Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0005 projekt


Projekt címe:
A bölcsődei ellátás férőhelyszámának bővítése a Nagykállói Kistérségben, új intézmény létesítése által Újfehértón

Finanszírozás:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglaló leírása:
A projekt rövid távú célja az Újfehértó város területén jelentkező bölcsődei férőhelyek iránti szükségletek kielégítése, hosszú távon az ellátás fenntartása, működtetése, folyamatos fejlesztése.
A fejlesztés legfontosabb eredménye a megépítésre kerülő új bölcsőde lesz, amely 40 gyermek számára biztosítja majd a bölcsődei ellátást. Nem elhanyagolható azonban az a közvetett haszon sem, hogy az új intézmény 21 fő számára teremt munkalehetőséget.
A bölcsődében kiemelt szerepet kap majd a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés, illetve a családi nevelést támogató szolgáltatások is.
Az alapellátáson túl a bölcsőde az alábbi szolgáltatásokat kívánja nyújtani: „bölcsődekóstolgató”, játék- és eszközkölcsönzés, játszóház, időszakos bölcsődei elhelyezés, speciális tanácsadás, házi gondozónői szolgálat. A szolgáltatások között lesznek térítésmentesen és térítési díj ellenében igénybe vehetők is.

Kedvezményezett:
Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Közreműködő Szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. – Észak-alföldi Területi Iroda (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.)
www.vati.hu, vati@vati.hu

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
www.nfu.hu, nfu@nfu.gov.hu

 
ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0007 projekt


Projekt címe:
Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola bővítése Nyíregyházán

Finanszírozás:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglaló leírása:
A projekt hosszú távú célja a minőségi oktatáshoz szükséges nevelési feltételek megteremtése, a hozzáférés egyenlő esélyeinek biztosítása, valamint a versenyképesség növelése korszerű oktatási intézményi épület kialakításával.
A fejlesztés eredményeként megvalósul egy 16 db általános tanteremmel, 2 db szaktanteremmel, 1 db zsibongóval, 150 fős önkiszolgáló étteremmel és 600 ételadag kapacitású főzőkonyhával, közösségi, igazgatási és üzemeltetési terekkel rendelkező, új ingatlanos épített iskolaépület, teljes körű akadálymentes megközelítést és használhatóságot biztosítva.

Kedvezményezett:
Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Közreműködő Szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. – Észak-alföldi Területi Iroda (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.)
www.vati.hu, vati@vati.hu

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
www.nfu.hu, nfu@nfu.gov.hu

 
ÉAOP-4.1.1./A_2-10-2010-0024 projekt


Projekt címe:
Az óvodai férőhelyszám növelése a Nyíregyházai Kistérségben, a Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda bővítése

Finanszírozás:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglaló leírása:
A projekt célja a nyíregyházi Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda fejlesztése, férőhely-bővítése. A beruházás eredményeként az intézmény férőhelye 37 fővel növekszik.
A fejlesztés a meglévő óvodaépület hasznos alapterületének 218,7 m2-en történő átalakítását, az épület 338,73 m2-es bővítését, teljes akadálymentesítést és az óvoda udvarának átalakítását jelenti. Az építéssel párhuzamosan eszközbeszerzésre is sor kerül: a megnövekedett létszám kiszolgálására alkalmas bútorok és eszközök, valamint a rendelkezésre álló SNI eszközök vásárlása révén.
Várható eredmények: lehetővé válik magasabb gyermeklétszám fogadása, az intézmény az akadálymentesítést követően képes lesz a fogyatékkal élő gyermekek fogadására is. Megteremtődnek a feltételei a még magasabb színvonalú óvodapedagógiai munkának és szolgáltatásoknak.

Kedvezményezett:
Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Közreműködő Szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. – Észak-alföldi Területi Iroda (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.)

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
www.nfu.hu, nfu@nfu.gov.hu

 
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0139 projekt

Projekt címe: Ifjúsági információs és tanácsadó Iroda kialakítása Nyíregyházán

Finanszírozás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglaló leírása:

A projekt célja ifjúsági információs és tanácsadó iroda létrehozása a 14-29 éves korosztály számára, mely folyamatos szolgáltatásokkal segíti a célcsoport tagjait: informál, tanácsadást tart, közösségi programokat szervez, szabadidő-eltöltéshez közösségi teret és eszközöket nyújt, önkéntes részvételre hív – kellemes, biztonságos, könnyen megközelíthető helyen, Nyíregyháza belvárosában.

Közvetlen célcsoportot jelentenek mindazok a 14-29 év közti fiatalok, akik Nyíregyházán élnek, vagy itt tanulnak, illetve az ország bármely pontjáról hosszabb vagy rövidebb időre a városba érkeztek. Problémáikat és igényeiket tekintve: információra vágyók, érdeklődők, idejüket hasznosan eltölteni kívánók.

Legfontosabb tevékenységek: az iroda kialakítása (eszközökkel és bútorokkal való felszerelése), a szolgáltatások beindítása és működtetése a közösségi térben (tanácsadás, kompetencia-fejlesztés, tehetséggondozás, önkéntesség fejlesztése), valamint komplex közösségi szabadidős programok megszervezése és lebonyolítása.

Várható eredmények: családi, szociális hátrányok visszaszorítása, esélyek kiegyenlítésének lehetősége, devianciák és káros szenvedélyek elkerülése, személyiségfejlesztés, az ifjúsági intézményi és szolgáltatói rendszer munkájának kiegészítése.

Megvalósítás időtartama: 2012. február 01. – 2014. január 31.

Kedvezményezett: Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület) www.esza.hu, eutamogatas@esza.hu

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu , nfu@nfu.gov.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
KEOP-4.2.0/B/11-2011-0035 projekt

Projekt címe: A nyíregyházi Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola új iskolaépületéhez tartozó hőszivattyús és napkollektoros rendszer kialakítása

Finanszírozás: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A projekt összefoglaló leírása:

A Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásában lévő, jelenlegi iskola épület számos szempontból már nem felel meg. Az épület régi, elavult, a növekvő gyermeklétszámot nem tudja befogadni. A pályázó ezért úgy döntött, hogy a tulajdonát képező, Nyíregyháza Bethlen Gábor út. 16. szám (hrsz:6037) alatt található üres telekre egy új iskolát építtet. Az iskola felépítése bruttó 920 millió forintba kerül, amelyre a pályázó már elnyert 385 millió forint vissza nem térítendő támogatást az Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.1./A kiírásának keretein belül. Az építkezés a 2011-es őszén elkezdődött.

A pályázó korunk nagy kihívását, a környezettudatos energiagazdálkodást, és a fenntartható fejlődést elősegítő alkalmazásokat már az épület tervezése előtt el kezdte vizsgálni. A megújuló energiaforrások helyi szinten történő alkalmazhatósága közül számosat megvizsgált. A pályázó azt a döntést hozta, hogy az épülő iskola ingatlanának területén egy szondás hőszivattyús rendszert létesít, és az abból kinyert hőt részben az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerének biztosítására, részben az iskola bizonyos helyiségeit (konyha, tornaterem stb.) ellátó légkezelő rendszer hőigényét fedezi. A használati melegvíz-igényt részben napkollektoros rendszer segítségével termeli meg.

A projekt célkitűzései között szerepel tehát:

• 24 db 100 m mély szonda fúrása

• 2 db 68,6 kW-os hőszivattyú telepítése az iskola hő-, és hűtési igényeinek részbeni kielégítésére

• a szükséges gépészeti rendszer kialakítása a szekunder rendszer hőcserélőjéig.

• 8 db 2,32 m2 abszorber felülettel rendelkező napkollektor telepítése

A fent említett beruházással évi 686 GJ/év távhő mennyiség kiváltását (jelen esetben inkább felhasználásának mellőzését) szeretné a pályázó elérni, melynek eredményeképpen évente 10,4 tonna/év ÜHG gáz kibocsátás csökkenést lehetne elérni.

A beruházás tervezett beruházási költsége: 83 136 455 Ft.

Kedvezményezett:
Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Közreműködő Szervezet:
„Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 45. „A” épület 6. emelet)

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
www.nfu.hu, nfuűnfu.gov.hu
ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0015 projekt

Projekt címe:
A bölcsődei ellátás férőhelyszámának bővítése a Kisvárdai Kistérségben, új intézmény létesítése által Kisvárdán

Finanszírozás:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összefoglaló leírása:
A projekt célja a kisvárdai bölcsődei férőhely-bővítése. Az Egyházmegye a meglévő férőhelyhiány csökkentése céljából 40 férőhelyes bölcsődei ellátást kíván indítani.
A bölcsőde létrehozását új épület létesítésével szükséges megoldanunk, mivel az egyházmegye nem rendelkezik az intézmény kialakítására alkalmas használaton kívüli ingatlannal. A tervezett bölcsőde bruttó alapterülete 805,82 m2, mely beruházás a Kisvárdai Görög Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő 2412/1 hrsz. ingatlanon valósul meg.
Az alapszolgáltatáson túl a bölcsőde családtámogató szolgáltatásokkal is kiegészíti tevékenységét: időszakos gyermekfelügyelet, házi gondozói szolgálat, játék- és eszközkölcsönzés, hétvégi ügyelet, gyermeknevelési továbbképzés szülőknek.

Kedvezményezett:
Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Közreműködő Szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. – Észak-alföldi Területi Iroda (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.)

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
www.nfu.hu, nfu@nfu.gov.hu
TIOP -3.4.1.B-11/1-2012-0013

Projekt címe:

Nyírszőlősi korszerűtlen lakásotthonok kiváltása és új kapacitás létrehozása speciális lakásotthonok építésével Kótajban

Finanszírozás:

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás összege 298.469.909 Ft.

A projekt összefoglaló leírása:

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által működtetett 3 db (1x10 fős és 2x12 fős) Nyírszőlősi korszerűtlen lakásotthonok helyett, új kifejezetten lakásotthon funkcióra tervezett épületek megépítésével hozna létre Sóstóhegyen (3x12 fő) és Kótaj községben (2x8 fő) speciális gyermekotthont. Célja, hogy a speciális ellátást igénylő gyermekek gondozását családias formában, környezetben személyre szabott körülmények között tegyék élhetőbbé.
A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményekben élő fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a kormány döntött a fogyatékossággal élők számára ápolást, gondozást nyújtó nagylétszámú intézmények átalakításáról és lakókörnyezetbe integrálásáról. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkészítette az ezen intézmények kiváltásáról szóló stratégiát, melynek mentén el kell végezni az átalakítást. A kiváltás azokra a fogyatékos személyeket ápoló, gondozó intézményekre vonatkozik, amelyek ötvennél több férőhellyel rendelkeznek. Ma Magyarországon közel száz ilyen bentlakásos szociális intézmény van, mintegy 12 ezer férőhellyel. Ebből közel 1000 férőhely kiváltása valósul meg 2015 végéig 6 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával.

Kedvezményezett:

Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400
Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. – 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
www.esza.hu, eutamogatas@esza.hu

Irányító Hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
www.nfu.hu, nfu@nfu.gov.hu

A Szakmai terv letölthető IDE KATTINTVA.
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0170

Projekt címe:

„Megújuló lakásotthonok Debrecen és Nyírség területén”

Finanszírozás:

A projekt az Európai Regionális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kapott támogatás felhasználásával kerül megvalósításra. 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatás.

A projekt összefoglaló leírása:

A projekt keretében sor kerül a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ működtetésében levő 7 lakásotthon felújítására. Megtörténik az épületek energetikai korszerűsítése, és 1 lakásotthon akadálymentesítése. A tervezett eszközbeszerzés során nagykapacitású mosógépeket és IKT fejlesztésként minden lakásotthonba számítógépet vásárolunk. A fejlesztéssel 75 férőhelyen válnak komfortosabbá az elhelyezési körülmények, az ellátottak életminősége jelentősen javul.

Projekt helyszínek:

 • 4254 Nyíradony, Ifjúság utca 4. sz. (hrsz. 1896/63)
 • 4262 Nyíracsád, Zrínyi utca 6. sz. (hrsz. 700)
 • 4262 Nyíracsád, Malom utca 8. sz. (hrsz. 539/3)
 • 4263 Nyírmártonfalva, Deák F. utca 8. (hrsz. 167)
 • 4030 Debrecen, Kosárfonó utca 30. sz. (hrsz. 116/79)
 • 4225 Debrecen-Józsa, Pitypang utca 7. sz. (hrsz. 26783/20)
 • 4243 Téglás, Kossuth L. utca 42. sz. (hrsz. 366/1)

Várható eredmények:

A felújítási munkálatoknak köszönhetően az érintett 7 lakásotthon energiatakarékosabb működése érhető el, amivel jelentős költségmegtakarítás keletkezik már rövidtávon is. Az akadálymentesítéssel lehetővé válik, hogy az ellátási formát fogyatékkal élők is igénybe vegyék intézményünkben, amennyiben erre igény mutatkozik. Az eszközbeszerzés révén lehetőség nyílik nagy kapacitású mosógépek vásárlására, illetve az IKT fejlesztésre (számítógép vásárlással). A beruházás összességében komfortosabb körülményeket, élhetőbb otthont biztosít az ellátást igénybevevők számára. Emellett azt az üzenetet közvetíti, hogy ők is fontos, figyelemre méltó tagjai a társadalomnak. Így önálló életük kezdetekor várhatóan ők is igyekeznek majd mindent megtenni azért, hogy a társadalom hasznos tagjává váljanak.

Kedvezményezett:

Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400
Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Megvalósítás időszaka: 2013. október 01. – 2014. 09. 30.

Projekt költség: 83.499.473,- Ft
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0036

Projekt címe:
A kisvárdai Angyalkert Görögkatolikus Óvoda korszerűsítése és férőhelyszámának bővítése

Finanszírozás:
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kapott támogatás felhasználásával és saját forrás bevonásával kerül megvalósításra.

A projekt összefoglaló leírása:
A projekt célja a kisvárdai Angyalkert Görögkatolikus Óvoda jelenlegi épületének felújítása, korszerűsítése: szigetelés, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés; valamint az épület 2 szárnnyal történő bővítése, melyekben 1 új csoportszoba és a hozzá tartozó öltőző és mosdó, valamint 1 tornaterem és szertár kap helyet. Ennek eredményeként kapacitás-bővítés is történik: 1 új, 25 fős csoport indítható. A fejlesztés megteremti a szakmai-módszertani megújulás infrastrukturális hátterét.

Projekt tevékenységek:

 • Korszerűsítés, felújítás: az óvoda jelenlegi épületének, helyiségeinek korszerűsítése, energiatakarékossá tétele (szigetelés, nyílászárók cseréje) és akadálymentesítése.

 • Bővítés: 2 új szárny létrehozása. Az egyikben tornaszoba és szertár, a másikban egy új csoportszoba kialakítása a hozzá tartozó öltözővel és mosdóval.

 • Férőhelybővítés: a jelenleg 2 csoportban, 60 fős létszámmal működő intézményben 1 új csoport fogadása, 25 fős csoportlétszámmal

 • Eszközbeszerzés: a minőségi nevelés feltételeinek biztosításához szükséges eszközök megvásárlása.

 • Az udvar, külső tér fejlesztése.

Kedvezményezett: Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Megvalósítás időszaka: 2013 – 2014

Projekt költség:

 • Összköltség: 81.560.358,- Ft

 • támogatás: 77.482.340,- Ft

 • saját forrás: 4.078.018,- Ft
TIOP-1.2.6-14/1-2014-0007

Projekt címe: Kultúra – ami összeköt

Finanszírozás:

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kapott támogatás felhasználásával kerül megvalósításra.

A projekt összefoglaló leírása:

A projekt megvalósítása folyamán négy helyszínen kerül sor közösségi házak létrehozására. Máriapócson, Hodászon, Kántorjánosiban új ház építésével, Tuzséron pedig meglévő épület felújításával alakítjuk ki a közösségi terek infrastrukturális hátterét. A beruházás része az épületek berendezése és funkciónak megfelelő eszközökkel való felszerelése. Valamennyi helyszínen elkezdjük a fenntartási időszakban vállalt szakmai programok megalapozását jelentő tevékenységeket közösségi rendezvények, táborok formájában.

Projekt tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás és felújítás Tuzséron

 • Új épület építése Hodász, Kántorjánosi, Máriapócs helyszíneken

 • A közösségi házak berendezése, eszközökkel történő felszerelése; az 5 év fenntartási idő alatti működés megalapozása

 • Rendezvények, táborok szervezésével a fenntartási időszakban vállalt feladatok elindítása

Célcsoport:

A projekt elsődleges célcsoportját Hodász és Kántorjánosi esetében a roma nemzetiségű lakosok alkotják. Máriapócson a roma lakosság mellett domináns a ruszinok, ukránok, szlovákok és románok bevonása is a programba. Tuzsér esetében a roma lakosság mellett a szlovák és ukrán határ közelsége indokolja ezen nemzetiségek bevonását a projektbe. Másodlagos célcsoportnak tekintjük a települések és vonzáskörzetük magyar lakosságát.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

 • A fejlesztés során létrejött hasznos nettó alapterület: 720 m2

 • Nem formális és informális képzésekre alkalmas hasznos nettó alapterület: 360 m2

 • Évente elérhető szolgáltatások száma: 101 db

 • Kialakított szolgáltatásokat igénybevevők száma: 3.445 fő

Kedvezményezett: Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Megvalósítás időszaka: 2014 – 2015

Projekt költség:

 • Összköltség: 239.996.700,- Ft

  • támogatás: 239.996.700,- Ft

  • saját forrás: 0,- Ft
Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat