmálás, vagyis a Szentlélek erejének átadása, és utána az Eucharisztia. Ezért van az, hogy a görögkatolikusoknál a keresztség után nyomban megadjuk a bérmálás szentségét, utóbbi időkben pedig vele együtt az Eucharisztiát is. Ez a három, úgynevezett bevezető szentség, melyet ősi hagyomány szerint egy szertartás keretében adunk át. A rítushoz tartozás azonban nem ezektől függ, még a keresztségtől sem - legalábbis a gyermekeknél -, hanem a szülők hovatartozásától.


Tisztelt lelkiatya.
Én vagyok az az aggódó édesanya aki a ,,nem tudta,hogy esküdött-e vagy sem a dohányzással kapcsolatban.Először is nagyon szépen köszönöm válaszát megnyugtatott amit írt,hálát adok Istennek,hogy rátaláltam önre,nagy segítséget tud adni a lelki szenvedőknek.Másrészt szeretnék kérdezni a válaszával kapcsolatban,egy gondolatát nem tudom értelmezni,hogy itt mire gondol a lelkiatya.Idézem: Csak arra jó, hogy megbontsa a lelki békéjét, következésképp a családjának a békéjét is, ráadásul szembefordítsa a jóságos Istennel, mivel olyan dolgot tulajdonít neki, amihez semmi köze sincsen".Onnan nem értem,hogy ez mit jelent,hogy mivel olyan dolgot tulajdonít neki,amihez semmi köze sincsen.Megkérhetném,hogy ezt fejtse ki nekem legyen szíves csak,hogy tisztán tudjam értelmezni.Mégegyszer nagyon köszönöm a segítségét,Áldja meg az Isten.
Köszönettel:T

Bocsásson meg, hogy nem fogalmaztam elég világosan. A rossz gondolat nem más, mint kísértés. Ha hallgatok rá, bűnt követek el. Éppen ezért kerülni kell, nem szabad hagyni, hogy hatalmába kerítsen. A kísértő ezen az úton akar eltávolítani minket az Istentől. Az Ön esetében ez a rossz gondolat azt késztette, hogy féljen az Isten büntetésétől. Holott Isten egyáltalán nem akarja Ön büntetni, amiatt, mert nem sikerült megtartania az ígéretét. Erre gondoltam, amikor azt írtam, hogy olyat tulajdonít Neki, ami Őbenne egyáltalán nincsen meg.


Kedves lelkiatya!

Az lenne a kérdésem, hogy mit tehetek az ellen,hogy engem mindig megtalál a baj, mindig csak nagy nehézségek árán sikerülnek a dolgaim, ok nélkül felhúzom magam a semmiért, másnak mindig olyan könnyen megadatik minden, másnak nem kiváncsiskodnak a magánéletéről (mert a közelmúltban meghalt édesapám és a városomban nagyon kiváncsiak az emberek), más mindig olyan könnyen vesz mindent. Mikor készültem a nyelvvizsgára, én mindent megtettem a siker érdekében, nem jártam hétközben bulizni, nem vállaltam plusz dolgot, csak azt csináltam ami a kötelességem és mégsem sikerült. Tudom, hogy a nyelvvizsgához szerencse is kell nem csak tanulás. Áprilisban megpróbáltam egy könnyebb fajtát. A szerencsés, sikeres embereknek mikor lesznek már gondjaik, hogy ököllel törlik majd a szemüket? Ne értse félre, nem kívánok senkinek semmi rosszat. A kivácsiskodóknak mondjam meg, hogy ne foglalkozzanak velünk és törődjenek a maguk dolgaival? Nem igazán hiszek a jó Istenben sem, mert úgy gondolom, hogy mindenki jobb, szebb, ügyesebb, okosabb mint én. Valamit nagyon rosszul csinálok? Válaszát előre is köszönöm. Ági.

Kedves Ági!
Helyesen tette fel a kérdést, mert azt keresi, hogy Önnek mit kell tennie, hogy ez a helyzet megváltozzon. Igen, Önnek kell változnia, hogy ez a rossz sorozat ne folytatódjon. A velünk történt eseményeket a legtöbbször nem tudjuk befolyásolni, azok történnek velünk, akár embereken keresztül érkezik hozzánk, akár személytelenül ér minket. A dolog ott dől el, hogy én hogyan fogadom.
Egy keleti történet szerint az egyik vándor meglát valami furcsa dolgot, és megrémül tőle, mert azt véli, hogy egy kígyó. Mire közelebb ér, meg is marja. A másik vándor is arra megy, és nézegeti a furcsa dolgot, majd megörül, mert úgy látja, hogy az egy kismadár. Mire odaér, az elkezd gyönyörűen énekelni. Olyan a világ, amilyennek látjuk. Van, aki azt mondja, olyan, mint a visszhang: amit belekiáltok, az jön vissza.
Minden bizonnyal sok keserűség érte már Önt. Ilyen az édesapja halála is – mely bármelyikünkkel előfordulhat, nem kerülhetjük el. Az érdeklődő kérdéseket kíváncsiskodásnak érzi. Hiba még az is, hogy másokkal hasonlítja önmagát. Ennek semmi alapja, de értelme sincs. Mindenki a maga életét éli, azzal számol el, amit kapott az Úrtól. A másik ember bajába nem látunk bele, csak a sajátunkat ismerjük.
Javaslom, hogy törekedjék úgy nézni más emberre, hogy próbálja megismerni az ő nehézségét, próbáljon együttérezni vele, és segíteni neki. Ha ezt teszi, jobban elterelődik a figyelme a saját bajairól. Másik tanácsom, hogy egyszer üljön le, és higgadtan gondolja át az életét. Keresse meg azt a tíz dolgot, amit kapott a Jóistentől, aminek örülhet, ami értékesebbé teszi vagy teheti az életét. Legalább tízet kell találnia, különben nem jól végezte ezt a játékot. Persze, tíznél sokkal több van, ez csak az első lépés lenne. Ezt kell folytatnia, hogy a látásmódja megváltozzon. Erre van, Ági, Önnek szüksége. Ha szemed ép, egész tested világos, de ha a szemed rossz, egész tested sötét (Lk 11,34).


Tisztelt Lelkiatya!

Arra a kérdésemre szeretnék kapni mi az elmúlt idöszakban nyugtalanít!! Gyerekkoromtól fogva rendszeres templombajáró ember vagyok!! 2002-ben kötöttem házasságot elsö férjemmel aki nem hívö emberként nem szogalmazta hoy templomban is megesküdjünk!! Valamiért én sem bántam! Utólag már sejtem, hogy a jó Isten vezérelt így mert válás lett a vége, családon belüli eröszak miatt!! Jelenlegi párommal már jó ideje együtt vagyunk 7 év és eljött az az idö amikor úgy gondoljuk hogy szeretnénk összekötni életünket hívatalos módon is!! Mivel az ö családja is vallásos reformátusok és én is járok templomba gyermekeim hittanra, felvetödött a kérdés hogy van-e rá lehetöség , hogy az Úr szine elött is fogadalmat tegyünk? Egyrészt mert számunkra így lenne teljes közös életünk másrészt pedig ugye a görögkatolikus egyházelöírja aki nem esküdött,nem gyónhat nem áldozhat!! Elfogadom, mert tudom hogy ez így van, de érdekelne hogy ha mód van rá hogy megesküdjünk ez változna-e?? Én katolikus vagyok még nem kötöttem házasságot Isten színe elött, a párom református, de elsö feleségével eskütek katolikus templomban ám ezen házasságból gyermeke nem született!!
Válaszát elöre is köszönöm!! Andrea

Kedves Andrea!
Nagyon helyénvaló gondolat, hogy a párjával az Úr Isten előtt is össze akarják kötni az életüket. Az első kérdés, hogy ezt mindketten végleges döntésnek szánják-e. Meg kell beszélniük, hogy most már valóban egész életükre megmaradnak-e ebben a kapcsolatban, ezt egymásnak (és Istennek) megígérik, s bármilyen nehéz is lesz az élethelyzetük, egymás mellett minden körülmények között kitartanak.
Ha igen, akkor keressék fel az illetékes görögkatolikus atyát, aki segíteni fog a szükséges dolgok elrendezésében. Egyik kérdése lesz majd, hogy mindketten szabadállapotúak-e. A leírásából ítélve Ön igen, de a jövendőbelije nem biztos. Ha ő érvényesen kötött korábban házasságot, akkor ez őt az első feleségéhez köti. Ebben az esetben nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert nem házasodhatnak össze. Ha így van, akkor nem tudok tanácsot adni, de az illető atya a személyes beszélgetésben bizonyosan. Tehát ekkor se adják fel!
Ha pedig a párja is szabadállapotú, akkor igazán semmi akadálya, hogy a házasságukat rendezhessék.


Kedves Lelkiatya!

Tudom, hogy már volt kérdés, de nem találtam választ arra, hogy mi történik a halálunk után a keresztény tanítások szerint. A Bibliát olvasva több lehetséges út fogalmazódott meg bennem:

1. Halál után közvetlenül elhagyja testét a lélek, és megy a pokolba, a tisztítótűzbe (van ilyen?), vagy egyből a mennybe (kicsi az esély).

2. Máshol azt olvashatjuk, hogy a halál a teljes megsemmisülés, a halottak nem tudnak és nem éreznek semmit, és tenni sem képesek semmit.

3. A föltámadás nem a halál után, hanem majd az ítélet napján következik be, ITT a Földön, hús-vér emberként (ahogy Jézus is tette).

Nem ellentmondások ezek?

Gyakran bizonyítékul hozzák fel azt a keresztények, hogy a halálból visszahozott emberek alagútról, fényről, boldogságról, testük elhagyásáról számolnak be. Sajnos az igazság az, hogy a visszahozott emberek nagy része semmit nem érzékelt, mint ha csak aludt volna.

Köszönöm előre is válaszát! De kérem, ne csak annyit írjon, hogy "nem tudhatjuk, mert onnét még nem jött vissza senki"!

Köszönettel:
József

Sajnos, pontos információval valóban nem szolgálhatok. Egyházunk tanítása azonban biztos, és vigasztaló.
Az életünk nem fejeződik be a halállal. Isten minden embernek örök életet ad. A halállal csak a földi életünk zárul le, de folytatódik az örökélet. Ha nem így volna, semmi értelme nem lenne az ember életének, sőt, az egész világnak sem.
Minden ember a halála után kilép az időből, ami a teremtett világnak a sajátos korlátja. A halál után olyan állapotba, helyzetbe kerül, ahol megszűnik az előbb és utóbb. Ezért nem lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy már akkor a mennybe vagy pokolba kerül-e, vagy csak később, amikor már minden ember meghalt. Mivel, ugye, nincsen: később.
A föltámadás nem ezen a földi életben folytatódó élet. Jézus világosan megmondta: ég és föld elmúlnak (Mt 24,35). Az nagyon földhöz ragadt gondolkodás, ha valaki ennek a földi életnek a folytatására tud csak gondolni. Az Isten világa egészen más, transzcendens. Ebbe a világba hív, akar fölemelni minket.
A halál utáni életnek nem a tetszhalálból visszatértek beszámolói adnak bizonyítékot. Arról csak néhány évtizede tudunk ilyen széles körben, s valóban nem egységesek a beszámolók. Jézus az, aki tapasztalható módon visszajött a halálból, éppen azért, hogy minket is átvezessen a halálból az életbe. Neki köszönhetjük hitünket a feltámadásban. Annak részleteiről azonban majd csak odaát bizonyosodhatunk meg.


Tisztelt lelkiatya.
Én római katolikus vagyok,vallásos.Házasságban élek és van 2 gyermekem.Minden nap imádkozom és Mária,Jézus képei több helyen ki vannak rakva a lakásomban.Minden gondomban,bajomban hozzájuk fordulok de a jókért köszönetet is mondok.Néhány hete azonban nem tud megnyugodni a lelkem már szinte teljesen felőröl egy gondolat.Én sajnos dohányzom és már többször próbáltam abbahagyni de sajnos mindig visszaszoktam,néhány hete azonban a szűzanyát hívtam segítségül,hogy adjon elég erőt,hogy abba tudjam hagyni végleg meg is ígértem neki,hogy abbahagyom attól a bizonyos naptól kezdve,és néhány nap után újra rágyújtottam nagy volt a kísértés mert a környezetemben akikkel napi kapcsolatban állok mindenki dohányzik,férj,barátnő,szomszédok.Egyrészről bánt,hogy a szűzanyának tett ígéretem nem tudtam megtartani teljesen és remélem ezért megbocsát nekem.Másrészt nem emlékszem hiába próbálom felidézni szó szerint az akkori beszélgetésemet a szűzanyával,hogy nem mondtam-e olyat az ígéretemen kívül,hogy,,esküszöm a gyerekeim életére",hogy abbahagyom attól a naptól a dohányzást.Nem szoktam esküdni semmire ezért nem értem magam miért jár azon az eszem azóta,hogy mi van akkor ha megesküdtem és nem tartottam be.Most újra kitűztem egy dátumot amikortól újra nekifutok mert a gyerekeimet fel kell nevelnem,nem lehet a cigarettától bajom mert ők a legfontosabbak nekem ezen a földön.Lelkiatya amitől rettegek és se éjjelem se nappalom ha megesküdtem valóban a gyerekeim életére,de nem tudom,hogy megtettem-e,hogy abbahagyom és nem sikerült attól a naptól betartani,nem fognak meghalni a gyerekeim ez miatt?Nagyon bűntudatom van nehogy valami bajuk legyen miattam.Köszönöm ,hogy megoszthattam önnel ezt a terhet és előre is köszönöm válaszát.
Köszönettel:T

Kedves Aggódó Édesanya!
Mindenekelőtt meg kell értenie, hogy gondolati kísértésről van szó, amelyet egész egyszerűen el kell űznie magától. Semmi jelentősége nincsen. Csak arra jó, hogy megbontsa a lelki békéjét, következésképp a családjának a békéjét is, ráadásul szembefordítsa a jóságos Istennel, mivel olyan dolgot tulajdonít neki, amihez semmi köze sincsen. Nem attól függ az ígéret, hogy milyen szavakkal mondta ki, hanem, hogy milyen lelkülettel. Ez a nagyon súlyos eskü nyilván csak később, mint rossz gondolat jutott eszébe. Ha valóban ilyen esküt tett volna, az úgy élne emlékében, mint a tűz, nem töprengene rajta, hogy vajon mondta-e vagy sem.
A másik fontos dolog, hogy megvan Önben a jó szándék a káros szenvedéllyel való leszámolásra, de még nem képes rá. Saját erejéből próbálja megtenni, és bár segítségül hívja a Szűzanyát, valójában mégis a saját elhatározásában bízik. Egyelőre nem sikerült. Ezért nem haragszik Önre senki Odaföntről. Természetesen próbálja újra és újra, de ha még mindig nem sikerül, ezt egyszerű bűnbánattal tegye az Úr lába elé, kérjen Tőle bocsánatot, és haladjon békével tovább a küzdelmében. Bízzon abban, hogy egyszer bekövetkezik ez a csoda az életében! Most már jól látja, hogy a saját erejéből erre képtelen. Adjon hálát az Úrnak, hogy Ő ennyire irgalmas, még a bukásait is megköszönheti Neki.
Még egy tanács. Még a gyermekeivel is megoszthatja, hogy ez milyen nehéz küzdelem Önnek, és kérje az ő imáikat is.


Dicsőség Jézus Krisztusnak
Kedves lelki atya szeretnék információt azzal kapcsolatosan ha Magyaroszágon élő és az egyház megyéhez tartozok ettől függetlenül lehetséges e hogy az orszáhgahtáron túl szeretnék szerzetes közösségbe lépni és ott élni szerzetesi életet milyen szükséges dokumentációkra vagy engedélyekre van szükség válaszát előre is köszönöm kedves lelki atya

Igen, lehetséges. Ennek jogi akadálya nincsen. Mégis nagyon meggondolandó egy ilyen lépés. A nyelvi nehézségeken túl számos egyéb megpróbáltatások is érik az embert, ha erre vállalkozik. Van rá példa, de éppen az ezekből származó tapasztalatok igazolják, hogy az egyébként sem könnyű szerzetes életet egy ilyen helyzet még tovább nehezíti. Tanácsom inkább, hogy lépjen be egy itthoni közösségbe, még ha az nem is tűnik tökéletesnek. Egyáltalán nem biztos, hogy a külföldi jobb, csak innen, messziről nézve annak látszik.Kedves atya!
Egyszer hallottam egy ilyet: "tiszteletbeli esperes". Ez létező titulus? Ha igen, akkor milyen jelentősége van?
Iza

Ha valaki esperesi kinevezést kapott, akkor rá van bízva egy egész kerület papsága. Általában idősebb, a papság körében nagyobb tekintélyű atyákat nevez ki a püspök esperesnek. Adódhat azonban, hogy az illetőt áthelyezik másik kerületbe, s ott nem ő tölti be ezt a tisztséget. Maga a cím azonban megmarad, őt szokták tiszteletbeli esperesnek mondani. Egyes egyházmegyékben elismerésként is adományozza a püspök ezt a címet anélkül, hogy valóságos kerületet bízna az illetőre. Ekkor is tiszteletbeli esperességről van szó.


Tisztelt Lelkiatya,
Ami irant erdeklodom, az foleg doctrinalis jellegu. Ahogy olvastam az Ujszovetsegi irasokat feltunt hogy az egyhaz milyen nyilt allasponton volt kezdetben ( as elso evekben ) doctrinalis kerdesekben. Nem volt egy kiforrott theologiai rendszer, ami minden hivo altal elfogadott lett volna. St. Pal theologiaja es az O-szovetsegi biblia kereszteny ertelmezese vita targya lehetett. Harom peldat hozok fel erre:
Az uj hivok olvastak es tanulmanyoztak az irasokat hogy megtudjak "ugyvannak-e ezek"
(szorol szora ideztem ) Mashol St.Pal rosszalva hegyzi meg hogy a gyulekezet megoszlott, vannak "akik Chrisztus-ei, es akik Pal-ei" Itt az a fontos, hogy akik a ketto allaspontot nem tudtak ossze-egyeztetni, nem lettek kizarva a gyulekezetbol. St. Peter folytatta a torveny altal megkivant "cselekedeteket" es maguszta azzal hogy "kepmutatonak" tartotta Pal ( valoszinu hogy nem fogadta el mindenben Pal tanitasat.) Ugyancsak erdekes, hogy Mathias evangeliumat a korai egyhaz, mar teljesem St.Pal felugyelete alatt, kanonizalta, annak ellenere hogy a Jezus magatartasa a torveny iranyaban ebben az evangeliumban Pal theologiajanak ellentmond.
Mindezek utan felmerul a kerdes hogy mennyire "nyilt" a mai egyhaz doctrinalis kerdesekben. Mennyiben ervenyesul a Vatican II -es "lelkiismereti szabadsag"?
Bun-e ha valaki mas meggyozodesre jut mint az egyhaz hivatalos tanitasa ilyen kerdesekben, vagy a bun csak erkolcsi termeszetu "dissent" re szoritkozik. Hol a hatara annak ami vitathato, es ami nem vitathato es ez utobbi esetben ha valaki nem koveti a tanitast, talan nemcsak bunos, hanem hivatalosan is "excummunikalja" magat az egyhazbol? ( gondolom Jezus feltamadasa nem vitathato, sem a St. Haromsag tana. de mi a helyzet az u.n. "megvaltas" doctrinajaval, es hogy Jezus, a "kiralyi messias", David fia??)
Ezek tisztazasaert elore is koszonom valaszat.

Az újszövetségi iratokban valóban nem található kiforrott teológia rendszer. Jézus életpéldáját és tanítását adták tovább, ki-ki a maga ismeretei, a maga adottságai szerint. Ezek azonban nem ellentétesek, hanem kiegészítik egymást, s ezek alapján épült tovább az egyház egységes bár mind a mai napig nagyon gazdag és sokszínű tanítása.
Az Ön által hozott példákat némileg pontosítanom kell. Nem az új hívők, hanem a zsinagógában lévők forgatták az írásokat, hogy úgy van-e, és amikor erről megbizonyosodtak, akkor lettek hívőkké és keresztényekké (Apcsel 17,11). A másik helyen Szent Pál valóban korholja a korintusi híveket, hogy megoszlottak, s éppen úgy megfeddi azokat, akik Pállal - azaz vele - tartanak, mint akik Péterrel, Apollóval vagy Krisztussal. Vélhetően nem tanításbeli különbségről van szó - legalábbis erre nincsen utalás a szövegben - hanem az egyes emberekhez való ragaszkodás miatti pártokra szakadásról (1Kor 1,11-13).
Arról nincs tudomásom, hogy Pál felügyelete alatt kanonizálták volna Máté evangéliumát. A törvény felfogásában pedig nincsen ellentét az Evangélium és Szent Pál teológiája között, csupán eltérő szemlélet jelenik meg.
Ahogyan említi, a teológiában létezik az igazságok hierarchiája. De minden egyes tantételről lehet, szabad vitázni, hiszen az a cél, hogy azokat minél jobban és minél mélyebben megértsük. Azt feltételezni, hogy egy-egy ember jobban tudja, helyesebben ismeri az igazságot, mint az Egyház kétezer éves hagyománya, az enyhén szólva a bölcsesség hiányára utal. Mindenesetre exkomunikációról, kiközösítésről szó sincs abban az esetben, amikor valaki nem fogadja el az Egyháznak egyik vagy másik tanítását. Az őskeresztény egyház ezt az eszközt sokkal erőteljesebben használta, de akkor is fegyelmi, erkölcsi okokból, nem pedig tanbeli különbségek miatt. Ez ma sincsen másként.


Tisztelt Lelkiatya!

A Hiszekegy Görög katolikus változatát keresném, de nem találom. Előre is köszönöm a segítségét!

Nincs a Hiszekegynek külön görögkatolikus változata. Az esetleg érzékelhető különbség abból adódik, hogy a római katolikus szentmisén többnyire az Apostoli hitvallást mondják, és az ökumenikus istentiszteleteken is inkább ez hangzik el. A mi szertartásainkban a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás szövegét használjuk, de az egész Katolikus Egyháznak is saját hitvallása.
A szövege megtalálható a honlapunkon a liturgia/szertarásaink/Aranyszájú Szent János Liturgiája szövegén belül.


Krisztus Feltámadt!
Tisztelt Lelkiatya!
Egy korábbi kérdésre a válaszában ezt olvastam és erről érdeklődnék: "Ám ebben az esetben sem lehet római katolikusból görögkatolikus áldozópap. Ez csak egészen kivételes esetben történhet meg (például, ha az átlépni kívánó felmenő rokonai között volt görögkatolikus)."
A kérdésem az lenne, hogy meddig számít a felmenő rokonság? pl. az számításba jöhet-e ha nekem a dédszüleim görögkatolikusok volt, a dédnagyapám görögkatolikus kántortanító volt. Ebben az esetben belőlem lehetne latin rítusú katolikusként görögkatolikus pap?
Köszönettel: László

Igen, ilyen helyzet jobban indokolja a rítusváltást.


Tisztelt Lelkiatya!
Péter vagyok és egy fontos kérdésben szeretnék tanácsot kérni
Öntől. Római katolikus hívő vagyok és az egyik kedvelt időtöltésem
a zenehallgatás. Ezzel eddig ugye semmi "gond" nincs, az én
kedvenceim a dallamos rock/metal zenekarok közül valók, előre
leszögezném, hogy nem az a fajta keresztényellenes rockzenekarok
közül valók, hanem pl. ezek: Edda, Omega, Ossian, Kárpátia,
Stratovarius (finn), Bon Jovi és hasonlók.
Bevallom, hogy sokáig én is birtokoltam nyíltan okkult, s...ista
death meg black-metal cd-ket (death halált, black feketét jelent),
azonban ezektől megszabadultam. Érdekes, hogy egyből erősödni véltem
magamat a hitben...
A fenti zenekarokat én a keresztény hittel összeegyeztethetőnek tartom,
nem mentálisan rombolónak (az a death/black metal).
Az Ossian pl. azt írja magáról: 25 éve létezik immár az Ossian név,
ami mindig jelentse a kívülállást, a meg nem alkuvást, mégis a TOLERANCIÁT és a SZERETETET (pl. Isten = a szeretet).
Vagy pl. Edda: egy éjszaka volt a kísértés, de győzőtt a HIT és győzőtt
a fény.
A leírtakkal kapcsolatban kérném a Lelkiatya véleményét is,
köszönettel.

A zene jelentősen befolyásolja az embernek nem csak a hangulatát, de - főként fiataloknál - a személyiség fejlődését is. Nem mindegy, tehát, hogy mit hallgatunk. A könnyűzene is tartalmaz olykor jó zenei megoldásokat, és a szövegek is hordoznak mély tartalmat. Ez akkor természetes, ha őszinte zenéről van szó, tehát nem csak a sikerért, a bevételért játszanak, hanem egyfajta küldetéstudattal közölni is akarnak valami üzenetet.
Sajnos vannak zenekarok, amelyek kifejezetten romboló tartalmú üzenetet és ehhez igazodó még rombolóbb hatású zenét nyújtanak. Ezeket mindenképpen kerülni kell. Szükség volna felvilágosító filmekre, előadásokra, amelyek megtanítják, hogy melyek ezek a zenék és együttesek, amelyeknek még akkor sem volna szabad hallgatni a zenéjét, ha a szöveget nem is értjük. Sajnos, nem vagyok járatos ezen a területen, hogy egy egyszerű felsorolást adjak, mely együtteseket kerüljük. De amire Ön is utal, az segít eligazodni. Ha az együttes nevében vagy dalszövegeiben halál, fekete, pokol, sátán vagy efféle szerepel, ezek, vélhetően, nem csak ötletszerűen kerülnek oda, ezekkel szándéka van a szerzőnek. Mondom, ezeket mindenképp kerülni kell. A többi együttest lehet hallgatni, de lassan érdemes egyre értékesebb, egyre fajsúlyosabb zenét is megismerni, míg el nem jut oda az ember, hogy értékeli, érti és szereti a Bach muzsikát, amelyre talán méltán mondhatjuk, hogy az zeneművészet csúcsát képviseli. (Persze, sok más társával együtt.)


Tisztelt Lelkiatya!
Római katolikus vagyok,de már rég óta gondolkoztam és eldöntöttem hogy Görög katolikus szeretnék lenni.Sokkal jobban tetszik a liturgia.Mivel csak görög katolikus férfiből lehet görög katolikus pap,ezért szeretnék én is görög katolikus lenne,mert a görög katolikus liturgiát szeretném végezni majd.Mit kell tennem hogy görög katolikus lehessek?
Köszönettel:Mihály

Kedves Mihály!
Római katolikus lévén semmi szükség nincsen arra, hogy a rítusát megváltoztassa, hiszen így is eljárhat minden görögkatolikus szertartásra, részesülhet a szentségekben, részt vehet minden rendezvényen, melyeket görkat. egyházunk hirdet és szervez.
Nyomós indok alapján lehet rítust változtatni, de ehhez mindkét püspök (az elbocsátó és a befogadó) írásbeli beleegyezése szükséges. Ám ebben az esetben sem lehet római katolikusból görögkatolikus áldozópap. Ez csak egészen kivételes esetben történhet meg (például, ha az átlépni kívánó felmenő rokonai között volt görögkatolikus).


Tisztelt Lelkiatya!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a görögkatolikusok hisznek-e a tisztítótűz létezésében, és ha igen vagy nem, akkor mi ennek a magyarázata?
Előre is köszönöm a válaszát: Panna

A II. Vatikáni zsinat e témával kapcsolatban mindössze ennyit mond: Amíg el nem jő az Úr, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsőült állapotban vannak.
A katolikus egyház álláspontja a következő: megvan a lehetősége egyfajta halál utáni tisztulásnak, amin nem valami helyet kell elképzelnünk, ahol különféle kínzásokat kell büntetésül elviselni, amely után nyerhetné el a lélek az örök élet jutalmát. Hogyan is beszélhetnénk a halál után bármiféle időről és helyről? Azok mind e világ rendjébe tartozó kategóriák.
A keresztény ember arra törekszik, hogy életében minél inkább kiüresedve átadjon lelkében minden helyet a Szentléleknek. átmennie, ahol lebomlik rólunk mindaz, ami felesleges, ami még gátol Isten felé. Ezt hiszik mind a katolikusok, mind az ortodoxok. Tehát a görögkatolikusok is.


Tisztelt Lelkiatya!

A "Bűn az öngyilkosság?" kérdésre adott válaszával kapcsolatban szeretnék kérdezni és reagálni.
...

Kedves Walaki!
Mivel nem lelki kérdésre kért választ, hanem saját gondolatait mondta el a fölvetett dologgal kapcsolatban, ezért a véleményét továbbítottuk a Fórum rovatba. Ott másnak is van lehetősége hozzászólni.
Annál is inkább, mivel más is megfogalmazta az ezzel kapcsolatos gondolatait, s azt is oda irányítottuk


Tisztelt Lelkiatya.
Nagyon szépen köszönöm a válaszát és mind azt amit irt, és igen ma reggel elmentem a templomba ahova eddig nem jártam, beszéltem egy kedves nénivel és nagyon jól esett.
Azt mondják isten megbocsát és ismeri minden titkunk, tud rolunk mindent, és hogy isten bennünk lakik, bennünk él ugy ahogy mi saját magunk. Ha én nem tudom magamnak megbocsátani a hazugságom akkor isten sem, és az akit mindennél jóbban szeretek az sem pedig akkor benne is ott él isten, miért van ez, pedig oly nagyon szeretem és nem tudok nélküle élni ezt isten bocsássa meg nekem de nem is szeretnék, nélküle nincs értelme semminek, nekem ő jelent mindent ő az élet.Bárcsak eltudnám önnek mondani mind azt amit érzek, de ha isten ismer és tudja mit tettem miért büntet még ennél jóbban, egy hazugság egy élet, és örök szenvedés, soha nem kértem semmit csak élni szerettem volna boldogan.
Köszönöm Lelkiatya és Isten áldja meg önt.
Tisztelettel: H. Zoltán

Kedves Zoltán!
Fontos, hogy ne csak egyszer menjen el a templomba, hanem szokjon hozzá, hogy rendszeresen elmegy oda. Így az életének részévé válik, hogy a Jóistenről hall, megtanul vele beszélgetni. Egész egyszerűen azáltal, hogy rendszeresen eljár a templomba, azt fogja észrevenni, hogy a szívében már beszélget is az Istennel.
Ez azért is fontos, mert még sok mindent meg kell tudnia Róla. Ő akkor is megbocsát, ha mi nem tudunk magunknak megbocsátani. Az a baj, hogy ilyenkor még mi magunk nem vagyunk képesek befogadni az Ő szeretetét, irgalmát. Mintha zsilip zárná el a vizet, a zsilip másik oldala pedig száraz marad.
Tudnia kell azt is, hogy az Isten nem büntet bennünket. A saját tetteink következményei miatt szenvedünk, de Isten éppen azt akarja, hogy ki tudjunk emelkedni a saját tetteink sötétségéből. Ennek is az a módja, hogy keresi Ővele a kapcsolatot, beszélget Vele. Javaslom, hogy gyakorolja a hálaadást. Menjen be a templomba és köszönjön meg mindent, amit kapott az életében. Ezt tegye meg többször is. Ez is egyre inkább segíti majd megnyílni azt a bizonyos zsilipet, a szíve ajtaját.


DJK Szép napot! Plébános Úr! Hol kell jelentkezni annak aki szerzetesnő szeretne lenni

Szerzetesnek mindig adott közösségbe lehet jelentkezni. Érdemes felkeresnie a lakhelyéhez legközelebb eső szerzetesházat, és ott beszélnie az elöljáróval, aki ellátja további tanácsokkal. Ha nem ismer a közelében szerzetesházat, akkor a következő címen böngészhet: http://uj.katolikus.hu/adattar.php?h=13


Kedves Lelkiatya!
Mit jelent a kínai hazafias egyház? Mit foglal magába?
Egységben vannak a Szentszékkel?
Válaszát köszönöm,
Gábor

A kínai hazafias egyház nincs egységben a Szentszékkel. Az 1949-es kommunista hatalomátvétel után nem sokkal hozták létre ezt a nemzeti egyházat, amely püspököket is szentelt, de ezeket Róma nem ismerte el. Ma már a Vatikán tárgyal a nemzeti egyház képviselőivel, és lehetőséget ad arra, hogy a kinevezett püspökök utólag fejezzék ki Rómával való egységüket.
Kínában létezik a földalatti egyház is, amely egyáltalán nem egységes és nem mindig van egységben Rómával sem. Kinában a katolikus egyház helyzete rendkívül bonyolult. Részletesebben a http://terebess.hu/keletkultinfo/salat1.html címen lehet erről olvasni.


Szeretném megkérdezni, hogy hol találok információt a görög katolikus egyház hierarchikus felépítéséről. Engem az úgynevezett "rangok" és beosztások érdekelnének.
Köszönettel, Ivánka Istvánné

Nem sok rang és beosztás van a görögkatolikus egyházunkban. S minthogy nem is hiszem, hogy valahol egybeszerkesztve megtalálná, hamar leírom.
A vezető a püspök. Vannak helynökök (egyházmegyénkben három), akik őt helyettesíthetik majdnem minden dologban. Két helynöki tisztség van még, amely nem jelenti a püspök helyettesítését: a gazdasági és a bírósági helynök.
Az egyházmegyét esperesi kerületekre osztjuk. Minden kerületnek van egy felelős vezetője, az esperes. Általában hat-nyolc parókia tartozik egy kerületbe. Több esperesi kerület (általában három) alkot egy főesperességet, ezek élén állnak a főesperesek. A nagyobb parókiákon esetleg több pap is teljesít szolgálatot, akkor a vezető a parókus, a beosztott lelkész(ek) pedig a káplán(ok).
Ez az egyházunk hagyományos fölépítése. A parókiák mellett azonban egyre több oktatási és szociális intézményünk van. Ezek mindegyikében teljesít szolgálatot áldozópap - vagy főállásban, vagy csak oldallagosan - de ők is mind a helyi parókus vezetése alá tartoznak.


Tisztelt Lelkiatya!

Bűn az öngyilkosság?

Köszönettel:V

Igen, nagyon súlyos bűn. Talán erre lehet legvalóságosabban mondani, hogy halálos bűn. Nem csak azért, mert utána következik a halál, hanem, mert utána a lelki halál következik. Az ember utolsó tette egy gyilkosság, amit már megbánni sem tud, tehát az örök kárhozat következik utána.
Iszonyú hazugság, becsapás a sátán részéről, amikor ezzel a gondolattal kísért, és azt próbálja elhitetni, hogy ha az ember véget vet az életének, akkor megszűnnek a fájdalmak, megszűnik a kilátástalanság. Épp ellenkezőleg, csak még szörnyűbb pokol következik utána, amit a kísértő elfed, vagy az ember saját magát becsapva le akar tagadni.
Nem, még ha nehéznek is tűnik az élet, küzdeni kell, és előbb vagy utóbb megnyílik a megoldás kapuja, s szépen arra lehet, arra kell tovább menni.


Tisztelt Lelkiatya!

Hogyan lehet civil férfiból alszerpap?

Köszönettel: M

A saját püspöknek kell benyújtani a kérelmet, amelyben bemutatkozásképpen önmagáról is ír. Szükséges még ehhez a beadványhoz a saját parókus ajánlása is. Aki ezeket eljuttatja a püspökségre, utána megkapja a tájékoztatást a további szükséges lépésekről.


Tisztelt Lelkiatya.
Életem legnagyobb bajával fordulók önhöz és kérem segitségét, pedig tudom nem érdemlem meg. Nem járok templomba nem ismerek imákat csak amit magam hirtelen kitalálók és elmondom. Olyat tettem amit még én sem tudok magamnak megbocsátani, hazudtam amit nem soha nem szoktam és annak hazudtam akit mindennél jobban szeretek akiért ha kell az életem is oda adnám bármikor, tudja hogy szeretem és hogy öszintén tiszta szivböl és feltétel nélkül de most nem beszél velem és ugy érzem többet nem is fog, nélküle értelmetlen minden. Kértem istent hogy hallgasson meg hogy bocsássa meg a bünöm, hogy engedje hogy vele élhessem le az életem, nem tudom hogy hallotta e az imám amit tiszta szivböl kértem, halotta e hogy kértem hogy segitsen hogy ujra vele lehessek, boldogan.
Kérem önt Lelkiatya és kérem Istent hogy bocsássák meg a bünöm és hogy Isten adjon esélyt hogy azzal élehessek akit mindennél jobban szeretek. Köszönöm Lelkiatya
H. Zoltán

Kedves Zoltán!
Láthatóan a szíve diktálja, hogy az Istenhez forduljon, sőt, saját szavaival fejezze ki iránta a hódolatát. Fontos, hogy ne csak akkor szólítsa Őt, amikor bajban van, amikor valamit nagyon kérni akar Tőle, hanem máskor is. Ne feledje sohasem megköszönni is azt, amik kapott. Ha ezt rendszeresen teszi, egyre jobban látja majd, hogy nap nap után mennyi mindent kap a Jóistentől. Azt mondja, nem szokott járni templomba. Javaslom, hogy menjen el olykor. Ott jobb imádkozni, ott békére talál az ember lelke.
E mostani tettét is a templomban tárja föl az Úrnak, ott kérjen Tőle bocsánatot, és utána pedig azt, hogy segítsen jóvátenni. Hogy a kedvese mikor fog megbocsátani, ez nem az Isten jóságán múlik. Ebben őneki szabad akarata van. De ha megtalálja lelkében a békét, és úgy közeledik feléje, akkor idővel enyhülni fog, és megérzi az Ön közeledésében is a tiszta szeretetet. Hogy ez a béke minél nagyobb legyen, azért imádkozzon minél többet!


Kedves Lelkiatya!

Az evangéliumokban szereplő Nikodémusról szeretnék kérdezni. Ő főtanács tagja volt, tehát zsidó, mégis hogy lehet görög neve?

István

Jézus korában már nagyon elterjedt volt a hellén kultúra. Egyes próféták, rabbik, tanítók nagy erővel tiltakoztak ellene - egyebek között erről szól a Makkabeusok könyve -, mégis jelentős hatással volt a vallásos zsidó emberekre is. Más görög eredetű névvel is találkozunk az Újszövetségi iratokban (András, Fülöp, Bertalan, stb.).


DJK!

Kedves Lelkiatya!

Az utolsó ítéletkor a tanítás szerint számon kérik rajtunk, hogy cselekedtünk-e önzetlenül jót embertársainkkal. A családtagokkal (szülők, gyerekek, nagyszülők) önzetlenül tett jó is számít-e majd? (Hiszen hozzájuk különleges kötelék fűz, mely szinte parancsolja az önzetlen jótettet).

Válaszát köszönöm:

K.

Sőt, elsősorban ővelük kapcsolatban kell megélnünk az önzetlen szeretetet. Természetesen kötelességünk is, de kötelességünk ez mindenki felé. Akikkel legtöbbet vagyunk, akikhez legközelebb állunk, azok felé kell sugározni leginkább a szeretetet.


Tisztelt Lelkiatya!

Véleményem szerint, a görögkatolikus egyházban levő papok prédikációjának a színvonala igen alacsony.
Vasárnapról vasárnapra a visszamondott evangéliumot hallják az emberek, de mélyebb gondolatokat nem, pedig a színvonalas beszéd igen fontos abban, hogy az embereket a papok istenhez vezessék, különösen ebben a világban, ahol a biológia kutatások megcáfolják Istent és ezért egyre többen elfordulnak. Nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a műveltségre, a filozófikus gondolkodásra, hogy színvonalas beszédekkel, meggyőzzék az embereket,mert a szóvirágok amelyeket hallunk igen szépek, de nem meggyőzőek.
Példaként csak egy ismert televízión szereplő egyházat említenék, azon egyház vezetője, minden vasárnap igen felkészült, ebből fakadóan igen sokan látogatják. Meglátásom szerint, az a vezető, csupán a bibliát nyitotta ki, de a benne rejlő összefüggéseket maximálisan átlátta (és bár nem a Jézus Krisztus által alapított egyház vezetője, DE NEM BESZÉLT HÜLYESÉGET!).
Érdekelne, hogy mi a Lelkiatya véleménye erről a dologról, mivel én úgy gondolom, hogy annak idején Jézus tanítványai és Pál apostol is igen meggyőzően felkészülten érveltek a világ minden táján, aminek köszönhetően Isten nevét sikeresen elterjeszthették.
Köszönöm válaszát!
Tisztelettel: Levente

Kedves Levente!
Nem mindenben értek egyet Önnel. Igaz, nekem nincs alkalmam sok pap prédikációját hallgatni, hiszen csak ilyen helyzetben lehetne ennyire általános véleményt megfogalmazni. Akiket szoktam hallgatni, azoktól mindig tanulok valamit. Sok múlik azon, hogy hogyan hallgatja az ember.
Nem ismerek olyan biológiai kutatási eredményt, ami cáfolná Istent vagy az Ő létét. Ha erről jelenne meg bármilyen ismeretterjesztő anyag, az nyilvánvalóan felszínes, tudománytalan írás lenne, hiszen Isten létét sem bizonyítani sem cáfolni a természettudományok által nem lehet. Ugyanis teljesen más területtel foglalkoznak.
Kétségtelenül nagy hangsúlyt kell fektetni a felkészültségre, de az embereket nem a színvonalas beszédekkel lehet meggyőzni. Azok esetleg elgondolkodásra késztethetik őket, amely nagyon hasznos, és jó alapja a hitre térésnek, a hitben való megerősödésnek, de a meggyőződés sohasem csupán értelmi belátáson alapszik.
Nem volt alkalmam még a televízióban ennek az egyházi vezetőnek a beszédét hallgatni, de bármilyen fölkészült és meggyőző legyen is, ha az igazságtól eltérő dolgot hirdet, nem kíséri az Isten áldása (Gal 1,8).
Krisztus evangéliumának hirdetése nem a filozofikus gondolkodás, hanem elsősorban az azt hirdető ember életpéldája által válik meggyőzővé. Az apostolok a Szentlélekkel eltelve hirdették erővel és hatékonysággal az evangéliumot, jól lehet sokan közülük tanulatlan emberek voltak (ApCsel 4,13).


Kedves Lelkiatya!
Bűnnek számít-e fogadóirodában dolgozni,ahol az emberek a pénzüket kockáztatják?Nemrégiben kezdtem el egy ilyen helyen dolgozni,nem a legnagyobb tétekkel játszanak,.de van aki sok pénzt feltesz rá,pedig okosabb dolgokra is lehetne azt költeni,vagy odaadni a rászorulóknak.Nem volt más munkalehetőség,így éltem a lehetőséggel.A munkaadókkal nincs gond.Csak ez egy keresztény ember számára teljesen más környezet,nem vagyok jártas ilyen dolgokban,nem tudom helyes-e,hogy ezen ahelyen dolgozom.
Válaszát előre is köszönöm!
Tina

Kedves Tina!
A kérdésfölvetése teljesen jogos. Nagy kár, hogy egyáltalán léteznek olyan gépek, játékok, rendszerek, ahol az emberek szórják a pénzüket akár szenvedélyből akár csak szórakozásból. Nem volna szabad ilyennek lennie. A bűnt az követi el, aki ilyet létesít, működtet vagy fenntart. Ön nyilván jó szándékkal keresett munkát, így jutott ehhez a céghez. Jobb lenne, ha más munkát találna, de nem követ el bűnt azzal, hogy itt dolgozik. Bizonyos mértékben kényszer helyzet, hiszen az is fontos, hogy legyen munkája.
Azt tanácsolom, hogy végezze a mostani feladatát a legnagyobb keresztény elhivatottsággal. Mivel ennek során sok emberrel találkozik, azok felé mindig próbálja a krisztusi szeretetet közvetíteni. Most ezt tudja tenni. Ha pedig mégis adódik más munka, amely közelebb áll az Evangélium szelleméhez, csak akkor váltson.


Kedves Lelkiatya!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Házasság kötéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Én görög katolikus vagyok, a menyasszonyom pedig római katolikus. Házasságot szeretnénk kötni, római katolikus templomban. A házasságkötéshez keresztlevélre lenne szükségem, amelyet kértem az Atyától, ahol megkereszteltek, de ő nem adta ki nekem. Írtam kérvényt is a püspökségre, már több mint két hónapja, de arra sem jött semmi válasz. Az esküvőnk időpontja már közeleg, azt szeretném kérdezni, ilyen helyzetben mi tévő legyek?

A Keleti Kódex 831. kánonja szerint: A házasságot a jegyes fél parókusa előtt kössék meg, hacsak a részleges jog mást nem tartalmaz vagy megfelelő ok nem mentesít.
Nálunk, Magyarországon ez azt jelenti, hogy bármelyik jegyesfél rítusa szerint érvényesen meg lehet kötni a házasságot. A keresztlevelet az illető helyről ki kell adni. Ha a püspökségre is írt már, akkor azt javaslom, hogy vagy írjon újra, vagy telefonáljon oda, hátha elkeveredett a levél a postán. Ha a helyi pap valami miatt nem hajlandó az együttműködésre, akkor a püspök atya fogja orvosolni a nehézséget.


Kedves Lelkiatya!
Tanácsot szeretnék kérni egy bizonyos ügyben.
Római katolikus vagyok és érdekelne az egyház állásfoglalása a válással kapcsolatban.
Tudom, hogy nem támogatja, vallásos vagyok, ez fontos nekem nagyon. Csak ezért nem fogtam még bele.
Szóval tudom, hogy nem támogatja, de mi a helyzet abban az esetbe, ha az ember már nem bírja tovább a a bántalmazásokat lelkileg. A férjem-nem fizikailag-hanem lelkileg bántalmaz, ahogy csak tud. Több, mint 2 éve tart már ez a lelki terror, megfélemlítés, szabad akaratom felszámolása. Igyekszem mindent megtenni neki, nem okot adva erre. DE mára már az egészségem, és az idegrendszerem is kezd tönkremenni. Ha így megy tovább belepusztulok! Ebben az esetben sem ad lehetőséget az egyház a válásra?

Azt írja, több, mint két éve tart ez a szörnyű állapot. Ha ez azt jelenti, hogy mindjárt a házasságuk kezdetétől fogva, akkor alaposan megkérdőjelezhető, hogy miféle házassági indokok alapján kötötték össze az életüket. Ha így van, ez nyomós ok arra, hogy egyházi bíróságon keresse élete boldogtalanságának az okát.
Ha már több év óta házasok, és csak az utóbbi időben vált ilyenné a férje, akkor pedig az ennek kiváltó okát kell megkeresni. Nyilvánvalóan van valamilyen oka. Persze, ha Ön egyedül van ebben, akkor nagyon nehéz józanul és higgadtan cselekednie. A legjobb szándék vezette abban, hogy eddig teljes erejét összeszedve próbált mindent elviselni, de már fogytán az emberi ereje. El is fog fogyni, mert az véges. Kell, hogy találjon olyan lelkiatyát, akivel ezekről a dolgokról tud beszélgetni. Ha netán a lakóhelyén valami ok miatt nem talál ilyet, akkor keressen más helyen, de mindenképpen legyen pap, akivel ezt meg tudja osztani, aki Önnek tanácsot, bátorítást, erőt tud adni.
Keresni kell tehát az okot és a megoldás lehetőségét. Mai világunkra jellemző, hogy a megoldás keresésében első lépésként a válásra gondolnak. Holott ez csakis a legvégső lehet. Azzal egyetértek, hogy nem szabad így folytatni, vagy egyáltalán hagyni folytatódni ezt a helyzetet. Valóban teljesen tönkre mehet ebben. Nem ezt kéri, nem ezt várja Öntől az Úr. Más megoldást kínál. De ne zárja rövidre azzal, hogy elválik a férjétől, hogy elhagyja őt. Keresse az okot, keresse a megoldást, keressen ehhez hiteles tanácsadót.
Amikor nem mutatkozik semmi egyéb megoldás, akkor az Egyház lehetőséget ad az elválásra. Ezt is a lelkiatyával kell megbeszélnie. Viszont, ha a házasságuk érvényesen lett megkötve, akkor Önnek nincs lehetősége újra házasságot kötni valaki mással. Mégis élhet továbbra is békében és nagy lelki mélységben. Részesülhet a szentségekben.
Azt remélem, azonban, hogy megtalálja azt a rejtélyes okot, amiért ilyen lett a férje, és sikerül kigyógyítania belőle. Imádkozzék ezért sokat! Én is fogok imádkozni érte.


Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves Lelkiatya,

az lenne a kérdésem, hogy miért van az, hogy elítéljük a háborúskodást, ha megütnek, tartsd oda a másik orcád, az ölés bűn, de ennek ellenére régebben is megszentelték a csatába indulók zászlóit, illetve ma is vannak tábori lelkészek a hadseregben. Nekem ez ellentmondás. Mert például meggyón egy katona, aztán pedig meg járőrözni például Afganisztánban, és ha szembe találja valakivel magát, akkor az marad életben, aki először fog lőni. Holott például Afganisztánhoz még hazaszeretet sem köti, csak a zsold.
Egy kicsit kusza lett a kérdésem, de remélem lehet érteni, hogy mi a dilemmám.
Válaszát előre is köszönöm: P

Hogy ne ítélnénk el a háborúskodást, amely embereket fordít egymással szembe, terjeszti az erőszakot, az ebből fakadó számost egyéb bűnt?
Súlyos és szerintem megoldhatatlan kérdés, hogy mit tegyen az ember, ha háborús helyzetbe kerül. Tanácsom, hogy erről nem érdemes töprengeni, szóvitákba bocsátkozni, mert lehet, hogy most meg tudunk fogalmazni szépen hangzó elveket, de ki tudja, hogy az adott helyzetben melyikünk hogyan viselkedne? Törekedjünk arra, hogy a béke idejében is mindig békességszerzők legyünk (Mt 5,9), akkor van reményünk, hogy más helyzetben is ezt a magatartást tudjuk követni.
Azok a katonák, akik bármilyen okból háborús helyzetbe kerülnek, még jobban rászorulnak az imádságra, a lelki támaszra, az Egyház áldására.
Azt nem látom át, hogy Afganisztában mi a szerepe a magyar katonáknak, de amennyire értesültem róla, egyáltalán nem lövöldözni mennek oda, hanem rendfenntartás a feladatuk. Erőszak cselekedet viszont, sajnos mindenütt van, idehaza is. Szóval, itt is, ott is van feladata a békességszerzőknek. Elsősorban mi magunk legyünk azok!
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   lablec

emft_eu uszt hu-ro nka

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat