Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


Tegye fel kérdését a lelkiatyának!
(IP-cím: 54.81.111.60)


Mennyi kilenc meg kilenc? (számmal)


Dicsértessék Jézus Krisztusnak!
Érdeklődni szeretnék, hogy a görögkatolikus egyház szabályai szerint kinek kötelessége egyházadót fizetni?
Ha a családban az anya katolikus, befizette az adót, akkor a gyerekekért is kell fejenként fizetni?
Én eddig úgy tudtam, ha a gyerek már önálló háztartásban él, akkor kell maga után is a hozzájárulást fizetni.
Köszönöm a válaszát!

A Katolikus Egyház keresőnként javasolja a jövedelem 1 %-ának befizetését. Hangsúlyozom azt a javasolja szó használatát, hiszen valójában önkéntes hozzájárulásról van szó. Természetesen erkölcsi kötelességünk az Egyházat anyagi hozzájárulással is támogatni (ld. az Egyház 5. parancsa).
A keleti jog pedig így ír erről: Az illetékes hatóságnak joga van hozzá, hogy a krisztushívőktől megkívánja mindazt, ami az Egyház sajátos céljaihoz szükséges (CCEO 1011. kán.)
Római katolikus előírásokat itt lehet megtalálni: http://lexikon.katolikus.hu/E/egyh%C3%A1zi%20ad%C3%B3.html
A Katolikus Püspöki Kar 1994-ben úgy rendelkezett, hogy Magyarországon a hívők önkéntes hozzájárulás útján vesznek részt az Egyház anyagi szükségleteinek fedezésében. Általános irányelv az, hogy az összeg a kereső hívők évi átlagkeresetének legalább 1%-a legyen.


Kedves Lelkiatya!
Az egyik ismerősömtől kaptam egy füzetet, mely címe Mai Ige. Megkerestem az oldalukat is (www.maiige.hu). A kérdésem az lenne, hogy használható vagy veszélyes olvasgatni?
Köszönettel válaszát:
Marietta

Nagyon érdekes igehirdetéseket találunk bennük. Igaz, hogy nem katolikus lelkipásztortól származnak, s ez olykor érezhető az erősen racionális alapokon nyugvó érveléseken, de ez semmit nem von le az értékéből. Én úgy látom, haszonnal lehet olvasgatni ezeket az elmélkedéseket.


Kedves Lelkiatya!Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyon szeretném megköszönni,azokat a válaszokat,amiket nekem irt.Nagyon megszívlelendőek voltak.Olvastam más kérdésekre adott válaszait is,mindegyik szivemből szólt.Érdeklődöm,hogy van-e lehetőség Önnel személyesen is találkozni,? Én római katolikus vagyok,de gyerekkori "szerelmem" a görög ritus, és a válaszai komoly lelki kérdésekre nagyon tetszettek.Email cimet lehet-e kérni?Lennének komoly kérdéseim amiket itt nem tudok feltenni,mert mindenki olvassa..

Köszönöm szépen segítségét!Üdvözlettel:Magdó

Kedves Magdó!
A lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre érkezett leveleket csak én olvasom. Ott van lehetőség személyesebb kérdésekre is választ adni.


Kedves Lelkiatya!
Pió atyához keresek imádságokat. Hol találhatok?
Előre is köszönöm.

A következő helyeken igen sok imát talál, melyeket Pio atya írt, mondott. Igaz, hogy hozzá szóló imát kért, de ha ezekkel imádkozik, akkor Pio atyához is közelebb kerül.
http://filotea-jmj.blogspot.hu/p/keresztut-pio-atyaval.html
http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/2515-pio-atya-tovabbi-imai
http://szuzanya.5mp.eu/web.php?a=szuzanya&o=PU_E8zxbWG
http://terez-imacsoport.blogspot.hu/2011/07/pio-atya-imaja.html
http://keresztezo.hu/content/pio-atya-reggeli-im-ja
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fabony.vaciegyhazmegye.hu%2Fpdf%2FSzent_Pio_atya_imai.pdf&ei=uLYhVLX-LsnNygOM5IFg&usg=AFQjCNHfzcsOvcONaaOYixrHHOvnb3Kd4A&sig2=FCW3kEjMg6wVJSrrqRBGpg


Kedves Lelkiatya!
Hogyan lehet helyesen kezelni azokat a helyzeteket amikor megrágalmaznak bennünket?Nemrégiben egy hozzám közel álló embet tett ilyet.Meg a munkahelyemen is megvádolt egy kliens,hogy nem adtam neki oda a visszajáró pénzt,pedig átszámoltam a kasszát,hiányom volt,nem hitt nekem,akadékoskodott.Hangoskodott lopónak,csalónak hazugnak nevezett...Mikor máskor bejött akkor is ezt mondta,meg még le is sértegetett más jelzökkel is.Erre kitiltottam öt.Meg egy másik kliens is hasonló dolgot csinált,nem ennyire durva módon,de szintén a visszajáróról volt szó,és haragos volt,pedig nem volt igaza,végül ki is fizette,de úgy tünt nem hisz nekem...meg nem rég azt is gondolta kevesebb pénzzel tartozik,mint ami felvolt irva.Nem igy volt.Csak ilyen feltételezések,vádolások után úgy eshetek ki mások elött mint egy megbizhatatlan ember,pedig valójában ök azok.Nem tudom ezt szándékosan csinálják-e.Nekem az az érzésem igen.Meg egy kolléganöm,is tartozik pénzzel és nem bizok benne sem.Garantálta a fönököm,hogy megkapom.De túl sok minden történt egyszerre és nem bizok már senkiben sem.Fájnak az igaztalan rágalmazások,beteggé tesznek,marják a lelkemet belülröl.Megfertöznek.Összerándul gyomrom ezektöl az emberektöl.Nem tudom miért történik egyszerre mindez.Lehet valami célja?
Válaszát szivböl köszönöm!
S

Kedves S!
Amikor úgy érezzük, többen is ugyanolyan vagy hasonló váddal illetnek, amikor azt látjuk, hogy többen is hasonló módon vagy okok miatt fordulnak velünk szembe, akkor pusztán az ésszerűség okán vélhetjük, hogy a hiba a mi saját készülékünkben van. Annak igazán nem valószínű, hogy a világ fogott volna össze ellenünk. Sietve teszem hozzá, ezzel nem vádolni akarom Önt, távol álljon! Csupán ahhoz próbálom hozzásegíteni, hogy hol keresse az okot és a megoldást. Ne másban, ne másokban. Egyrészt, mert nem is láthat bele másokba, másrészt, mert őket megváltoztatni aligha fogja. Tehát Önmagában kell keresnie. Az is segít, ha az okokat megtalálja, miért érzi úgy, hogy bántják, rágalmazzák. De ebben ilyen messziről nemigen tudok segíteni. Abban kicsit jobban, hogy merre menjen tovább.
Azt mindjárt az elején le kell szögezni, hogy itt a földön nincs igazság. Rengeteg jogtalanság, igaztalan bántás, hamis vád ér mindnyájunkat. Nem részletezem, hogy miért, de így van. Ha arról ábrándozom, hogy engem soha nem fog ilyen érni, akkor becsapom magam. Azzal segíthetek magamon, ha ezt tudatosítva elfogadom a világot ilyennek. Ugyanis a világnak csak egy egészen kicsi részét tudom megváltoztatni, valamelyest javítani. Ez pedig nem más, mint én magam. Önmagon kell tehát kezdeni. Lehet, hogy jogtalanul vádoltak meg aprópénz miatt. De ha én erre veszekedéssel felelek, akkor meg én követek el jogtalanságot, mert a szeretet ellen vétettem. Ha jogtalanul, ok nélkül megrágalmaznak, s erre én megsértődöm, akkor én sem vagyok bűntelen, csak másban vétettem. Fogadja el a világtól kapott pofonokat. Krisztus többet és nagyobbakat kapott. S éppen azért, hogy nekünk könnyebb legyen elviselni, amiket mi kapunk. Ővele keresse az egységet, Vele ossza meg a bánatát, Hozzá forduljon, ha úgy érzi, ez már sok. Meglátja, ha sikerül közelebb kerülni Hozzá, akkor sokkal több erőt fog magában érezni. Nem csak arra, hogy elviselje a bántásokat, hanem arra is, hogy ezekre békével és szeretettel válaszoljon (Róm 12,21).


Kedves Lelkiatya!

Az lenne a kérdésem, hogy ha egy orthodox diakonus, pap vagy püspök átlép a Katolikus Egyházba, akkor megmarad az egyházi rendi méltósága? Hallottam Nikodim metropolitáról, aki hasonlóképp tett Szent XXIII. János pápa beszédeinek hatására. Nem igazán értem, hogy miért volt szükség arra, hogy átlépjen, hisz ugyanazt az Egyetemes Egyházat jeleníti meg az Orthodoxia is. Vagy rosszul gondolom?

Ha egy fölszentelt ortodox személy katolizál, akkor a katolikus egyházban is megmarad annak, amire szentelték. A püspöknek ahhoz, hogy joghatóságot gyakorolhasson is, ahhoz viszont pápai megbízatás szükséges. De ez természetes is, hiszen minden püspöki szolgálatnak ez a feltétele.
A katolikus egyházból ortodoxba való átlépéskor nem ennyire egyszerű a helyzet. Elvileg elfogadják az ortodoxok is a katolikus szentségeket. Az egyes ortodox egyházakban azonban más és más gyakorlat él. Ismereteim szerint a pravoszláv, tehát az orosz ortodox egyházban megmarad az egyházi rend szentségében az átlépett klerikus, de a görög ortodox egyházban ez már nem így van. Legalábbis sok esetben még a keresztséget sem fogadják el, és az áttért személyt újra megkeresztelik – ami, kétségkívül nagyon helytelen gyakorlat -, s ennek mintájára vélhetően a többi szentséget, tehát az egyházi rend szentségét sem ismerik el. De azt hiszem, még e két nagy ortodox egyházon belül sem teljesen egységes a gyakorlat ebben a kérdésben.


Kedves Lelkiatya! A Róma által buzdított folyamatban, miszerint vissza kell térni az régi hagyományokhoz, várható-e esetleg a rózsafűzér ima háttérbe szorulása? Alapvetően ez nem a görögkatolikusokhoz köthető imádság.

A rózsafüzér imádság nagyon hasonlít a Jézus-imához. Nem csak külsőségeiben, hanem lelkiségében is. Kétségtelen, hogy ez a latin hagyományban alakult ki, a Jézus-ima pedig a keleti hagyományban. De van példa arra is, hogy római katolikusok imádkozzák a Jézus-imát, és ortodoxok a rózsafüzért. Ez utóbbi főként azokon a területeken, ahol korábbi görögkatolikusokból lettek ortodoxok - jórészt a kommunista diktatúrák alatt.
Arra viszont van törekvés, hogy a rózsafüzér ne szorítsa ki a többi keleti imamódot, főként a zsolozsmát. A zsolozsma jóval ősibb és teológiai szempontból gazdagabb, sokrétűbb imádsága az egyháznak, mint a rózsafüzér. Emiatt annak elsőbbséget kell élveznie. Az is igaz, azonban, hogy jóval nehezebben megtanulható, ezért az egyszerű hívek körében a rózsafüzér még sokáig kedveltebb lesz.


kedves Lelkiatya!
egy pici gyereknek ha mar ugy van, hogy jobb ha felszulovel no fel vagy egy masik hazastarssal egy csaladban?
mennyire lehet jo ha valaki nem a sajatjat neveli?

Nyilván jóval nehezebb, ha valaki nem a saját gyermekét neveli. Mégis, nagyon szép példák vannak arra, hogy későbbi házasságkötés eredményeképpen akár az apa, akár az anya a nem saját gyermekét is szeretettel kezeli, türelemmel neveli. Még nehezebbé akkor válik a helyzet, amikor az új házasságban az előző gyermekek mellett közös gyermek is születik. Óhatatlan, hogy a test szerinti saját gyermekét a szülő jobban szereti, több mindent elnéz neki. Nagy lelki rátermettség és mély figyelem szükséges ahhoz, hogy ne legyen különbségtétel a féltestvérek között.
Tehát a személytől függ, hogy hogyan sikerül mindezt megvalósítani. Jobb egyedül fölnevelni a gyermeket, mint olyan nevelőszülővel, aki nem fogja szeretni. Mégis, a személyiség egészséges kialakításához az is fontos, hogy legyen helyes apa- és anyaképe a gyermeknek. Ez csakis úgy lehetséges, ha van is apja és anyja a gyermeknek, még ha nevelőszülőről is van szó.


Kedves Lelkiatya!

Mindig is érdekelt az egyházi személyek „másik oldala”. Egyszerű kíváncsiságból felmerült bennem pár kérdés. Atya egy korábbi kérdésében szerepelt a következő: „Az utóbbi időben jobban elkülönülnek ezek az események. A házasságkötés után leghamarabb fél évvel van a diakónusszentelés, majd legalább egy fél év vagy hosszabb diakónusi szolgálat után következik a papszentelés.”

A kérdésem az lenne, hogy a gyakorlati oldala ennek az időbeli kitolódásnak és annak, hogy a papnevelés is 5 évről minimum 7 évre emelkedett? Ha jól sejtem, akkor a papjaink nagy része és a kispapok tanárainak nagy része, még a rövidebb rendszerben tanultak és hamarabb is szentelődtek. Kicsit olyan, mintha ők nem találták volna jónak azt a tanulási időszakot, amiben, személyes véleményem szerint, kitűnő papokká értek.

A tanulmányuk befejezése és a szentelődés közti időben el tudják tartani a családjukat, vagy ez a leendő tisztelendő asszony feladata?

Egyik legszembetűnőbb különbség, hogy régebben a fiatalemberek katonai szolgálat után kezdték el a szemináriumot, tehát 20 éves korukban. Ez a néhány év sokat számít a fiataloknál az érlelődési folyamatokban. Ezt segítendő iktatták be az előkészítő évet, amelyet már II. János Pál pápa is erősen ajánlott. Egy másik évet pedig a szemináriumi vezetés az elvégzett két tanév után iktatta be annak érdekében, hogy a papnövendékeknek legyen lehetőségük a valós életet közvetlen közelről megismerni. Ha csak diákként készülnek a papságra, akkor túl későn szembesülnek ezekkel a küzdelmes nehézségekkel. Ennek az esztendőnek a felét általában külföldön töltik, tehát még tartalmasabb és gazdagabb tapasztalatokat szerezhetnek más kultúrákkal való találkozásuk során.
Természetesen a házasságra lépett papnövendékek és diakónusok már kapnak feladatot az Egyházban és ennek megfelelő lakhatást és fizetést is.


Tisztelt Lelkiatya!

Látom feltesznek önnek kérdéseket egyes emberek újra meg újra és válaszol rájuk, tehát énis tovább érdeklődök a téma iránt hátha valami okos dolgot tudunk kihozni belőle. Köszönöm.
Feri vagyok, tudja a PickUp Artist témával (barátnőszerzés, ismerkedés, felszedés).

Szóval azt énis észrevettem, hogy benne van a sátán keze a témában, nyilván nem az a cél a párkeresésben, hogy szándékosan vonzalmat keltsünk a nőkben, tudatosan csábítsuk el őket és fektessük le minél előbb.
Nekem nem ez a szándékom, nem is tartom korrektnek, de mivel jobb ötletem nincs ez is egy megoldásnak tűnik. Végülis ahogy írta "Vannak könnyebben és vannak nehezebben ismerkedők" ami azt jelenti, hogy néhány ember segítségre szorúl, hogy tudjon könnyebben ismerkedni és erről szól a PUA.
Hogy mennyire tisztességes úton történő folyamat ez, erről lehetne vitatkozni reggeltől estig, nem ez a lényeg.
Olvastam pár cikket az ismerkedés terén, ami kifejezetten vallásos szemszögből közelíti meg a témát ( http://whohaventseen.wordpress.com/2013/10/15/hol-vannak-az-igazi-ferfiak/ ).
Igen, a nők elvárják, hogy vezessék őket ezzel egyetértek, sőt általánosan az emberek elfogadják a vezetési szándékot.
Ez is egy képesség úgy gondolom, amit lehet csiszolni, fényezni, hogy jobban működjön.
*Hogyan kell vezetni, irányítani az embereket? A nőket? Jézus hogyan tudott annyi embert vezetni vagy Mózes, akárki aki szerepel a Bibliában és rendelkezett ezzel a tulajdonsággal ezt hogyan lehet kiérdemelni? Ők hogyan csinálták?
Mit tettek, milyen tipusú kommunikációt használtak?

Tehát nem olyan vészes ez a rendszer (metódus) mert akárhogy is segít az emberben tartani a lelket, motivál.
Viszont elismerem volna mit javítani, csiszolni a módszeren, hogy az erkörlcsösebb legyen.

*A másik dolog amiről szeretnék kérdezni, hogy hogyan kell kérni?
Feltételezem, hogy én nem a megfelelő struktúrát használom, mivelhogy még nem találtam meg azt a lányt, akit Isten nekem szánt. Csak jó lenne már találkozni vele.
Hogyan kell imádkozni ezért? Mi a teendő?

Kedves Feri!
Ha belátja, hogy benne van a sátán keze a témában, akkor, nagyon kérem, ne incselkedjék vele, ne játsszon a tűzzel. Azt elfogadta, hogy vannak könnyebben és vannak nehezebben ismerkedők. De az utána következő mondatra már nem figyelt. Ebből semmiképp sem az következik, ilyen módszerekhez kellene folyamodni. Jézusnak nem módszere volt, hanem egyénisége és Isten-kapcsolata. Ez tud vonzó lenni, a többi csak technika és áltatás. Újra hangsúlyozom, ne a kommunikációt csiszolgassa, hanem saját lelkét, egyéniségét.
Ennek része az is, amire másodjára kérdezett. A kérés lényege - miként a Miatyánkban is tanította Jézus -, hogy hozzá tudjam tenni: Legyen meg a Te akaratod. Maga Jézus is, élete legnehezebb pillanatában olyat kért, amit az Atya nem teljesített. De ő is hozzátette: Ne az én akaratom legyen, hanem a tied (Lk 22,42).
A jó kéréshez még hozzátartozik a kitartás és a bizalom. Ha azonnal nem is kapom meg, amit kérek, ugyanolyan teljes bizalommal kell hinnem, hogy az Úr nem hagyja a kérésem meghallgatatlanul, csak később, vagy másként fogja teljesíteni. Ha nem így állok hozzá, akkor rosszul kérek, és nem ismerem Istent. De lehet gyakorolni is a jó kérést, hiszen lassan alakul ki ennek is a képessége. Bízzon tehát az Istenben, kérjen Tőle bátran, saját egyéniségét pedig fejlessze tovább mindenféle módon (tanulás, sport, közösségi élet, stb. de legfőképpen imádság által).


Kedves Lelkiatya!
gyermekem meg nincs 2 eves es ohatatlanul is hirtelen fizikai fajdalmakat okoz nekem pl arra ebredek hogy belekonyokol a hasamba vagy ralep a hajamra.. ez rosszul esik es kifakadok. mindent szotlanul turni kene mert nyilvan nem tudva es akarva csinalja? koszonom.

Azt teljesen jól gondolja, hogy ezért a gyermekét hibáztatni nem lehet. Arra következtetek, hogy Ön kissé hirtelen haragvó ember lehet. Ez természeti adottságtól függ, többnyire örökölt tulajdonság. Lehet rajta alakítani, de nem könnyű. Ez okozhatja azt, hogy amikor valami kellemetlen dolog történik, akkor első gondolata az indulat. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy Ön nem szeretné a gyermekét. Arra ügyeljen, hogy lehetőleg a hirtelen reakciójával ezt ne mutassa ki. Erre most tud fölkészülni, ezt már mostantól lehet és kell gyakorolnia, hogy majd később, a gyermeknevelés során jobban menjen. Amikor ugyanis tudatosabbá válik a gyermek, akkor hamarabb észre fogja venni, ha egy-egy ilyen kirohanása nem a szerető szülői szigor megnyilvánulása, hanem az önuralom hiánya miatti hevességből fakad.


Tisztelt Lelkiatya! Hetek óta rágódom,hogy merjek e a problémáinkkal Önhöz fordulni,de úgy érzem hogy tudnia kellene ami itt történik! Szociális szférában dolgozunk,jól mentek a dolgok míg az intézményvezető váltás nem történt,aztán hideg zuhanyként ért minket hogy bevezetik a fizetést ami óránként 300 ft az időseknek kellene fizetni a házi segítségnyújtásért! Felháborodtunk,hiszen mindenki tudja hogy az idős ember még egy túró rudira is sajnálja a pénzt nem hogy fizessen amiért segítenek neki, és az illető fizetést kap érte!
...
Én nagyon kérem a Lelkiatyát hogy próbáljon meg segíteni, mert ezek után tényleg úgy érzi az ember hogy mindegy hogy hogy élünk hiszen ha a papoknak ennyire a pénz számít akkor mi egyszerű emberek is lophatunk, csalhatunk, hazudhatunk hiszen a paptól ezt látjuk! Köszönöm válaszát!!!

Mint látja, nem közöltem mindent a leveléből. Válaszolni szeretnék ugyanis a föltett kérdésére, de nem kívánok senkit rossz színben föltüntetni. Ezt mindenképp szeretném elkerülni.
Ha indokolatlannak tartja az ellátásért való fizetést, akkor bizonyosan nem jutott el Önhöz annak a ténynek a híre, hogy az állami normatíva az utóbbi időkben jelentősen csökkent. Ahhoz, hogy fenntartható maradjon a szolgáltatás, megfelelő pénzügyi lépésekre volt szükség. A nagyobb szolgálatoknál talán még megoldható maradt, hogy nincsen térítési díj, de a közepes és kisebb szolgálatoknál ez elkerülhetetlenné vált. A szakértők azt mondják, azért is nem rossz döntés a térítési díj bevezetése, mert ezzel tisztul a rendszer. Sajnos a lendületes szervezésben olyan ellátottak is bekerülhettek, akiknek nincsen igazán igényük erre a szolgáltatásra. Ha akármilyen csekély összeget is fizetni kell, akkor valóban azok maradnak, akik erre rászorulnak. Arról én is hallottam, hogy ezen elkerülhetetlen lépés miatt több atya is próbált más megoldásokat is keresni, ebben is azt látom, hogy segíteni akarnak, ahogyan arra lehetőség van.
Talán arról sem tud, hogy amikor lecsökkent az állami normatíva összege, akkor első lépésben a szolgálatvezető atyák csökkentették a saját jövedelmüket. Semmiképp sem értem ezt a nagyon erős általánosítást, hogy az így kialakult helyzet miatt az atyát vádolja, s arra a következtetésre jut, hogy most már lehet lopni, csalni, hazudni. Nem, továbbra sem szabad ilyet tenni. Erre sem én sem a paptársaim nem késztetik.


TISZTELT LELKIATYA!
ÉN (A FÉRJ) ELSŐ HÁZASSÁGOMAT TEMPLOMBAN IS MEGKÖTÖTTEM AZ ÁLLAMI MELLETT.
ELVÁLTAM
MÁSODIK HÁZASSÁGOMAT CSAK AZ ÁLLAMI ANYAKÖNYVVEZETŐ ELŐTT KÖTHETTÜK MEG MÁSODIK FELESÉGEMMEL.
MÁSODIK FELESÉGEMNEK EZ AZ ELSŐ HÁZASSÁGA.
25 ÉVE ÉLÜNK HÁZASSÁGBAN, KÉT FIÚGYERMEKÜNK IS SZÜLETETT (18 ÉS 21 ÉVESEK), MINDKETTŐT MEGKERESZTELTÜK, ÉS ELSŐ ÁLDOZÓK IS VOLTAK.
MINDKETTEN VALLÁSOSAK VAGYUNK.
FELESÉGEM SZERETNE GYÓNNI ÉS ÁLDOZNI, DE NEM TEHETI, MERT EGY TISZTELENDŐ ATYA AZT MONDTA NEKI, HOGY VADHÁZASSÁGBAN ÉL EZÉRT NEM GYÓNHAT ÉS NEM ÁLDOZHAT.
IGAZ EZ A TILTÁS ?

VÁLASZÁT VÁRVA TISZTELETTEL MB

Kedves MB!
Valóban, ahhoz, hogy a kedves felesége és Ön gyónhasson és áldozhasson, előbb a házasságukat kell egyházilag rendezni. Mindenképp dicséretes és mind Önöknek, mind a gyermekeiknek nagy hasznára van, hogy vallásosak, a gyermekek rendszeresen gyónnak, áldoznak. (A rendszerességet nem mondta, csak remélem, hogy így van, ha már voltak elsőáldozók.) Adjanak hálát az Úr Istennek, hogy mindez így alakult az életükben!
Viszont nem élnek szentségi kötelékben, ezért nem részesülhetnek egyelőre a szentségekben. Nem nevezném sem vadházasságnak, sem bűnös kapcsolatnak a házasságukat, hiszen bizonyára szép életet élnek. De ez még kevés. Tegyenek meg mindent azért, hogy egyházilag rendezni lehessen a házasságukat. Ennek első lépése az Ön első házasságának vizsgálata. Persze, ha egészen bizonyos abban, hogy az érvényesen volt megkötve, akkor nem is érdemes elindítani a bírósági folyamatot. De ha mégis van kétsége efelől, akkor az atyát kell megkérni, hogy indítsa el. Ha viszont Ön érvényesen kötött házasságot az első feleségével, akkor az ma is érvényben van, hiszen: amit Isten összekötött, azt ember nem választhatja szét. Ebben az esetben hordozniok kell életüknek ezt a nehéz terhét. Járjanak továbbra is rendszeresen templomba, akár lelki beszélgetésre is mehet a felesége és Ön is - ezt nagyon is ajánlom - de a sorsuk ilyen alakulása miatt sajnos valóban nem gyónhatnak, nem áldozhatnak. Kicsit szelídítő vigasz, hogy ha idős korukban már nem élnek házaséletet, úgy élnek egymás mellett, mint a testvérek, tehát testi kapcsolat nélkül, akkor nincs állandó akadálya, hogy gyónjanak, áldozzanak.


Kedves Lelkiatya!

Többször is megfordultam Moldvában, a csángóknál. Böjte Csaba testvérrel is jártam ott, de ő sem találja a választ arra a kérdésre, hogy a pápa miért tagadja meg a csángóktól a magyar nyelvű misét. Az ottani román katolikus papok is ugyanúgy a pápa alá tartoznak, mint akár mi, görög katolikusok. A Szentszék miért nem tesz már évtizedek óta semmit a csángók magyar nyelvű miséjéért, illetve a román római katolikus papok kifejezetten gonosz, gyűlölködő viselkedése ellen?

A pápák iránti tiszteltemet nagy mértékben csökkenti minden esetben, amikor szembesülök a fent említett problémával. Lassan a hitemet is elvesztem az egész katolikus egyházban.

Köszönöm előre is válaszát!

A pápa nem tagadja meg a csángóktól a magyar nyelvű misét. A kérdés sokkal összetettebb. Hála Istennek, van már egy kis elmozdulás, mert bizonyos alkalmakkor csángó faluban is van már magyar nyelvű szentmise. Én így tájékozódtam. A helyileg illetékes püspökön múlik, hogy mennyi magyarul beszélő, magyarul tudó papot küld ezekre a plébániákra. Hogy őt mi vezeti ebben a kérdésben, azt nehéz megmondani. Csaba testvér tervezett gyermekotthona valóban nem épülhetett még meg, de ennek is nagyon összetett a háttere. Nem szabad, hogy Krisztus egyházába vetett hitünk - amelyet a Hiszekegyben is megvallunk - ilyen könnyen meginogjék. A katolikus egyházban is sok hiba van, sok emberi tényező, de azért még sértetlenül tudja közvetíteni Isten üdvözítő kegyelmét. Ebben kell hinnünk!


Tisztelt Lelkiatya!

Keresztényként szabad-e olvasni az alábbi könyvet?
Szvami Ráma: Élet a Himalája Mestereivel

Római katolikus vagyok, felnőttként lettem azzá, belső indíttatásból.
Viszont érdekelnek a keleti nagy, hagyományos vallások (hinduizmus, buddhizmus) is. Mi az a határ, ameddig keresztényként el szabad menni érdeklődésből? Pl. a fent említett könyv elolvasása lehet-e rossz hatással hit tekintetében?

Eddig nem ismertem, de most beleolvastam ebbe a könyvbe. Ha Ön kereső, akkor nem javaslom az elolvasását.
Most is azt mondom, amit valakinek válaszolva néhány nappal ezelőtt. Csak akkor keressünk tapasztalatokat és bölcsességeket a különféle vallásokban, ha már eljutottunk arra a fölismerésre, hogy a kereszténység nem vallás, nem egy a vallások között. A vallás az ember törekvése arra, hogy megtalálja Istent, valami módon kapcsolatba kerüljön Vele. Emiatt vannak különféle vallások, mert minden kultúra a maga eszköztárát használja föl arra, hogy ennek rendszerét kiépítse. A kereszténység ugyanezekkel az eszközökkel él, de a lényege nem az, hogy mi keressük az Istent, hanem, hogy Ő kinyilatkoztatta magát nekünk, hogy megtestesült, eggyé lett velünk, és isteni életet adott. Ez az üdvösség, amelyet egyedül Isten adhat meg. A vallások azt tanítják, hogy erre az ember is maga eljuthat vagy legalább a közelébe kerülhet. Főként a távol-keleti vallási gyakorlatok kínálják azt a módszert, hogy hogyan érheti el az ember ezt az állapotot.
Az említett könyv a kereszténységet besorolja e vallások közé, tehát alapvetően tévesen ítéli meg a lényeget. Ezzel együtt sok érdekes történet van a könyvben, amely tanulságos is lehet, de mondom, nem veszélytelen az ilyen könyvek olvasása.
Ha keleti lelkiség iránt érdeklődik, sokkal inkább javaslom az ókori atyákat, az egyiptomi keresztény szerzetesek életét, a nagy egyházatyák tanítását olvasni. Ugyanúgy megtalálja benne azt a mélységet és lelki frissességet, mint ezekben a távol-keleti írásokban.


Kedves Lelkiatya!
Elkezdtem félni,mert szimpatikusnak talált engem egy protestáns(baptista) férfi,meg akart velem ismerkedni,egy közösségi oldalon.Én római katolikus vagyok,és nagyon fontosnak tartom,hogy a jövendő házastársam is katolikus legyen.Természetesen más ritusú katolikus is lehet.Udvariasan,de határozottan elutasitottam.Az elutasitó email után elkezdtem félni,hogy hátha az Úr küldöttjét utasitottam el.40 feletti vagyok.De katolikusság miatt tettem.Nem külső dolgok miatt.Családban vannak vegyes házasságok,de mindenhol a katolikus fél engedett többet.Valahogy én megtapasztaltam a katolikus hit szépségét,ízét..Nekem természetes,ebben is nevelkedtem,hogy ne nagyon alapozzunk arra,hogy "majd áttér,majd az Úr áttéríti stb."Létezhet az hogy egy ilyen elutsitás miatt az Úr nem ad más lehetőséget?Köszönettel:Magdó

Kedves Magdó!
Mindenképpen nagyra értékelendő katolikus hitéhez való ilyen erős ragaszkodás. Ez nagyon helyes, meg is áldja érte az Úr. Ugyanakkor általában nem jó magatartás az elutasítás - hacsak nem nyilvánvaló bűnről, Istentől eltávolító helyzetről van szó. Arra természetesen azonnal nemet kell mondani. De ha egy más vallású férfivel el kezd levelezni, ez önmagában még nem volna bűn, még ha muzulmán is. Csak tudni kell a határt, és azt hűséggel megtartani. Ha Önben ilyen erős a hithez kötődés, akkor bizonyára hamar észrevenné, ha a dolog ilyen értelemben nem jó irányba alakulna. Hisz az is lehetséges, hogy ez a férfi az Ön személyén keresztül ismerhetné meg hitelesen a katolikus egyházat. Szerintem, még akár föl is lehet újra venni ezt a kapcsolatot, nyitottan, de közben Istenre figyelve építeni azt. Arra is ügyelnünk kell, hogy ne a hitünkre hivatkozva meneküljünk el fontos lépésektől. Persze, attól egyáltalán nem kell tartania, hogy most már az Úr nem adna több lehetőséget. Az Ő szeretete végtelen és kimeríthetetlen.


Atya!
Most van böjt vagy nincsen holnap? Én úgy tudtam, hogy vasárnap nem szabad böjtölni, a honlapon meg azt látom, hogy mégis kell, vagy legalábbis lehet.

Van néhány ünnepünk, amikor mégis böjtölhetünk. Nagypénteken kívül ilyen még szeptember 14 - Szent Kereszt fölmagasztalása és augusztus 29 - Keresztelő Szent János lefejezése. Igen, böjttel is lehet ünnepelni. A mai nappal kapcsolatban ezt írja a liturgikus könyvünk:
Tudnivaló, hogy ezen a tiszteletreméltó ünnepen, bármilyen napra, akár szombatra vagy vasárnapra esnék is, tejeset, tojásosat és halat nem eszünk, legfeljebb csak olajosat és bort élvezünk, hálát adva Krisztus Istenünknek.
Ezt ma már nem tartjuk ennyire szigorúan, de valamilyen böjtöt mégis érdemes vállalnunk. Az pedig most egészen különleges dolog, hogy a Szentatya imádságra hívására mi, görögkatolikusok a mai napi böjtünket is hozzátehetjük a szenvedő keresztényekért fölajánlott imáinkhoz.


Tisztelt Lelkiatya!

Mit gondol az alábbi könyvekről katolikus szempontból nézve?
Frithjof Schuon: A kereszténységről az örökérvényű bölcsesség fényében
Frithjof Schuon: A vallások transzcendens egysége

Ajánlottak olvasni?

Mindenképpen szükséges hozzá alapvető és mély hitismeret a Kinyilatkoztatásból. Aki nem keveri össze a kereszténységet a vallásokkal, vagyis tisztában van vele, hogy a kereszténység nem vallás, nem egy a vallások között, hanem azoknak beteljesedése, célba érése, az olvashat bátran vallásbölcseleti műveket, mert nem fogják megzavarni. Sajnos, a legtöbb keresztény emberben nincs meg ez a mély és átfogó ismeret. Ezért általában óvatossággal kell kezelni ezeket az írásokat. Hamvas Béla mélyen elkötelezett keresztény ember volt, de aki a műveit nem elég értőn olvassa, az felszínesen azt gondolhatja róla, hogy vallási szinkretista. Holott egyáltalán nem az, de pontos értelem kell ahhoz, hogy ezt világosan lássuk. Schuont is hozzá hasonló gondolkodónak tartom. Nem olvashattam tőle mindent, de amihez sikerült hozzájutnom, abban eddig nem találtam a Kinyilatkoztatással ellentétes, az Egyházunk tanításával szemben álló gondolatot. Istenkereső vagy a hitben még járatlan embereknek nem nagyon ajánlom. Jó lelkivezető, hiteles keresztény tanácsadó mellett azonban hasznos lehet ilyen könyvek olvasása is.


Kedves Lelkiatya!

Én római katolikus vagyok, és nem is akarok más rítusra áttérni, nagyon mélyen van bennem. De nagyon szeretnék egyszer látni egy görögkatolikus liturgiát. A baj csak az, hogy sajnos fogalmam sincs, hogy kell viselkedni egy görög templomban. Már a belépésnél, keresztvetésnél bajban lennék, és bántónak érezném az ottani hívőkre a teljes tájékozatlanságomat.
Van-e valami lehetőség arra, hogy "előre tanuljak" valamit, legalább ennyire ne legyek tudatlan. Így nem merek még belépni sem egy görög templomba.

Szerintem nem szükséges semmiféle előkészület. Ugyanis hiába mondanék tanácsokat, hogy mit hogyan tegyen, a teljes rendet fölsorolni úgyis képtelenség - minthogy végtelen is az. S ami néhány mozdulatot megtanulna, akkor azokra figyelne, hogy legalább azt jól tegye, s zavarná még, hogy sok más egyebet pedig még nem tud. Elkerülhetetlenül mesterkélt lenne a viselkedése.
Lépjen be bátran a görög templomunkba, ámuljon a Liturgia szépségén (ne botránkozzék, ha éppen nem is olyan szép az ének, mint várta!), és hagyja, hogy az Isten Szentlelke vegye kézbe az Ön lelkét. Bízza tehát Őrá az ottani eseményeket. Lépjen be nyitott szívvel! A mennyországra sem úgy készülünk, hogy megtanuljuk, hogyan kell ott viselkedni, hanem igyekszünk magunkat nyitottá tenni Isten ingyenes ajándékaira. Így készüljön a görögkatolikus liturgiára is!


Kedves Lelkiatya!
Nemrég válaszolt a hamvak szétszórására vonatkozó kérdésemre.
Többszörösen is igaza van. Abban is, hogy nem győzött meg, és ha az egyház nem tiltja, ezt fogom választani. Én magam sem járok senkihez a temetőbe évi egy-két alkalmat leszámítva. Hozzám se járjon senki.
Abban is igaza van, hogy az életemben nincs rendben semmi. Nem vagyok ugyan megfáradt, csalódott sem, az élet szépségét azonban valóban nem látom. Igaz, sohasem láttam, az én életem nem ér valami sokat. Ennek ellenére igyekszem hasznossá tenni magam, önkéntes munkákkal, családon, munkahelyen belüli segítséggel. Néha már sok is, nem vagyok én jobb vagy bölcsebb senkinél, mégis sokan azt hiszik, mindenben hozzám kell fordulni, tehát még visszajelzés és hála is van.
És erre vonatkozna még egy kérdésem. Teszem a dolgom, ahogy tudom, ahogy tőlem kitelik, de örömet, pláne boldogságot sohasem kaptam. Hogyan tölthetném a hátralevő éveket (ne adj Isten évtizedeket, rettenetes lenne!)boldogságban, ha eddig sem voltam boldog soha? Mégis, miféle boldogságot várhatnék így ötven felett, ha eddig sem volt? Ha a másokon való segítés boldogságára gondol, hát sajnos az sem igaz. Megteszem, mert a lelkiismeretem ezt diktálja, de örömről nincs szó, földi mennyországról még kevésbé. Nem lenne jobb, ha belenyugodnék, hogy ez van? Nem kell mindenkinek boldognak lennie, és hátha már nincs olyan sok hátra.

Szinte sarokba szorít a hideg realizmusa. Hogy mégis próbáljam más fényben megvilágítani saját életét, saját énjét, azt a (költői) kérdést teszem föl: Van-e hála a szívében? Megköszöni-e a Jóistennek azt, amit kapott? Mert azt én sem mondom, hogy minden áron törekedjék megtalálni élete boldogságát. Ilyet nem kell mondani, mert - bevallja vagy sem - minden ember úgyis erre vágyik. Még az is, aki hideg fejjel azt mondja, minek törjem magam érte, úgysem kapom meg. Ez a keserűen ható mondat is arról árulkodik, hogy nagyon szeretné megkapni, és fáj, hogy nincs benne része. De ha a boldogságra nem is mondható, hogy kötelességünk megtalálni, a hálára viszont igen. Meg kell találnunk a hálát! Ki kell fejeznünk! Ezt csupán kötelességtudatból, főként összeszorított fogakkal bajos lenne. Így nem is lehet. De ha úgy érzi, ebben hiánya van, kérje Istentől. Ezt mindenképpen. Ha boldogságot nem is akar kérni magának, hálás szívet, a hálát kifejező képességet mindenképpen. S ha kéri, meg is kapja.
Még egy lélektani elem. Az öröm képességét alapvetően gyermekkorunkban kapjuk, kaphatjuk meg. Valószínű, Önnek nem volt könnyű és felhőtlenül boldog a gyermekkora. Ez nagy mértékben okozhatja az öröm képességének a hiányát. Jó ezt tudatosítani. Ez azonban még nem determinálja Önt a boldogtalan életre. Csak nehezebben találja meg. De ismétlem, ne is azt keresse, hanem Istent. Ennek még híjával van, az Istennel való mély, személyes kapcsolatnak. Erre törekedjék leginkább. Akkor az embereknek nyújtott segítsége is sokkal hatékonyabb lesz, s meglátja, Önnek is hullanak majd örömcseppek.


KI AZ ÚR?
(Harsányi Zsolt)

Kezdetben volt az Isten.
Az Isten volt az Ur.
Azután jött a Tűz, Víz,
Az Ég, a kék azúr.
Majd jöttek a királyok,
S azok lettek urak.
Aztán elűzték őket
Kiírtva magjukat.
És jött a felséges Nép.
És a Nép lett az úr.
És jött a szent Szabadság,
S akkor az lett az úr .
Azután jött a Terror.
S a Terror lett az úr.
Azután jött az Ínség,
S az Ínség lett az úr.
Azután jött a Bőség,
Nem lett belőle úr.
Azután jött a Bankár,
S a Bankár lett az úr.
Azután jött a Mammon,
S a Mammon lett az úr,
Azután jött a Sátán,
S most a Sátán az úr.

De elbukik a Sátán,
És nem lesz mindig úr.
És összedől a Mammon,
És nem lesz mindig úr.
Öngyilkos lesz a Bankár,
És nem lesz mindig úr.
És elmúlik az Ínség,
És nem lesz mindig úr,
És fölenged a Terror,
És nem lesz mindig úr.
És meghal a Szabadság,
És nem lesz mindig úr,
És megszelídül a Nép,
És nem lesz mindig úr,
Király sem akad senki,
És nem lesz többet úr.
És ránk szakad a kék ég,
És nem lesz mindig úr.
És füstté lesz a Tűz, Víz,
És nem lesz többet úr.

Kezdetben volt az Isten,
Az Isten volt az Úr.
Örökön és örökkön
Az Isten lesz az Úr.
És nem lesz mindig úr,
Király sem akad senki,
És nem lesz többet úr.
És ránk szakad a kék ég,
És nem lesz mindig úr.
És füstté lesz a Tűz, Víz,
És nem lesz többet úr.

Kezdetben volt az Isten,
Az Isten volt az Úr.
Örökön és örökkön
Az Isten lesz az Úr.

Valaki néhány héttel ezelőtt szerintem erre a versre utalt kérdésében. A verset Ft. Dr. Kriskó György volt nyírderzsi parókus több alkalommal is felhasználta prédikációjában.
Üdv: Ivancsó Sándor Nyírcsaholy


Kedves Lelkiatya!

Az lenne a kérdésem, hogy mikor vetnek az ortodoxok keresztet? Azt tudom, hogy amikor a Szentháromságot említik, akkor mindig, de ezen felül láttam már, hogy például a Hitvallás alatt többször is, vagy a "feltámadt", "kereszt", "Úr neve" kifejezésekre, sőt, még a záró áldásnál is, amikor a szenteket hívja a pap segítségül (minden egyes szent nevénél). Van ennek valami szabálya, leírása?

Latin rítusú római katolikus szertartáson szabad többször keresztet vetni, vagy csak az elején meg a végén?

Válaszát köszönöm!

R.

Nincs egyféle gyakorlat a különböző keleti egyházakban e téren. Meglátásom szerint legtöbbet az orosz pravoszlávok vetnek keresztet. Még az egyes ekténiák könyörgéseire is. Valóban, a Szentháromság említésekor minden keleti rítusú keresztet vet. Szintén orosz egyház szokása, hogy még az Istenszülő említésekor is vetnek keresztet. A Hiszekegy recitálásakor a három Isteni Személy megnevezésekor szoktak keresztet vetni.
Szerintem nem tilos római templomban keresztet vetni esetleg többször is, de a feltűnést mindenképpen kerülni kell.


Kedves Lelkiatya!
16 éves múlt a fiam és most van abban a korban hogy nagyon érdeklődik a lányok után. Én 4 éve, Isten kegyelméből tértem vissza az egyházhoz, nagyon komolyan veszem azóta,(rendszeres napi ima és szentmise, szentségek vétele). Férjem és idős szüleim soha nem foglalkoztak a hittel, de nagyon sokat imádkozom értük és látom a lassú változást, Isten felé közeledésüket.
Kérdésem a következő: tehetek-e még valamit gyermekem tisztaságáért, azon kívül hogy elmondtam neki véleményemet a házasságon kívüli kapcsolatokról és imádkozom érte? Sajnos nem fogadja el, mert nem ezt tapasztalja és én konzervatív vagyok szerinte is és a családom szerint is.Köszönöm szépen a választ!Judit

Kedves Judit!
Még az a szülő sincs könnyű helyzetben, aki kisgyermekkora óta keresztény szellemben neveli a gyermekeit. A világ szelleme nagyon erősen hat ránk, főként a fiataljainkra. Azt hiszem, sokkal többet nem tud tenni, mint amit elmondott. Imádkozzék érte nagy hittel, és legyen mindig nagyon nyitott feléje. Ebben a korban jellemző, hogy az ifjú inkább saját barátaira hallgat, vele beszéli meg a dolgait, mégis vannak olyan pillanatok, amikor szeretné még egy kicsit gyermeknek érezni magát, s ilyenkor újra nyitott az édesapja, édesanyja felé. Ezeket a pillanatokat lesse, várja ki. Ha úgy látja, hogy szívesen beszélget önnel a fia, akkor előveheti a kérdést, de sohasem erőltetetten. Abban bízhat, hogy a szavai hatni fognak, még akkor is, ha a fia most kapásból ellenkezik is.


Kedves Lelkiatya !
Keresztény ember elmehet-e craniosacralis terápiára?
Köszönöm. A.

Meglehetősen új dolognak tűnik. Az általam megkérdezett szakemberek szerint nem komoly dolog, legalábbis korántsem olyan nagy hatékonyságú, mint amilyennek magát kínálja. A gerinc-torna nagyon jó hatású, igen sok betegséget hatékonyan lehet vele kezelni. A gerinc-masszázsnak is, kétségtelen, igen jó hatású relaxációs eredménye van. Minden bizonnyal ezek kedvező hatását jelentős mértékben használja ez a terápia.
Furcsának tartom, hogy a pártolói szerint csaknem minden egyes betegségre gyógyító hatása van (cukorbetegség, ekcéma, autizmus, agykoponya torzulás, stb). A magam részéről nem tanácsolom, hogy részt vegyen ilyen terápián. Hiszen, nem kis összeg, s azt hasznosabb célokra is lehet fordítani. De ez nem az Egyház hivatalos véleménye. Nem tudok róla, hogy született volna már ilyen.


Tisztelt Lelkiatya!

Bede Griffiths: Kelet és Nyugat házassága c. könyve mennyire összeegyeztethető a Bibliával és a r. katolikus tanításokkal?

A válaszát köszönöm szépen!

A szerző katolikus szerzetes, aki behatóan ismeri a keleti vallási hagyományt is. A könyv inkább inkulturációs értelmezés. Arra tesz kísérletet, hogyan lehetne megértetni a távol-keleti emberrel a kereszténységet a saját fogalmain keresztül. Az író helyesen értelmezi a keresztény életet, de éppen a távol-keleti gondolkodás hatása miatt úgy tűnik, egészen újszerűen. Csak azoknak ajánlom, akik kellőképpen járatosak a katolikus hitünk alapjaiban, hiszen a szokatlan fogalmazások, képek használata a hitben járatlanokat esetleg félrevezetheti.


Kedves Lelkiatya!
Az un. Ankh keresztnek van valami kapcsolata a kereszténységgel? Én úgy tudom, hogy okkult szimbólum. Szabad egy kereszténynek Ankh keresztet ábrázoló ékszert hordania?

Előre is köszönöm!

Valóban ősi, még kereszténység előtti egyiptomi jelképről van szó. Okkult szimbólum annak, aki annak tartja. A jelképeknek önmagukban nincsen sem üzenetük, kivált önmaguktól való erejük. Egy tárgyat vagy formát az emberi tudat vagy hit ruház föl bizonyos erővel, annak ereje tehát nem a tárgyban vagy formában rejlik, hanem az emberben, aki erőt tulajdonít neki. Nem tilos ilyen formájú ékszert hordani, csak nagyon világosan tudni kell, hogy nincs köze a kereszténységhez és nem is amulett, amely bármi csodatevő erővel bírna.


Tisztelt Lelkiatya!

Miért van az, hogy az én véleményemre senki sem kiváncsi, levegőnek néznek, főleg a munkahelyen. Igaz, még csak 25 éves nő vagyok, én még semmit nem tettem le az asztalra, nincs gyerekem, tehát hallgassak. Így van ez? Pedig nekem is van véleményem, némi tapasztalatom, koromhoz képest megéltem azért néhány dolgot, de arról meg nem szívesen beszélek másoknak persze. Segítségét előre is köszönöm! H.

Kedves H.!
Csak Ön érzi így, hogy senki sem kíváncsi a véleményére, hogy Önnel nem törődnek. Még valóban fiatal, tehát még nem tarthat olyan régóta ez a mellőzöttség. Nem azért kell hallgatnia, mintha még nem tett volna le semmit az asztalra. A 25 év alatt valóban nagyon sok mindennek kellett történnie, sok eredményt elért már, gondolom, iskolás kora óta. De még nagyon sok tanulnivaló is vár Önre. Most még ez az időszak tart. Nem baj, ha hallgatnia kell. Hallgasson is oda, ahol értéket talál. Azt keresse, hogy kitől tanulhat, kiknek a bölcsességét veheti át. Higgye el, bár talán már befejezte az iskolákat, de ez még a gyűjtögetés ideje. Majd, 40-50. éves korától kezdve fogja fölfedezni, hogy mennyivel nagyobb bölcsességre tett szert, mint 25 éves korában. Akkor meg majd azt fogja talán érezni, hogy a csitri 20-25 évesek mindenbe bele akarnak szólni. Lehet, hogy már van, amiben Ön jobb, mint a főnökei. De elegendő, ha ezt a Jóisten tudja. Később szépen meg fog mindez mutatkozni. Addig pedig várjon türelmesen, csöndesen, nyitott füllel és értelemmel.


Tisztelt Lelkiatya!

Mit kell tudnunk a "Krisztus Gyülekezete - Miskolc" és a "Krisztus Gyülekezete - Debrecen" elnevezésű közösségekről?
Azt már tudom, hogy ezek nem azonosak a "Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza" nevű közösséggel.

A "Krisztus Gyülekezete" egy elfogadott közösség vagy inkább szekta itt Magyarországon?

Válaszát köszönöm szépen!

Egy kis létszámú szekta, amerikai eredetű alapítással. Tanításuk a neo-protestáns szektákéhoz hasonlít. Hirdetik, hogy nincs szervezetük, nincs vezetőjük, ugyanakkor a szervezeti működésükhöz mégis lefektettek alapelveket, aszerint választanak vezetőket. Szeretik a többszólamú éneket, de dallamkincsük, énekkultúrájuk meglehetősen szegényes. Miként teológiai tanításuk is.


DJK!
Többször szemérmetlen gondolatok járnak a fejembe valamint bűnös szándékkal érek magamhoz. Sőt valamikor szemérmetlen videókat is nézek. Nagyon szégyellem magam és miután megteszem, szörnyű lelkiismeret furdalásom van.
Úgy érzem hogy ez a bűn belülről tönkreteszi a lelkem és az istenkapcsolatom,mert olyankor nem törődök az Úrral csak azzal hogy nekem jó legyen. Önző vagyok...
Normális ez? Hogyan tudnék ezekkel a dolgokkal leállni?
A.

Jól jelez a lelkiismerete, hogy ettől szabadulnia kell. Nem könnyű küzdelem. Egyrészt az egészséges test természetes jelensége, ugyanakkor jelen van ebben egy roppant veszedelmes mechanizmus - éppen a rosszra hajló emberi természet miatt. Minél jobban beengedi az ember, annál többet követel, annál jobban fogva tartja az értelmet és az akaratot.
Valamelyik ponton fogja meg ezt a folyamatot. Ha ilyen képeket néz, akkor a gondolatai egyre inkább erre járnak, egyre kevésbé tud uralkodni a tettein, a mozdulatain. Ha az ilyen irányú gondolatokat beengedi, elidőz velük, ez is bénítja az akaratot, s nem tud uralkodni magán, egyre könnyebben kattint ilyen témájú linkekre. S hasonlóan, ha az efféle cselekedetekkel megalkuszik, az is egyre jobba belesodorja az érzékiség bűnének többi fajtájába. Erre mondom, hogy valahol fogja meg a folyamatot. Ahol a legkönnyebb. Mert ez visszafelé is hat, a jó irányba. Ha már egyszer sikerült önuralmat gyakorolni, akkor máskor is menni fog, akkor jobban kézben tudja tartani a gondolatait, egyéb tetteit.
Ennek az érzékiségnek természetes kibontakozása a házastársi szerelem, addig pedig küzdeni kell a tisztaságért. De érdemes. Mert ahogyan bénít, az istenkapcsolatot mérgezi ez a bűn, a legyőzése annál emelkedettebbé, testileg-lelkileg annál tisztábbá teszi az embert.


Kedves Lelkiatya! Szeretnék tanúságot tenni a Csodáséremmel kapcsolatban. Hol tehetem ezt meg? Hova írhatok? Előre is köszönöm.

Ha erre a címre megírja, szívesen közzétesszük a Fórum oldalunkon. (Persze, ha a beszámoló egyezik az Egyház tanításával.)


Kedves Lelkiatya!
Mit jelent Skapuláré medált viselni egy Skapuláré társulati tagnak?

A skapuláré eredetileg szerzetesi ruhadarab. Krisztustól kapott öltözetet jelent (a kármelitáknál Szűz Máriától kapott jel), amelyet a szerzetes állandóan magán hord és az Isten iránti elkötelezettségnek és hűségnek a kifejezője. Később harmadrendiek is viselhettek skapulárét, aztán világiak is, melyet csak a szerzetes adhat nekik, s amely az imádságra való elkötelezettségüknek a jele. Ma már áldozópap is adhat ilyet. Ennek még egyszerűbb változata a skapuláré érem. A hozzákapcsolódó ígéret szerint, aki állandóan viseli, az elkerüli a kárhozatot. Hozzáteszem, természetesen nem a ruhadarab vagy az érem viselése miatt, hanem a buzgó imádságnak köszönhetően, amelyre a skapuláré állandóan emlékezteti azt, aki hordja.


Tisztelt Lelkiatya! Szeretnem tudni mikor lesz az elsoaldozas Nyiregyhazan? valaszat elore is koszonom

Október 12-én.


Kedves Lelkiatya!
Templomban esküdtem, de sajnos elváltunk. Azóta másodszor is férjhez mentem, de nem gyóntam és nem áldoztam. Úgy tudtam, hogy az, aki elválik, a házasság szentségét megtöri és nem gyónhat, csak a közös gyónás alkalmával! A szent áldozáskor sem merek odamenni a paphoz. A mostani válaszokban azt látom, hogy ez lehet. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt mi miatt gondoljuk rosszul? Köszönöm: Anikó

Az elválás szomorú ténye még nem zár el a szentségektől. Hanem, aki újra házasodott, de nem templomi esküvővel, az követne el szentségtörést azzal, hogy úgy áldozik, hogy közben nem megáldott házastársi kapcsolatban él. Önt tehát a második házassága akadályozza abban, hogy a szentségekhez járuljon. Természetesen, ha egyházilag rendezték ezt a második házasságot - amennyiben ez lehetséges - akkor részesülhet a szentségekben.


Kedves lelkiatya!
Nem olyan régen részt vettem egy keresztény találkozón,amely egy tölem távol esö városban volt megtartva.Másodszor vettem részt rajta.Egy növérrel beszéltem meg a részleteket.Ö jött ki értem,meg mindenkiért akik részt vettek a találkozon.Én néhány nappal korábban érkeztem mint mások,pihenés céljából.A növér sok mindenben segitett,a vele valo beszélgetések is sok mindent megvilágitottak számomra.De...sok furcsaságot is észrevettem a viselkedésében az irányomban.Például elkellett valamit intéznem a városban,és azt mondta nem tudja,hogy milyen irányba megy a busz,hol szálljak ki,kértem térképet is a vársohoz,azt mondta az nincs náluk.Pedig sokszor megteszi azt a távolságot,meg odavalosi.Azt is mondta intézzem el a jegyvételt a visszavezetö utra akkor amikor lesz a találkozon szervezett program a városba,az nem volt jo,mert akkor nem birta volna a programot követöen visszajönni.Végül megbeszélte egy növérrel,aki ment a városba hogy igazitson el.Ö ezt meg is tette.Ami rosszul esett,hogy ez az elözö növér,aznap kétszer ment a városba,két részt vevöőrt,és történetesen az autobuszállomásra ment ahova nekem is mennem kellett,és fájt,hogy ebben nem akart segiteni.Lett volna hely az autoban is.Sokat aggodtam emiatt,még meg nem oldodott.Fájdalmat okozott ezzel.Meg voltak más megjegyzései is,amik rosszul érintettek.Lehet nem akarta,hogy ott legyek...amikor elövettem egy belépöjegyet egy programra menert,rám szolt,hogy raertem volna elövenni a programon is,kérdeztem valamit az egyházrol ami nem volt világos,és lekezelöen válaszolt.Amikor mentem el,mondta köszönjek meg mindent a rendháznönek,mintha én nem értem volna fel ésszel ezt...Ilyesmik többször is elöfordultak.Segitett is sok mindenben,meg lelkileg is jo tanácsokat adott,de nem értem ezt a felemásságot a viselkedésében.Bántó volt igy is sok sérólés volt bennem,és rosszul érint hogy még egy ilyen helyen is kaptam belöle.Amikor elbucsuztunk kiszaladt a szamon,hogy köszönök mindent ami szép volt.erre ö azt mondta bocsássam meg ami nem volt szép.Ön szerint érdemes velük tartani továbbra is a kapcsolatot?
Nina

Kedves Nina!
Természetesen érdemes velük tartani a kapcsolatot. Ezek az érzések, sejtések, gyanakvó gondolatok semmiképpen sem jó tanácsadók. Egyáltalán nem lehet fölmérni, hogy ebből mi valós, mi az, ami alaptalan. Nem is érdemes velük foglalkozni. Az ember saját magát bünteti azzal, ha ezeken rágódik. Örüljön annak, amit kap, és mindenből igyekezzék tanulni. Persze, kapunk rossz dolgokat is az emberektől, akaratlanul is megbánthatnak. Még egy szerzetesnővér sem tökéletes. Ez, tehát, elkerülhetetlen. De ezeket is fogadjuk jó szívvel, ezek is a javunkra válhatnak. Sohasem szabad megsértődni. Az teljesen értelmetlen, nem vezet sehová, az ember csak saját magának árt vele. Ha egyébként lelkileg sokat kapott ott, miért ne menne el máskor is, s akkor már talán ezeket is jobban fogja kezelni.


Kedves Lelkiatya!
Mi a véleménye és a hivatalos egyhzi vélemények az. ún Mária Magdolna látnoknővel kapcsolatban, aki üzeneteket kap állítólag? Hiteles? Vannak tőle származó rózsafüzérek rózsafüzér könyvekben. Ezeket papok lektorálták. Ezeket a rózsafüzéreket lehet használni?

Annyi bizonyos, hogy ezt a sok mindent nem a Szűz Anya üzente. Nem értem, hogy ha valaki jámbor, szép dolgokat akar mondani, akkor miért találja ki, hogy ezek égi üzenetek. Amiket elolvastam, azok kegyes gondolatok, nem találtam benne súlyos tévedéseket, de helyette is inkább a Szentírás olvasását ajánlom. Nem tudom, hogy az Egyház adott-e ki nyilatkozatot ezen üzenetek hitelességéről, de ha igen, akkor vélhetően elítélte. Az ugyanis biztos, hogy nem hagyta jóvá és nem ajánlja senkinek. Valószínűbb, azonban, hogy nem is jelent meg hivatalos állásfoglalás róla.


A halálos (súlyos) bün mindíg valamilyen súlyos esetre vonatkozik, vagy kisebb dolgok is lehetnek halálos bünök? Pl. ha "lájkolok" a Facebook-on egy keresztényüldözés elleni tiltakozást, és ha ezt esetleg olyasvalaki is látja, akivel nem tarthatok kapcsolatot? Az utóbbi idõben nem merek már semmit sem "lájkolni", iletve a legkisebb dolgokat sem megtenni, mert olyan aggályos lett a lelkiismeretem, és attól félek, hogy mindez halálos bün. Köszönettel.

Halálos bűnt nem lehet véletlenül elkövetni. Annak éppen az a lényege, hogy tudva és akarva súlyos dologban cselekszik valaki az Isten akarata ellen. Miért lett bizonytalan a tetteiben? Nincs mitől félnie! Óhatatlan, hogy követünk el hibákat, vagy olyan dolgokat, amelyeknek nem látjuk át minden következményét. Nem vagyunk mindentudók. Isten nem ezeket kéri számon, hanem a szívünk állapotát. Ő a szívet vizsgálja, nem azt, hogy mit vétettem. Azért ügyeljen arra, hogy milyen oldalakat látogat, hogy azok ne fertőzzék a szívét, ne gyöngítsék az Isten iránti szeretetét, hűségét. Amit jó lelkiismerettel kedveltnek jelöl, azzal bizonyosan nem vét senki és semmi ellen. Azzal üzenhet másnak, hogy ezt Ön fontosnak találja.


Tisztelt Lelkiatya!

Szeretném megtudni Biró István Makói gk. lelkész email címét.

Parókia címe: 6900 Makó, Erdélyi püspök u. 9.
Postacím: 6900 Makó, Erdélyi püspök u. 9.
Telefonszám: (62) 211 328
elektronikus címe: makoigke@gmail.com
Figyelmébe ajánlom honlapunknak azt a szolgáltatását, amellyel könnyen megtalálhatja papjaink és parókiáink adatait.
közösségeink/parókiák
közösségeink/papjaink


Kedves Lelkiatya!

Mindig is nagyon érdekel a görög ritus.Érdeklődöm,hogy ott is van-e olyan a görög katolikus atyáknál,hogy "kései hivatás"?Tehát olyanra gondolok,aki 30-40 éves kor fölött,vagy még később dönt úgy hogy pap lesz vagy szerzetes?Merthogy a rómaiaknál is nálunk is a Világi Kármelben kitolódnak ezek a dolgok.Azt is megkérdezném,hogy a görögögnél a szeminárium elvégzése után van e valami korlát,hogy mennyi időn belül kell házasodniuk?Nagyon szépen köszönöm a válaszát előre is.
Üdvözlettel:Szent Arcról nev. Magdolna OCDS

Van, de talán ritkább, mint a római katolikusoknál. Legtöbben 18 éves korukban jelentkeznek a fiatalemberek.
Nincs határidő a házasságkötésre. Több olyan eset is van, hogy valaki elvégzi a szemináriumot, de nem talált még magának megfelelő párt. Ekkor kap bizonyos lelkipásztori feladatokat, és majd ha megtalálta élete (és hivatása) párját, a házasságkötés után lehet fölszentelni diakónussá, majd pappá. Az utóbbi időben jobban elkülönülnek ezek az események. A házasságkötés után leghamarabb fél évvel van a diakónusszentelés, majd legalább egy fél év vagy hosszabb diakónusi szolgálat után következik a papszentelés.


Tisztelt Lelkiatya!

Kérdésem a szokásos szeptemberi zarándoklat lenne Máriaócsra.Lesz e közös zarándoklat Máriapócsra, ha igen mikor pénteken vagy szombaton indul és pontosan mikor? Mi lesz a pontos utiterv?

Köszönöm!

Szeptember 5-én reggel 4 órakor indul a zarándoklat, és ugyanazon az úton megy végig, mint annak idején a Kegykép. Az odaérkező zarándokok imádsága este 6 órakor kezdődik a kegytemplomban.


Tisztelt Lelkiatya! Nem értem, hogy miért élünk. Sokszor azt gondolom, hogy minden csak kémia, melynek hatásait nekem el kell szenvednem. Miért van az, hogy olyanba vagyok szerelmes, aki belém nem, aki belém az, az nekem nem tetszik. A kémiai folyamatok, melyek bennük zajlanak, azokkal kell folyamatosan felvenni a harcot. A harc pedig sokszor kudarcot okoz. Van, hogy annyira indulatos és dühös tudok lenni, hogy másoknak ártok. Ember legyen a talpán, aki ezt meg tudja fékezni magában. Ez is kémia. Ha lefojtom, egy ideig megy, aztán kitör. Miért adta Isten ezeket? Olyan megpróbáltatások, melyeket nem lehet elviselni. Vagy becsavarodik az ember, gyógyszerekhez nyúl stb. Ezeknek mi értelme van? Olyat teszek, amit mindenki megjegyez, s ezután ez alapján ítél a társadalom. Elviselhetetlen. Olyan felesleges játszma ez az egész élet. És ezek után még egy plusz probléma a mérhetetlen lelkiismeret furdalás ami utána van, a kudarc stb. Megértem az alkoholistákat, drogosokat. Nagyon erősnek kell lenni, hogy az ember ne nyúljon pótszerekhez, amikor ilyen belső vívódásai vannak. Sok ember úgy éli le, hogy soha nem tudja meg, hogy milyen ez, nincs benne feszültség, nem tudja, hogy milyen a depresszió. És persze elítéli az ilyen embereket, mert soha nem élte át. Olyan igazságtalan az élet.

Az ember teste valóban a világ anyagából van, és ez tiszta kémia és fizika. De az ember nem csak ez! Az ember az Isten képmása, vagyis önmagára eszmélő személy. Benne a természetes élet kapcsolatba léphet a természetfölöttivel. Az emberi tudat nem csak az anyag jól szervezettsége, az emberi cselekvés nem csupán fizikai vagy kémiai reakció. Erre éppen az utolsónak jelzett, a plusz probléma az igazolás: a lelkiismeretfurdalás. Az ember lelke jelez, hogy felelős a tetteiért. Sajnos nem mindig vagyunk ura önmagunknak. Ezt tapasztaljuk. De ebben sokat fejlődhetünk. Jakab apostol is leírja, hogy mekkora küzdelembe kerül önmagunkat megfékezni (Jak 3,7-10). Nem könnyű dolog, de nem is reménytelen. Isten segítségével minden lehetséges. Szent Pál azt tanítja, hogy Isten nem ad nagyobb kísértést, mint amit el tudnánk viselni. A kísértéssel együtt az erőt is megadja (1Kor 10,13). Tanuljuk meg megtalálni ezt az erőt és élni vele!
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   
Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat